وزارت علوم در هفته ای که گذشت

وزارت علوم در هفته اي كه گذشت

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”- در این هفته وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری

ابلاغیه وزارت علوم به دانشگاهها درباره ایجاد رشته و ظرفیتهای جدید:

مجتبی شریعتی نیاسر: وزارت علوم در سال جاری ابلاغیه ای درخصوص ظرفیت های پذیرش دانشگاه ها نداشته است اما درخصوص هدفمند سازی رشته ها و دوره ها توصیه هایی به دانشگاه ها داشته ایم.

وی افزود: به دانشگاه ها و مراکز آموزشی توصیه کرده ایم رشته ها و دوره های آموزشی خود را متناسب با بازار کار تدوین و ایجاد کنند.

معاون آموزشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برخی از دانشگاه ها قصد دارند ظرفیت مازاد خود را به رشته هایی اختصاص دهند که متناسب با بازار کار و کاربردی نیست که وزارت علوم مایل به چنین اقدامی نیست.

شریعتی نیاسر تاکید کرد: ما در وزارت علوم علاقه داریم آموزش عالی کشور هدفمند پیش رود.

اتمام بازنگری دروس تحصیلات تکمیلی فنی و مهندسی دانشگاه ها:

علیرضا رهایی: در پایان سال ۹۴ بازنگری تمام برنامه های درسی دوره های تحصیلات تکمیلی فنی و مهندسی به پایان رسید و برنامه های جدید در این حوزه تدوین شده است.

وی عنوان کرد: در روند بازنگری، تمامی برنامه های درسی حوزه فنی و مهندسی به صورت یک برنامه واحد تحصیلات تکمیلی برای هر رشته تدوین و به نحوی ادغام برنامه های کارشناسی ارشد و دکتری صورت گرفت.

رئیس گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی وزارت علوم خاطرنشان کرد: برای بازنگری دروس رشته های فنی و مهندسی مطالعه تطبیقی صورت گرفت که در این راستا برنامه های ۱۰ دانشگاه بزرگ دنیا بررسی شد.

رهایی اضافه کرد: بخش زیادی از برنامه های به روز شده گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی در سایت وزارت علوم بارگذاری شده است و به زودی تمامی این برنامه ها در سایت این وزارتخانه قرار داده می شود.

وی گفت: بخشی از برنامه های مصوب گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی از سال ۹۴ در دانشگاه های کشور اجرا می شود و مابقی برنامه نیز از مهرماه سال جاری اجرایی خواهد شد.

۱۸ برنامه جدید در دستور کار مرکز جذب وزارت علوم قرار گرفت :

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم ۱۸ برنامه جدید را در دستور کار خود قرار داد.

حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب با اشاره به ۱۸ برنامه جدید مرکز جذب اعضای هیات علمی در سال جاری افزود: شارژ اطلاعات اعضای هیات علمی در نرم افزار سامانه مرکز جذب، برگزاری فراخوان بورسیه در اردیبهشت و فراخوان عضویت هیات علمی (طرح سربازی و پیمانی) در شهریور و بهمن، برگزاری گردهمایی مسولان دفاتر تحقیق استانی به صورت حضوری و سه نوبت به صورت ویدئو کنفرانس، اعزام پانزده هیات بازرسی برای بررسی عملکرد هیات های اجرائی جذب دانشگاه‌ها و دفاتر استانی، برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی کارشناسان، دبیران و اعضای هیات های اجرائی جذب، برگزاری آزمون ارزیابی آشنایی کارگزاران جذب اعضای هیات علمی با مقررات جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی برخی از برنامه های مرکز جذب وزارت علوم در سال جاری است.

وی ادامه داد: انتشار کتاب «مجموعه قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی»، فعال سازی بخش حقوقی معاونت ارزشیابی مرکز جذب، تقویت بخش پاسخگویی و ایجاد شیفت دوم کارشناسان پاسخگو، تبدیل همکاران پروژه‌ای و حجمی به کارشناسان و کارمندان پیمانی و رسمی، ارزیابی عملکرد کارشناسان، محققان دفاتر تحقیق استانی و هیات های اجرائی جذب و تعیین رتبه و امتیازات مکتوب هرکدام، تقلیل میانگین دوره رسیدگی به پرونده ها در مرکز جذب از میانگین ۲۸ روز به ۲۵ روز، و برگزاری جلسات مدوام کارآموزی و ارتقای سطح توانمندی همکاران مرکز جذب به صورت هفتگی از دیگر برنامه های این مرکز است که اجرایی می شود.

رئیس مرکز جذب اعضای هایت علمی خاطرنشان کرد: طراحی و ایجاد نظام آماری و گزارشات نظارتی مورد نیاز در مرکز جذب در قالب فاز آتی توسعه سامانه نور رضوی، افزایش سطح هوشمندی سامانه، توسعه خدمات الکترونیکی مرکز جذب اعضای هیات علمی با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت این خدمات و شفافیت در عملکرد و استاندارد سازی فرایندها از طریق بهره برداری نهایی و اجرائی شدن کامل سامانه نور رضوی در تمامی فرایندهای جدید طراحی شده جذب اعضای هیات علمی از جمله ۱۸ برنامه مرکز جذب در راستای اقتصاد مقاومتی در سال ۹۵ است.

حجت الاسلام رضوان طلب در خصوص چگونگی نحوه جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۵ گفت: طبق روال معمول سه فراخوان بورس (با تعداد بسیار محدود) فراخوان اردیبهشت و دو فراخوان عضویت هیات علمی در شهریور و بهمن طبق جدولی که هرساله برگزار می کردیم، امسال هم برگزار می کنیم.

رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم گفت: در راستای اقتصاد مقاومتی، مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم ۱۸ برنامه جدید را در دستور کار خود قرار داد.

محمدرضا رضوان طلب رئیس مرکز جذب اعضای هیات علمی وزارت علوم: شارژ اطلاعات اعضای هیات علمی در نرم افزار سامانه مرکز جذب، برگزاری فراخوان بورسیه در اردیبهشت و فراخوان عضویت هیات علمی (طرح سربازی و پیمانی) در شهریور و بهمن، برگزاری گردهمایی مسئولان دفترهای تحقیق استانی به صورت حضوری و سه نوبت به صورت ویدئو کنفرانس، اعزام پانزده هیات بازرسی برای بررسی عملکرد هیات های اجرائی جذب دانشگاه ها و دفترهای استانی، برگزاری ۱۰ کارگاه آموزشی کارشناسان، دبیران و اعضای هیات های اجرائی جذب، برگزاری آزمون ارزیابی آشنایی کارگزاران جذب اعضای هیات علمی با مقررات جذب و تبدیل وضعیت اعضای هیات علمی، انتشار کتاب “مجموعه قوانین و مقررات جذب اعضای هیات علمی”، فعال سازی بخش حقوقی معاونت ارزشیابی مرکز جذب و تقویت بخش پاسخگویی و ایجاد شیفت دوم کارشناسان پاسخگو از جمله برنامه‌های سال ۹۵ این مرکز در راستای اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: از دیگر برنامه‌ها در راستای اقتصاد مقاومتی می توان به تبدیل همکاران پروژه‌ای و حجمی به کارشناسان و کارمندان پیمانی و رسمی، ارزیابی عملکرد کارشناسان، محققان دفاتر تحقیق استانی و هیات های اجرائی جذب و تعیین رتبه و امتیاز‌های مکتوب هرکدام، تقلیل میانگین دوره رسیدگی به پرونده ها در مرکز جذب از میانگین ۲۸ روز به ۲۵ روز، برگزاری جلسات مداوم کارآموزی و ارتقای سطح توانمندی همکاران مرکز جذب به صورت هفتگی، طراحی و ایجاد نظام آماری و گزارش‌های نظارتی مورد نیاز در مرکز جذب در قالب فاز آتی توسعه سامانه نور رضوی، افزایش سطح هوشمندی سامانه، توسعه خدمات الکترونیکی مرکز جذب اعضای هیئت علمی با هدف کاهش هزینه و افزایش کیفیت این خدمات و شفافیت در عملکرد و استاندارد سازی فرآیندها از طریق بهره برداری نهایی و اجرایی شدن کامل سامانه نور رضوی در تمامی فرآیندهای جدید طراحی شده جذب اعضای هیات علمی اشاره کرد.

رضوان طلب در خصوص چگونگی نحوه جذب اعضای هیات علمی در سال ۹۵ عنوان کرد: طبق روال معمول سه فراخوان بورس (با تعداد بسیار محدود)، فراخوان اردیبهشت و ۲ فراخوان عضویت هیات علمی در شهریور و بهمن طبق جدولی که هرسال برگزار می کردیم، امسال هم برگزار می شود.

 بازنگری دروس کارشناسی فنی و مهندسی در سال ۹۵:

رئیس گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی وزارت علوم گفت: بازنگری برنامه های درسی مقطع کارشناسی دوره های فنی و مهندسی دانشگاه ها از امسال آغاز می شود.

علیرضا رهایی: طبق مصوبه وزارت علوم در مقطع کارشناسی برنامه های درسی نباید عمر بیش از ۵ سال داشته باشند که براین اساس بازنگری دروس کارشناسی فنی و مهندسی از امسال آغاز می شود.

وی افزود: برنامه های درسی فنی و مهندسی دانشگاه ها در مقطع کارشناسی مربوط به سال ۸۹ به بعد هستند که براین اساس روند بازنگری این دروس از امسال شروع خواهد شد.

رئیس گروه فنی و مهندسی شورای برنامه ریزی وزارت علوم تصریح کرد: در میان برنامه های درسی، یک برنامه درسی فنی و مهندسی در مقطع کارشناسی وجود دارد که عمری بیش از ۵ سال دارد که این برنامه درسی نیز به زودی بازنگری می شود.

رهایی گفت: بازنگری برنامه های دروس تحصیلات تکمیلی فنی و مهندسی دانشگاه ها به اتمام رسیده و بخشی از این برنامه از سال ۹۴ اجرایی شده و بخشی دیگر نیز در سال جاری اجرا می شود.

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.