زمان دریافت کارت ورودبه جلسه “کنکورسراسری ۹۴”

زمان دريافت كارت ورودبه جلسه

به گزارش“سایت خبری کانی نتKaniNet”به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش کشور:امروز ساعت ۱۳:۳۰ دقیقه کارت ورود به جلسه آزمون سراسری ۱۳۹۴ منتشر شد .داوطلبان کنکورسراسری۹۴ می توانند از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور پرینت بگیرند.

پذیرش دانشجو برای رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و نحوه اعلام علاقمندی و انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی خاص در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴.داوطلبان‌ گرامی ضمن آرزوی موفقیت برای ادامه‌ تحصیل‌ در مقاطع‌ مختلف آموزش‌ عالی کشور و کسب‌ مراتب‌ عالیه‌ علمی ، به منظور آشنائی با اطلاعات عمومی و شرایط و ضوابط هر یک از مؤسسات آموزش عالی دارای شرایط خاص و نحوه اعلام علاقمندی به انتخاب رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص، توصیه  می شود که با دقت مفاد این اطلاعیه را مطالعه نمایند.

داوطلبان می‌بایست شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص (حداکثر ۴ مورد) را از این اطلاعیه انتخاب و به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ تا ۱۳۹۴/۳/۲۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان به نشانی: www.sanjesh.org نسبت به اعلام علاقمندی به آنها اقدام نمایند. لازم به تأکید است به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.
تعریف رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص: رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند که نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌، آزمون علمی و یا عملی دارند. وپذیرش آنها بصورت متمرکز خواهد بود.بعد از اعلام علاقمندی داوطلبان به این رشته‌ها طبق توضیحات فوق، در صورتی‌ که‌ نام آنان‌ (حدوداً در محدوده زمانی دهه اول مرداد ۹۴) در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ مذکور برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ گردد، می‌بایست ضمن اینکه‌ در مراحل‌ مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی شرکت‌ می‌‌نمایند در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌ نیز، کدرشته‌ یا کدرشته‌های‌ مذکور را از دفترچه‌ شماره ۲ به‌ عنوان‌ یک‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ خود از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که علاقه دارند انتخاب نمایند.
لذا داوطلبان‌ پس ‌از مطالعه‌ دقیق ضوابط و شرایط عمومی‌ و اختصاصی‌ هر یک‌ از رشته‌های‌ تحصیلی‌ مربوط به‌ گروه‌ آزمایشی‌ خود شماره‌ مورد یا موارد مربوط به رشته‌های‌ مورد علاقه‌ خود را از جدول شماره ۱ (برای‌ داوطلبان‌ گروههای آزمایشی علوم‌ریاضی‌‌وفنی‌، علوم‌‌تجربی‌ و علوم‌‌انسانی ‌)، جدول‌ شماره ۴ ( ویژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌)، جدول‌ شماره ۶ ( ویژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌) و جدول‌ شماره ۸ (ویژه داوطلبان‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌) استخراج‌ و انتخاب نمایند.
تذکرات مهم:  آن ‌دسته ‌از داوطلبانی‌که‌ علاقه‌مندی‌ خود را به ‌هر یک از رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه امام صادق (ع) در زمان ثبت‌نام آزمون سراسری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی دانشگاه ذیربط اعلام نموده‌اند، نیاز به اقدام خاصی در این مرحله ندارند.
۳- ملاک نهایی برای ظرفیتها، عنوان رشته‌ها و نیمسال پذیرش برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، موارد درج شده در دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) خواهد بود.

قسمت اول مؤسساتی که در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص بصورت مشترک از بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرندداوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۱) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسات مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی هر یک از مؤسسات درج گردیده است شماره مورد علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط مشخص نمایند.جدول شماره ۱- رشته‌های تحصیلی موسسات آموزش عالی که از گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی دانشجو می‌پذیرند:

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره ‌مواردی که‌ باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری- تهران
۱
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد زاهدان
۴
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد تهران
۲
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد سنندج
۵
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد بندرعباس
۳
جدول شماره ۲- رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری ـ تهران‌
(پذیرش دانشجو از بین داوطلبان گروه‌های آزمایشی  علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌باشد.)
مقطع تحصیلی
جنس ‌پذیرش
ظرفیت ‌پذیرش نیمسال
عنوان رشته
دوم
اول
 کارشناسی
مرد
زن
۱۲۰
الهیات و معارف اسلامی -فقه و حقوق اسلامی‌
کارشناسی
زن
۶۰
الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و حکمت اسلامی‌
کارشناسی
مرد
۲۰
الهیات و معارف اسلامی -فلسفه و کلام اسلامی

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه شهید مطهری: الف) شرایط عمومی: ۱- متدین به دین مبین اسلام و مذهب جعفری و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران. ۲- داشتن حسن شهرت و علاقمندی به تحصیلات حوزوی. ۳- متولدین سال ۱۳۷۴ به بعد. ۴- احراز صلاحیت‌های علمی و عمومی.ب) اطلاعات لازم: ۱- تحصیل در این دانشگاه بصورت تمام وقت می‌باشد. ۲- برای کلیه پذیرفته‌شدگان این مرکز، ترکیبی از نظام آموزشی و مفاد درسی حوزه ودانشگاه ارائه می‌شود. ۳- پذیرفته‌شدگان برادر پس از فراغت ازتحصیل درصورت تمایل وداشتن شرایط لازم می‌توانند به لباس مقدس روحانیت ملبس‌شوند.۴-این دانشگاه برای دانشجویان خواهر فاقد خوابگاه می‌باشد.۵-قبولی قطعی در این دانشگاه پس از مصاحبه از بین معرفی‌شدگان چندبرابرظرفیت و احراز صلاحیتهای عمومی و علمی می‌باشد. نکته: در زمان مصاحبه موسسه دارندگان دیپلم و پیش دانشگاهی علوم ومعارف اسلامی، در شرایط یکسان از اولویت برخوردارند.جدول شماره ۳- رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی دوره روزانه واحدهای (تهران، بندرعباس، زاهدان و سنندج)(پذیرش دانشجو از بین ‌داوطلبان ‌گروه‌های ‌آزمایشی علوم ریاضی‌وفنی، علوم تجربی و علوم انسانی می‌باشد)

عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
اول
دوم
زن
مرد
 فقه‌ و حقوق‌ امامی‌ (واحد بندرعباس)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق‌ امامی‌ (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق امامی‌ (واحد ‌زاهدان)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق‌ امامیه‌ (واحد سنندج)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌ (واحد بندرعباس)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌شافعی ‌(واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌شافعی‌ (واحد سنندج)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه ‌و حقوق حنفی (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فقه‌ و حقوق ‌حنفی ‌(واحد زاهدان)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 تاریخ اسلام (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 ادیان‌ و مذاهب‌ (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 فلسفه‌ و عرفان ‌اسلامی ‌(واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 علوم قرآن مجید (واحد تهران)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 علوم قرآن وحدیث (واحد سنندج)
۴۰
۲۰
۲۰
کارشناسی
 شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحدهای(تهران ـ بندرعباس ـ زاهدان ـ سنندج):الف) شرایط عمومی: ۱- متدین به دین مبین اسلام. ۲- التزام عملی به مقررات اسلام و نظام جمهوری اسلامی ایران. ۳- عدم سوءپیشینه کیفری به تشخیص مراجع ذیصلاح.۴- عدم سابقه وابستگی و هواداری به نفع گروه‌ها و مکاتب الحادی و محارب و فساد اخلاقی. ۵- داشتن سلامت و توانایی کامل جسمی (جانبازان انقلاب اسلامی از این شرط مستثنی هستند). ۶- سلامت کامل روحی و عدم اعتیاد به مواد مخدر. ۷- پایبندی به اتحادمسلمین وتقریب بین مذاهب‌اسلامی. ۸- گزینش از بین داوطلبان مردو زن متولدین سال ۱۳۷۳ وبعد از آن صورت خواهدپذیرفت.ب) شرایط اختصاصی: ۱- علاقمندی به تقریب و همبستگی مذاهب اسلامی. ۲- عدم تعهد خدمت در دستگاه‌های دولتی و غیردولتی. ۳- حافظین قرآن هنگام پذیرش دارای اولویت می‌باشند. ۴- پذیرش نهایی پذیرفته‌شدگان آزمون کتبی، منوط به قبولی در آزمون شفاهی (مصاحبه) می‌باشد. ۵- رشته‌های فقه و حقوق شافعی و فقه حقوق حنفی، مختص برادران و خواهران اهل سنت می‌باشد.ج) اطلاعات لازم: ۱- زمان دوره آموزشی ۴ سال تحصیلی از تاریخ شروع خواهد بود. ۲- روش تحصیل در این دانشگاه بر اساس استفاده از تجربیات جدید حوزه و دانشگاه می‌باشد و دانشگاه با توجه به مقتضیات خاص خود مواد درسی لازم را که صلاح بداند به صورت پیش‌نیاز در طول ترم اضافه می‌نماید. ۳- نظام درسی این دانشگاه واحدی است و واحدهای درسی در هر ترم تحصیلی بر حسب مقتضیات دانشگاه ارائه می‌گردد. ۴- کلاس‌های درسی به صورت حضوری تشکیل خواهد شد، لذا حضور دائم دانشجو در همه کلاس‌ها و برنامه‌ها ضروری است. ۵- دانشجو متعهد می‌باشد کلیه ضوابط و آیین‌نامه‌های داخلی دانشگاه را رعایت و اجرا نماید. ۶- تحصیل در این دانشگاه رایگان بوده و هیچگونه شهریه‌ای از دانشجو دریافت نمی‌شود. ۷- به فارغ‌التحصیلان مدرک کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطا خواهد شد. ۸- دانشجویان طبق مقررات و ضوابط از مزایای خوابگاه و تغذیه برخوردار خواهند بود. ۹- وام تحصیلی و مسکن در صورت تأمین اعتبار برابر ضوابط خاص خود از طریق صندوق رفاه دانشجویان به افراد واجد شرایط پرداخت خواهد شد.*قسمت دوم*رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی و فنی داوطلبان علاقمند به تحصیل در هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۴) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج گردیده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام نمایند.جدول‌ شماره ۴ – رشته‌‌های‌ تحصیلی گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
 شماره مواردی که باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر  (دوره روزانه)
۶
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر (دوره شبانه)
۷

جدول شماره ۵– رشته‌های ‌تحصیلی دانشگاه‌ صنعتی‌ مالک ‌اشتر وابسته به وزارت ‌دفاع‌ (محل تحصیل شاهین‌شهر اصفهان)

عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
دوره
اول
دوم
زن
مرد
مهندسی هوا فضا
۴۰
مرد
کارشناسی
روزانه و شبانه
مهندسی اپتیک و لیزر
۴۰
مرد
کارشناسی
روزانه و شبانه
مهندسی دریا ـ کشتی سازی
۴۰
مرد
کارشناسی
روزانه و شبانه
شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه صنعتی مالک اشتر:
۱- متعهد و متدین بودن به دین مبین اسلام، تابعیت جمهوری اسلامی و التزام عملی به نظام و قوانین جمهوری ‌اسلامی ‌ایران و اعتقاد به ولایت ‌فقیه.۲- داشتن سلامت جسمانی متناسب با دوره تحصیلی و نداشتن سوء‌پیشینه کیفری. ۳- پذیرش دانشجو منحصراً از بین داوطلبان مرد صورت خواهد پذیرفت. ۴- احراز صلاحیت‌های ‌لازم برابر ضوابط هسته گزینش وزارت دفاع. ۵- عدم سابقه عضویت یا وابستگی به ‌احزاب و گروه‌های سیاسی غیرقانونی و یا الحادی. ۶- با توجه به ممنوعیت‌های قانونی، دانشجویان این دانشگاه تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در فعالیت‌های سیاسی و حزبی شرکت نمایند. ۷- حداکثر سن داوطلبان تا تاریخ ۹۳/۶/۳۱، ۲۲ سال و کسانی که خدمت وظیفه عمومی را انجام داده باشند ۲۴ سال تمام می‌باشد . (تبصره: کارکنان نیروهای مسلح از شرط سنی معاف می‌باشند و پذیرش آنان منوط به موافقت یگان مربوط با انتساب به تحصیل خواهد بود). ۸- در هر مرحله ای که شرایط داوطلب مغایر با شرایط پذیرش دانشگاه تشخیص داده شود، از ادامه مراحل گزینش و یا تحصیل داوطلب در این دانشگاه جلوگیری بعمل می‌آید. ۹- دانشجویان با استفاده از تسهیلات یارانه‌ای از مزایای ناهار و خوابگاه (در حد امکان منحصراً برای دانشجویان غیربومی) برخوردار خواهند شد. ۱۰- برابر ضوابط و مقررات آموزشی وزارت علوم و با توجه به نیازهای صنایع دفاعی کشور تا ۳۰ درصد از دروس تخصصی رشته‌های تحصیلی این دانشگاه اصلاح و تغییر می‌یابد. ۱۱- برنامه آموزشی دانشگاه مطابق برنامه آموزشی مصوب شورایعالی برنامه ریزی وزارت علوم خواهد بود و به دانش‌آموختگان دانشنامه کارشناسی پیوسته مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعطاء می‌شود. ۱۲- کارآموزی دانشجویان منتخب در تابستان، در صنایع دفاعی کشور انجام خواهد شد. ۱۳- دانشجویان این دانشگاه برابر ضوابط و دستورالعمل‌های مربوط در طول تحصیل برنامه‌های تربیتی، علمی و پژوهشی، بازدیدهای علمی و کلاس‌های ویژه شرکت نمایند. ۱۴- انتخاب گرایش رشته تحصیلی در هر یک از رشته محل‌ها با توجه به دروس اختصاصی و تغییراتی که در سرفصل‌ها انجام می‌شود، توسط این دانشگاه تعیین خواهد شد. ۱۵- دانشجویان باید در طول تحصیل تمامی ضوابط این دانشگاه را رعایت نمایند. ۱۶- آن دسته از داوطلبانی که معدل کل دیپلم متوسطه آنان بالاتر از ۱۸ باشد، در اعلام نتایج گزینش‌های دانشگاه دارای اولویت خواهند بود. ۱۷- دانشجویان در طول تحصیل مجاز به انتقال و تغییر رشته نیستند (مگر در شرایط خاص به تشخیص دانشگاه). ۱۸- محل تحصیل پذیرفته‌شدگان اصفهان شاهین‌شهر (۱۸کیلومتری شهر اصفهان) –انتهای خیابان فردوسی- دانشگاه صنعتی مالک اشتر می‌باشد. ۱۹- پذیرفته شدگان همانند سایر دانشجویان صرفاً از مزایای صندوق‌های رفاه دانشجویان مطابق با آئین‌نامه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده خواهند نمود. ۲۰- براساس برنامه تأمین نیروی انسانی وزارت دفاع در برنامه پنجم توسعه آن دسته از دانشجویانی که صلاحیت‌های علمی، اخلاقی و عمومی لازم را برابر دستورالعمل‌های وزارت دفاع تا پایان تحصیلات خویش دارا باشند در اولویت جذب و همکاری با سازمان‌های تابعه وزارت دفاع قرار می‌گیرند. نشانی پایگاه اطلاع‌رسانی :www.mut.ac.ir
*قسمت سوم*
رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی
‌ داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب هر یک از رشته‌های تحصیلی مندرج در جدول شماره (۶) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در ذیل جدول رشته‌های تحصیلی درج گردیده است علاقمندی خود را به انتخاب رشته یا رشته‌های ذیربط اعلام نمایند.

جدول شماره ۶– رشته‌های‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ تجربی‌

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
 شماره مواردی که باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
پزشکی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۶
داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۷
داروسازی بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۸
پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۹
مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای-دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۰
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)-تهران
۱۱
سایر رشته‌های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)-تهران
۱۲

شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران دوره روزانه:الف) شرایط عمومی: ۱- اعتقاد به مبانی اسلام ناب محمدی(ص)، انقلاب اسلامی و نظام جمهوریاسلامی ایران. ۲-اعتقاد و التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه. ۳-التزام عملی به احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی و رعایت موازیناخلاق اسلامی. ۴-عدم عضویت یا وابستگی به احزاب و گروه‌های سیاسی. ۵-نداشتن سابقه عضویت و یا هواداری از احزاب و گروه‌ها و سازمان‌های غیراسلامی، التقاطی، الحادی و غیرقانونی. ۶-عدم محکومیت ناشی از اقدام علیه انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامیایران. ۷-عدم اعتیاد به مواد مخدر و محرومیت از خدمات دولتی. ۸-داشتن سلامت و توانایی جسمی و روانی متناسب با خدمت مورد نظر. ۹-داشتن حسن شهرت اخلاقی و اجتماعی و عدم سوء پیشینه. ۱۰-داشتن تابعیت جمهوری اسلامی ایران و نداشتن تابعیت مضاعف.ب) شرایط اختصاصی: ۱-حداقل معدل‌کتبی دیپلم  ۱۸ برای دوره دکترای حرفه ای پزشکی و داروسازی و معدل ۱۴ برای دوره کارشناسی. ۲-کسب نمره علمی بالاتر از ۹۵۰۰ در آزمون سراسری برای رشته پزشکی و داروسازی و نمره علمی بالاتر از ۸۰۰۰ برای دوره کارشناسی. ۳-حداکثر سن داوطلبان تحصیل در این دانشگاه ۲۰ سال تمام می‌باشد.تبصره ۱: به ازای هر یک سال عضویت بسیج فعال، مدت سه ماه و عضویت عادی دو ماه تا سقف یک سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد.تبصره ۲: در صورت انجام خدمت دوره ضرورت، مدت مذکور به حداکثرسن اضافه می‌گردد. تبصره ۳: برای ‌اعضای درجه یک خانواده‌های شهدا، جانبازان، آزادگان و مفقودالاثرها تا میزان پنج سال قابل افزایش به حداکثر سن می‌باشد. تبصره ۴: مجموع سن فردبا احتساب ارفاق سنی حاصل از این بند حداکثر نمی‌باید از ۲۵ سال تجاوز نماید. ۴-در شرایط مساوی، اولویت با اعضای درجه یک خانواده محترم ایثارگران (شهداء، جانبازان، آزادگان و رزمندگان) و همچنین اعضای بسیج می‌باشد. ۵- در مدت تحصیل در دانشگاه بقیه‌الله (عج) دانشجویان از امکانات فرهنگی،خوابگاه و غذا در حد امکان بهره‌مند خواهند بود. لیکن دانشگاه هیچگونهتعهدی برای خوابگاه متاهلین ندارد.۶-پذیرفته شدگان نهایی در بدو ورود به استخدام رسمی سپاه پاسداران در آمده و از حقوق، مزایا، بیمه، خدمات رفاهی و … امکانات دانشجویان بورسیه بهره‌مند خواهند شد. ۷-منتخبین در بدو ورود می‌بایست دوره عمومی پاسداری را در یکی از مراکزآموزشی سپاه طی نمایند. ۸-منتخبین پس از فارغ‌التحصیلی براساس نیاز سپاه و نظر معاونت بهداشتو درمان سپاه بکارگیری می‌شوند.جهت کسب اطلاعات بیشتر در مورد رشته‌ها و معرفی دانشگاه به آدرس سایت دانشگاه: www.bmsu.ac.ir مراجعه یا با شماره تلفن ۸۲۴۸۳۱۴۳-۰۲۱ تماس حاصل نمایید

.
جدول شماره ۷-رشته‌های تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
عنوان
رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
توضیحات
اول
دوم
زن
مرد
پزشکی
۳۵
ـــ
ـــ
مرد
دکتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
داروسازی
۲۰
ـــ
ـــ
مرد
دکتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
داروسازی
۹
ـــ
ـــ
مرد
دکتری حرفه‌ای
پذیرش ازمیان داوطلبان و نهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام ارتش جمهوری اسلامی
علوم ازمایشگاهی
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
پرستاری
۲۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
هوشبری
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
اتاق عمل
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مهندسی بهداشت محیط
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
علوم تغذیه
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مهندسی بهداشت حرفه‌ای
۱۰
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
۵
ـــ
ـــ
مرد
کارشناسی
پذیرش ازمیان داوطلبان با عضویت بسیجی ونهایتا جذب بصورت بورسیه واستخدام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی.
*قسمت چهار*
رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی
داوطلبان علاقمند به ادامه تحصیل و انتخاب رشته‌‌ تحصیلی مندرج در جدول شماره (۸) لازم است با توجه به شرایط و ضوابط مؤسسه مذکور که در همین اطلاعیه درج گردیده است، علاقمندی خود را به انتخاب رشته ذیربط اعلام نمایند.

جدول‌ شماره ۸– رشته‌های‌‌ تحصیلی‌ مؤسسات‌ آموزش‌ عالی‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌

عنوان رشته تحصیلی/ نام مؤسسه آموزش عالی
شماره مواردی که باید در پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان درج شود
روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مطهری تهران
۶

جدول شماره ۹– رشته‌ تحصیلی روانشناسی عمومی دانشگاه شهیدمطهری ـ تهران‌

عنوان رشته
ظرفیت پذیرش نیمسال
جنس پذیرش
مقطع تحصیلی
اول
دوم
علوم اسلامی- روانشناسی عمومی
۲۵
زن
کارشناسی

* شرایط و ضوابط عمومی و اختصاصی دانشگاه شهید مطهری در ابتدای همین اطلاعیه، بخش گروه آزمایشی مشترک درج شده است.

خلاصه ای از مراحل اجرائی مهم:

۱- علاقمندان به رشته‌های دارای شرایط خاص آزمون سراسری باید شرایط و ضوابط مؤسسات را مطالعه و سپس نسبت به استخراج و انتخاب شماره مورد آن حداکثر چهار مورد منحصراً به صورت اینترنتی از تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۷ تا ۱۳۹۴/۳/۲۷ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام نمایند. ۲- معرفی چند برابر ظرفیت علاقمندان به رشته‌های دارای شرایط خاص برای انجام مراحل مصاحبه همزمان با اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری (در مرداد ماه ) خواهد بود. ۳- درج کد رشته‌های تحصیلی (کد عدد پنج رقمی) مؤسسات دارای شرایط خاص بعد از انجام مصاحبه و استخراج از دفترچه راهنمای انتخاب رشته (شماره ۲) در فرم انتخاب رشته اینترنتی به همراه کدرشته‌های سایر دانشگاه‌ها، از اولویت ۱ تا ۱۵۰ در هر اولویتی که علاقه دارند برای معرفی شدگان برحسب خواسته مؤسسات در این اطلاعیه در زمان انتخاب رشته اینترنتی (در مرداد ماه) الزامی است. ۴- علاقمندان دانشگاه امام صادق(ع) در این مرحله نیاز به اقدام خاصی ندارند و این علاقمندان می‌توانند علاوه بر این دانشگاه متقاضی مؤسسات مندرج در این اطلاعیه نیز باشند.

خلاصه جداول اعلام علاقمندی به انتخاب مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص در آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۴

پذیرش از گروه آزمایشی
عنوان رشته تحصیلی و نام مؤسسه آموزش عالی
شماره‌ مورد
علوم‌ریاضی‌وفنی،
علوم‌تجربی و
علوم‌انسانی
رشته‌های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری تهران
۱
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد تهران
۲
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد بندرعباس
۳
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد زاهدان
۴
رشته‌های تحصیلی دانشگاه غیرانتفاعی مذاهب اسلامی واحد سنندج
۵
علوم‌ریاضی‌وفنی
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر (دوره روزانه)
۶
رشته‌های ‌تحصیلی‌ دانشگاه ‌صنعتی ‌مالک ‌اشتر (دوره شبانه)
۷
علوم‌تجربی
رشته‌ پزشکی دانشگاه‌ ‌‌علوم‌ پزشکی‌ بقیه الله(عج)-تهران
۶
داروسازی- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۷
داروسازی بورسیه و استخدام ارتش جمهوری اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۸
پرستاری- دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۹
مهندسی بهداشت محیط و مهندسی بهداشت حرفه‌ای -دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۰
مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۱
سایر رشته‌های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله(عج)-تهران
۱۲
علوم انسانی
علوم اسلامی- روانشناسی عمومی دانشگاه شهید مطهری تهران
۶

قابل توجه داوطلبانگروه آزمایشی هنر:

به اطلاع داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون سراسری، متقاضی بند ۴۵ تقاضانامه ثبت‌نامی (موضوع علاقمندی به یک و یا حداکثر دو مجموعه از مجموعه رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر مندرج در جدول ذیل) بوده‌اند می‌رساند، با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در این رشته‌ها در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد، می‌بایست براساس توضیحات مندرج در اطلاعیه پرینت کارت شرکت در آزمون مذکور مندرج در پایگاه اطلاع رسانی این سازمان و نشریه پیک سنجش مورخ ۹۴/۳/۱۱ و همچنین توضیحات مندرج در برگ راهنمای شرکت در آزمون که همزمان با پرینت کارت آزمون قابل دسترسی خواهد بود، اقدام نمایند.

نام رشته‌ها
مجموعه
۱-نقاشی ۲- ارتباط‌تصویری ۳- کاردانی‌هنرهای‌تجسمی ۴- طراحی‌پارچه ۵-طراحی‌لباس
۱
طراحی‌صنعتی
۲
کتابت و نگارگری
۳
مجسمه‌سازی
۴
۱-ادبیات‌ نمایشی ۲-بازیگری-کارگردانی ۳-نمایش ‌عروسکی ۴ -طراحی‌صحنه
۵
۱-موسیقی ایرانی ۲- موسیقی جهانی ۳- موسیقی نظامی ۴- آهنگ‌سازی
۶
عکاسی
۷

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

کارت آزمون سراسری از ۱۷ تا ۲۰ خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود.

دکتر حسین توکلی مشاور عالی سازمان سنجش: بر اساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال ۹۴ در روزهای ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه در حوزه های امتحانی مربوطه برگزار می شود. کارت شرکت در آزمون سراسری از ۱۷ تا ۲۰ خرداد ماه بر روی سایت سازمان سنجش قرار داده می شود و داوطلبان ضرورت دارد با مراجعه به سایت نسبت به دریافت پرینت کارت خود اقدام کنند.
وی افزود: نتیجه اولیه این آزمون به شکل کارنامه تنظیم وهفته اول مرداد ماه بر روی سایت سازمان قرار داده می شود.

ضمن‌ آرزوی‌ موفقیت‌ برای‌ کلیه خواهران‌ و برادرانی که‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۴ ثبت‌ نام‌ نموده‌­اند، بدین‌ وسیله‌ به اطلاع‌ می‌رساند آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی وعلوم انسانی در صبح پنج شنبه ۹۴/۳/۲۱، داوطلبان گروه آزمایشی هنر در بعدازظهر پنج شنبه ۹۴/۳/۲۱، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ۹۴/۳/۲۲، داوطلبان گروه آزمایشی زبانهای خارجی در بعدازظهر جمعه ۹۴/۳/۲۲ در ۳۶۵ شهرستان و بخش مختلف کشور (به شرح جدول شماره ۱) برگزار خواهد شد. کارتهای‌ شرکت در آزمون برای‌ کلیه‌ داوطلبان‌ آزمون‌ سراسری سال ۱۳۹۴ از روز یکشنبه ۹۴/۳/۱۷ لغایت روز چهارشنبه ۹۴/۳/۲۰ براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» این‌ اطلاعیه‌ بر رویپایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قرار می‌گیرد و داوطلبان پس از پرینت کارت شرکت در آزمون، در صورت وجود نقص احتمالی می‌بایستی “مطابق بند «ب» این اطلاعیه” به حوزه های رفع نقص کارت مندرج در جدول شماره ۲ مراجعه نمایند.

 الف‌ ـ نحوه‌ و زمان پرینت برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون:

کارتهای‌ شرکت در‌ آزمون‌ کلیه‌ داوطلبان‌ گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌، علوم انسانی‌، هنر و زبانهای خارجی‌ به همراه برگ راهنمای شرکت در آزمون از روز یکشنبه ۱۳۹۴/۳/۱۷ لغایت روز چهارشنبه ۹۴/۳/۲۰ برای مشاهده و پرینت بر روی پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا کلیه‌ داوطلبان‌ متقاضی شرکت‌ در آزمون‌، برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید در تاریخ تعیین شده به شرح فوق به پایگاه اطلاع رسانی مذکور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سریال کارت اعتباری ثبت نام (۱۲ رقمی) و شماره شناسنامه و یا شماره پرونده و کدرهگیری ثبت‌نام (۱۶ رقمی) و نام و نام خانوادگی، کدملی و سریال شماره شناسنامه یک نسخه پرینت از برگ راهنما و کارت شرکت در آزمون تهیه نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در ۲ یا ۳ گروه آزمایشی متقاضی شده‌اند باید علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی اصلی، برحسب مورد نسبت به پرینت کارت گروه آزمایشی دوم و یا گروههای آزمایشی دوم و سوم (گروه های آزمایشی هنر و زبانهای خارجی) خود اقدام نمایند. بنابراین داوطلبان این آزمون برای پرینت کارت شرکت در آزمون باید منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاریخ و آدرس تعیین شده بر روی کارت شرکت در آزمون، به حوزه امتحانی مربوط مراجعه نمایند. بدیهی است برای شرکت در جلسه آزمون همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون و هم چنین اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار و ارائه آن الزامی است. لذا کلیه داوطلبان باید برای پرینت کارت شرکت در آزمون اقدام نمایند.

تذکر مهم: چنانچه داوطلبی به دلیل در اختیار نداشتن اطلاعات مربوط به شماره داوطلبی ، پرونده و یا کد رهگیری مورد نیاز، موفق به پرینت کارت شرکت در آزمون خود نمی شود ، لازم است با مراجعه به سایت سازمان سنجش آموزش کشور و ورود به سیستم پاسخگویی و انتخاب نام آزمون و تعیین موضوع پیگیری نسبت به دریافت اطلاعات مربوط به شماره پرونده ، داوطلبی و یا کد رهگیری ثبت نام اقدام نمایند. لازم به ذکر است این امکان برای داوطلبانی فراهم می باشد که در سیستم پاسخگویی دارای عضویت باشند. لذا ضرورت دارد داوطلبانی که اطلاعات فوق را مفقود نموده اند با عضویت در این سیستم نسبت به بازیابی این اطلاعات اقدام نمایند.

 ب‌ ـ محل‌ رفع نقص کارت شرکت در آزمون:

محل رفع نقص کارت شرکت در ‌آزمون کلیه داوطلبان گروههای آزمایشی علوم ریاضی و فنی‌، علوم انسانی‌، علوم‌ تجربی‌، هنر و زبانهای ‌خارجی‌ بر مبنای‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت فعلی‌ آنان‌ که‌ در بند ۲۶ تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌، مشخص‌کرده‌اند به‌ شرح‌ جدول شماره‌ ۱ و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره ۲ این اطلاعیه می‌باشد.

ج ـ درخصوص مندرجات کارت شرکت در آزمون چنانچه مغایرتی مشاهده شد، داوطلبان لازم است به شرح زیر اقدام نمایند.

۱ ـ با توجه به اطلاعات مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون، چنانچه داوطلبان مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴‌، ۷، ۱۲‌، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸ ، ۱۹، ۲۰، ۲۱ و ۲۳ (شامل نام­خانوادگی و نام، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع دیپلم، شماره ملی، سری و سریال شناسنامه، محل تولد، شماره دانش آموزی، منطقه اخذ دیپلم، سهمیه، معدل کتبی نهایی دیپلم، محل اخذ مدرک ماقبل دیپلم ، محل اخذ مدرک دیپلم، سال و محل اخذ مدرک دوره پیش دانشگاهی، استفاده از بورسیه آموزگار، کارمندی، مدرک کاردانی، دانشجوی دوره روزانه، دانشجوی انصرافی، اتباع خارجی و مدرک کارشناسی) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند، لازم است برای اصلاح مورد یا موارد مذکور در سایت سازمان و در قسمت ویرایش اطلاعات حداکثر تا تاریخ ۲۲/۳/۹۴ مراجعه و از آن طریق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمایند.

تبصره۱ ـ داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال ۱۳۸۴ به بعد می­باشد چنانچه خواستار ویرایش اطلاعات مندرج در بندهای ۱، ۳، ۴، ۷، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۶ و ۱۸ کارت شرکت در آزمون خود می باشند با توجه به اینکه در زمان ثبت نام اولیه نسبت به تأیید بندهای فوق اقدام و کد سوابق تحصیلی دریافت نموده­ اند در این مرحله هرگونه ویرایشی درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ویرایش اطلاعات منوط به هماهنگی سازمان سنجش و تأیید مرکز سنجش وزارت آموزش و پرورش و محل اخذ مدرک دیپلم داوطلبان می‌باشد.

تبصره۲ ـ داوطلبانی که سال اخذ مدرک دیپلم آنان سال ۱۳۸۳ و قبل از آن می باشد، چنانچه خواستار ویرایش سال اخذ مدرک دیپلم (بند۷) کارت شرکت در آزمون خود به سال ۱۳۸۴ و بعد از آن می­باشد و در یکی از رشته­ های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی دیپلم خود را اخذ نموده و یا به یکی از رشته های مذکور تغییر می­دهند می­بایستی کد پیگیری آموزش و پرورش را از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان دریافت و آنرا در محل مربوط در صفحه ویرایش اطلاعات وارد نمایند و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرک دیپلم خود اقدام نمایند.

تبصره۳ ـ درصورت مشاهده هرگونه مشکل درخصوص نمرات آموزش وپرورش، اطلاعات سوابق تحصیلی، عدم ارسال آنها به سازمان سنجش، مشمول یا غیر مشمول بودن لازم است حداکثر تا تاریخ ۲۵/۳/۹۴ به منطقه آموزش و پرورش محل اخذ دیپلم خود مراجعه نماید.

ـ داوطلبان درصورتی که مغایرتی در اطلاعات مندرج در بندهای ۲، ۶، ۸، ۹ و ۱۰ (جنس، دین، زبان خارجی امتحانی، معلولیت و بهیار) کارت شرکت در آزمون مشاهده نمودند ضروری است از روز سه شنبه ۹۴/۳/۱۹ لغایت روز چهارشنبه ۹۴/۳/۲۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با به همراه داشتن کارت شناسایی معتبر (کارت ملی و یا شناسنامه عکسدار) شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه نمایند.

۲ ـ چنانچه سهمیه درخواستی داوطلبی غیر از سهمیه مناطق می‌باشد و در بند ۱۷ کارت شرکت در آزمون سهمیه مناطق درج گردیده است لازم است به ترتیب ذیل عمل نمایند:

۱ ـ ۲ ـ کلیه داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه های بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح  برای اعلام مغایرت حداکثر تا تاریخ ۹۴/۳/۲۲ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش به قسمت ویرایش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تکمیل نمایند . اطلاعات دریافتی به بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح ارسال می گردد و در صورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه درخواستی داوطلبان اعمال می­گردد. در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.

۲ ـ ۲ ـ سایر داوطلبان متقاضی استفاده از سهمیه (بجز داوطلبان مندرج در بند ۱ ـ ۲ فوق) برای روشن شدن وضعیت سهمیه خود حداکثر تا تاریخ ۹۴/۳/۲۵ به ارگان مربوط (سازمان بسیج مستضعفین ویا وزارت جهاد کشاورزی) مراجعه نمایند. بدیهی است درصورت تأیید سهمیه توسط ارگان مربوط، سهمیه در خواستی داوطلبان اعمال می­گردد در غیر اینصورت با سهمیه مناطق گزینش خواهند شد و هیچگونه اعتراضی قابل قبول نمی‌باشد.

۳ ـ چنانچه کارت شرکت در آزمون داوطلب دارای اشکالاتی از جمله، فاقد مهر بودن عکس، واضح نبودن عکس ، عکس به جزء عکس داوطلب و . . . می باشد ضروری است از روز سه شنبه ۹۴/۳/۱۹ الی روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۳/۲۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ با بهمراه داشتن ۲ قطعه عکس ۴۳، کارت ملی یا شناسنامه عکسدار شخصاَ به نماینده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه براساس جدول شماره ۲ مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.

تبصره : در صورتی که در این خصوص کارت داوطلب دارای اشکال می باشد و تا قبل از آزمون نسبت به رفع آن اقدام ننماید مطابق مقررات مربوط به تخلف و تقلب با وی رفتار خواهد شد.

۴ ـ چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روی کارت شرکت در آزمون چه به صورت عددی و یا به صورت حروف ناخوانا می باشد ضروری است از روز سه شنبه ۹۴/۳/۱۹ الی روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۳/۲۰ از ساعت ۸:۰۰ الی ۱۲:۰۰ و ۱۴:۰۰ الی ۱۸:۰۰ شخصاَ به نماینده سازمان سنجش آموزش کشور مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط براساس جدول شماره ۲ این اطلاعیه مراجعه نمایند و موضوع را دنبال نموده تا مشکل برطرف گردد.

۵ ـ  داوطلبانیکه در زمان ثبت نام آزمون سراسری، متقاضی بند ۴۵ تقاضانامه ثبت‌نامی موضوع علاقمندی به یک و یا حداکثر دو مجموعه از مجموعه رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی هنر مطابق جدول ذیل بوده اند، با توجه به اینکه پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی مورد نظر در آزمون سراسری سال۱۳۹۴ بصورت متمرکز و با شرایط خاص صورت می پذیرد، می‌بایست برای شرکت در آزمون عملی هریک از مجموعه رشته‌های ۱ ، ۲ و ۳ جدول ذیل شامل ( مجموعه ۱: نقاشی، ارتباط تصویری، کاردانی‌هنرهای تجسمی، طراحی پارچه و طراحی لباس، مجموعه ۲: طراحی صنعتی، مجموعه۳: کتابت و نگارگری ) با توجه به اعلام علاقمندی و تقاضا نسبت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۲۰۰ (دویست هزار) ریال بابت هزینه آزمون عملی در هر یک ازمجموعه‌های فوق به صورت اینترنتی به وسیله کارت‌های بانکی عضو شبکه شتاب ، از تاریخ ۹۴/۳/۱۷ لغایت۹۴/۳/۲۷ (همزمان با پرینت کارت شرکت در آزمون ) با مراجعه به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش آموزش کشور اقدام نمایند. داوطلبان در صورتیکه متقاضی و علاقمند به شرکت در آزمون عملی دو مجموعه از مجموعه‌های فوق (۱ ، ۲ و۳) می‌باشند می‌بایست نسبت به پرداخت مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ (چهارصدهزار) ریال بصورت اینترنتی اقدام نمایند. بدیهی است عدم پرداخت هزینه آزمون عملی، به منزله انصراف آنان‌ از شرکت درآزمون عملی رشته و یا رشته های مربوط (حداکثر ۲ رشته) و نهایتاً عدم امکان پذیرش آنان در این رشته‌ها خواهد شد. لازم به توضیح است آزمون عملی برای مجموعه‌های ۱ تا ۳ در روز جمعه مورخ ۹/۵/۹۴ برگزار خواهد شد که توضیحات لازم درخصوص زمان پرینت کارت شرکت در آزمون و وسایل مورد نیاز برای آزمون عملی و طراحی در اطلاعیه‌های مورخ ۹۴/۴/۲۹ و ۹۴/۵/۵  از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان و نشریه پیک سنجش اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ضمناً داوطلبانیکه یک و یا دو مجموعه انتخابی آنها ازمجموعه‌‌های ۴ تا ۷ جدول ذیل شامل ( ۴: مجسمه سازی، ۵: ادبیات نمایشی، بازیگری-کارگردانی، نمایش عروسکی و طراحی صحنه، ۶: موسیقی ایرانی، جهانی، نظامی و آهنگ سازی، ۷: عکاسی) در تقاضانامه ثبت‌نامی بوده‌، نیاز به اقدام خاصی در این مرحله ندارند. اسامی چندبرابر ظرفیت متقاضیان مجموعه‌های ۴ تا ۷ برای شرکت در آزمون عملی بعد از برگزاری آزمون سراسری (مرحله تستی) و با توجه به نمرات علمی مکتسبه بررسی و استخراج خواهد شد. لازم به توضیح است موضوع دریافت هزینه آزمون عملی و نحوه برگزاری آن طی اطلاعیه‌ای در هفته اول مردادماه از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان اطلاع‌رسانی خواهد شد.

نام رشته‌ها
مجموعه
۱-نقاشی ۲- ارتباط‌ تصویری ۳- کاردانی‌هنرهای‌تجسمی ۴- طراحی‌پارچه ۵-طراحی‌لباس
۱
طراحی‌صنعتی
۲
کتابت و نگارگری
۳
مجسمه‌سازی
۴
۱-ادبیات‌نمایشی ۲-بازیگری-کارگردانی ۳-نمایش‌عروسکی۴ -طراحی‌صحنه
۵
۱-موسیقی ایرانی ۲- موسیقی جهانی۳- موسیقی نظامی ۴- آهنگ‌سازی
۶
عکاسی
۷

تبصره ۱: متقاضیان گروه آزمایشی هنر که در زمان ثبت نام آزمون سراسری موفق به اعلام علاقمندی در رشته‌های تحصیلی هنری مندرج در جدول فوق‌الذکر در تقاضانامه ثبت نامی نشده‌اند نیز در صورت تمایل و اعلام علاقمندی می توانند با مراجعه به سایت سازمان سنجش نسبت به علامتگذاری یک و یا حداکثر دو مجموعه از مجموعه‌های فوق از تاریخ ۹۴/۳/۱۷ لغایت ۹۴/۳/۲۷، اقدام نمایند که در این صورت ضرورت دارد داوطلبان متقاضی مجموعه رشته‌های ۱ ، ۲ و ۳ طبق توضیحات فوق هزینه آزمون عملی برای هریک از مجموعه رشته های مورد تقاضا را از تاریخ ۹۴/۳/۱۷ لغایت ۹۴/۳/۲۷ بصورت اینترنتی پرداخت نمایند. بدیهی است عدم پرداخت هزینه آزمون عملی، موجب‌ حذف‌ آنان‌ از شرکت درآزمون عملی رشته‌های هنری فوق خواهد شد.

تبصره ۲:در صورتی که داوطلبی قبلاً (درمرحله ثبت نام)علاقمندی خود را به یک و یا دو مجموعه از رشته های فوق اعلام نموده و در این مرحله تمایل به تغییر علاقه مندی خود در رشته های فوق را دارد، می تواند با توجه به توضیحات این بند(بند۱۴)علاقمندی خود را تغییر داده و اقدام لازم را در این خصوص بعمل آورند.

۶ـ آن دسته از داوطلبانی که در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعمال بند موسسات غیرانتفاعی و دانشگاه پیام نور نشده ­اند، می توانند با پرداخت مبلغ ۸۰٫۰۰۰ ریال (معادل هشت هزار تومان) بصورت الکترونیکی به وسیله کارتهای عضو شبکه بانکی شتاب از طریق سایت سازمان سنجش و در قسمت ویرایش اطلاعات نسبت به علامت‌گذاری بند فوق از تاریخ ۱۷/۳/۹۴ لغایت ۹۴/۳/۲۲ اقدام نمایند.

۷- داوطلبان علاقه‌مند به رشته ­های تحصیلی دارای شرایط خاص آزمون سراسری می بایست براساس اطلاعیه‌ای که در این خصوص در تاریخ ۹۴/۳/۱۷ در سایت این سازمان و همچنین هفته نامه پیک سنجش مورخ ۹۴/۳/۱۸ درج می‌گردد از تاریخ ۹۴/۳/۱۷ لغایت ۹۴/۳/۲۷ به صورت اینترنتی علاقه‌مندی خود را اعلام نماید.

۸- به اطلاع داوطلبان علاقه مند به رشته های تحصیلی مورد نیاز وزارت آموزش و پرورش در دانشگاه های تربیت دبیر شهید رجایی و پردیسهای دانشگاه فرهنگیان می‌رساند دریافت علاقمندی از داوطلبان برای پذیرش در این دانشگاهها در مرحله انتخاب رشته صورت خواهد گرفت.

۹- آن دسته از داوطلبان علاقه‌مند به انتخاب رشته‌های تحصیلی مراکز و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی که پذیرش در آنها براساس آزمون صورت می‌پذیرد، می‌بایست ضمن شرکت در آزمون، پس از اعلام نتیجه اولیه آزمون سراسری و دریافت کارنامه برای انتخاب رشته به سایت مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه نمایند.

 د ـ تذکرهای‌ مهم‌:

۱ ـ در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرینت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار الزامی است.

۲ ـ درِ حوزه ­های امتحانی صبحها رأس‌ ساعت‌ ۷:۰۰ (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت ۱۴:۳۰(دو و نیم بعدازظهر) بسته خواهد شد و شروع فرآیند برگزاری آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ ۷:۳۰ (هفت و سی دقیقه) و بعد از ظهرها راس ساعت ۱۵:۰۰ (سه بعدازظهر) آغاز می گردد. لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ حوزه های امتحانی به حوزه امتحانی ممانعت بعمل خواهد آمد.

۳ ـ هر داوطلب برای حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرینت کارت شرکت در آزمون گروه آزمایشی مربوط‌، لازم است اصل کارت ملی و یا اصل شناسنامه عکسدار، چند مداد سیاه نرم پررنگ، مدادتراش، مداد پاکن و یک سنجاق و یا سوزن به همراه داشته‌ باشد.

۴ ـ داوطلبان باید از آوردن وسایل اضافی از جمله کیف دستی ، ساک دستی،هرگونه دستگاه ارتباطی(از قبیل پیجر، تلفن همراه، تبلت، قلم نوری و….)، جزوه، کتاب، ماشین حساب، هرگونه نت و یادداشت و نظایر آن و همچنین وسایل شخصی به جلسه آزمون اکیداً خودداری نمایند. بدیهی است که به همراه داشتن هر کدام از وسایل مندرج در این بند:

۴-۱- به عنوان تقلب و تخلف تلقی و با داوطلبان ذیربط براساس قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری که بخشی از آن در بند «هـ» آمده است، رفتار خواهد شد.

۴-۲- درصورت همراه داشتن وسایل ذکر شده و تحویل آنها به هنگام ورود به محل حوزه در صورت مفقود شدن وسایل، حوزه برگزاری هیچ گونه مسئولیتی در قبال ان نخواهد داشت.

۵ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ انسانی‌ ، علوم‌ تجربی و زبانهای خارجی‌ که علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ هنر با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۳ تقاضانامه‌ اعلام‌ داشته‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون‌ گروه هنر نیز جداگانه‌ صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته ‌از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ هنر را نیز علاوه‌ بر پرینت کارت‌ شرکت در آزمون ‌گروه آزمایشی‌ مربوط‌ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت ‌دارند. به عبارت دیگر برای‌ این‌ قبیل‌ داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون‌ صادر شده‌ است‌ که‌ لازم‌ است‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور ‌دریافت‌ نمایند.

۶ـ برای‌ آن دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ انسانی‌، علوم‌ تجربی و هنر که علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ نیز با گذاشتن‌ علامت‌ در ردیف‌ ۴۴ تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، کارت‌ شرکت در آزمون گروه زبانهای‌ خارجی‌ نیز صادر گردیده‌ است‌. این‌ دسته‌ از داوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرینت کارت‌ شرکت در آزمون گروه‌ آزمایشی‌ زبانهای‌ خارجی‌ را نیز علاوه‌ بر کارت‌ گروه‌ آزمایشی‌ مربوط‌ از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ دارند. به‌ عبارت دیگر برای‌ این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ دو کارت‌ شرکت در آزمون صادر شده‌ است‌ که‌ لازم است‌ پرینت هر دو کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ نمایند.

۷ـ برای‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضی شرکت در آزمون گروههای‌ آزمایشی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی‌، علوم‌ تجربی‌ و علوم‌ انسانی‌ که علاقه‌مندی‌ خود را برای‌ شرکت‌ در گروه‌ هنر و همچنین‌ گروه‌ زبانهای‌ خارجی‌ با علامتگذاری‌ در ردیفهای‌ ۴۳ و ۴۴ تقاضانامه‌ مشخص‌ کرده‌اند، سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون (یک‌ کارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمایشی‌ اصلی‌ علوم‌ ریاضی‌ و فنی یا علوم‌ تجربی‌ و یا علوم‌ انسانی‌ و دو کارت‌ دیگر به‌ ترتیب‌ برای‌ گروه‌ هنر و زبانهای‌ خارجی‌) صادر شده‌ است‌. این‌ قبیل‌ از داوطلبان‌ باید پرینت هر سه‌ کارت‌ شرکت در آزمون را از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور دریافت‌ دارند.

۸ ـ داوطلبان دارای دیپلم کامل بهیاری و آن دسته از بهیاران شاغل که در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ در گروه آزمایشی علوم تجربی ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگویی به دروس عمومی و اختصاصی گروه آزمایشی مربوط، بایستی به دروس اختصاصی بهیاری نیز که در دفترچه شماره ۳ درج گردیده، پاسخ دهند. برای این قبیل داوطلبان بر روی کارت شرکت در آزمون در قسمت بهیاری، کلمه «بلی» مشخص شده است.

۹ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمایشی‌ علوم‌ انسانی‌ که دارای دیپلم علوم و معارف اسلامی و عنوان‌ گواهینامه‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ نظام جدید آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامی‌ (کد ۱۸) می‌باشد و با توجه‌ به‌ ضوابط‌، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصی‌ گروه‌ مذکــور، درس ‌اصول، عقاید و فقه‌ را نیز امتحان‌ دهند توصیه‌ اکید می‌شود که‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما که‌ بهمراه‌ کارت‌ شرکت در آزمون از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت‌ و پرینت می‌باشد توجه‌ نمایند. وضعیت‌ چنین‌ داوطلبانی‌ که‌ با توجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهینامه‌ دیپلم و دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌)، لازم ‌است‌ درس‌ اصول‌، عقاید و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقیقاً در دفترچه‌ راهنمای‌ شرکت‌ در آزمون‌ مشخص‌ شده‌ است‌.

۱۰ ـ برای‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبانی‌ که‌ یکی‌ از بندهای‌ ۱یا ۲ یا ۳ یا ۴ و یا ۵ ردیف‌ ۲۰ (بند معلولیت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاری‌ نموده‌ و مدرک‌ مورد تایید از سازمان بهزیستی را نیز در زمان ثبت نام برای سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلولیت‌ در کارت‌ شرکت در آزمون، نوع‌ معلولیت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبی‌ یکی‌ از بندهای‌ مذکور را علامتگذاری‌ و مدرک ‌مورد تایید را نیز ارسال نموده ولی‌ در کارت‌ شرکت در آزمون وی عنوان معلولیت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهی معلولیت مراتب‌ را سریعاً به‌ نماینده ‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور مستقر در باجه رفع‌ نقص‌ براساس جدول شماره۲ اطلاع‌ دهد تا قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ وضعیت‌ وی‌ مشخص‌ گردد.

۱۱ ـ داوطلبان‌ مشمول‌ هریک‌ از بندهای ۳ و ۴ مندرج در بند (ج) و همچنین بند ۱۰ مندرج در بند (د) فوق لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاری‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره ۲ اطلاعیه وضعیت‌ خود رامشخص‌کرده ‌باشند، بدیهی‌ است‌ در حین‌ اجرای‌ آزمون‌ و بعد از آن‌ اقدامی‌ انجام‌ نخواهد شد.

۱۲ ـ از آنجا که‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۴ منحصراً آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ دارای مدرک‌ پیش‌ دانشگاهی‌ بوده‌ و یا دانش‌ آموز دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ می‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شرکت‌ در آزمون‌ سراسری ‌بوده‌اند، بنابراین‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جدید آموزش‌ متوسطه‌ که‌ به‌ دوره‌ پیش‌ دانشگاهی‌ راه‌ نیافته‌اند، مجاز به‌ شرکت‌ در آزمون‌ سراسری‌ سال ۱۳۹۴ نمی‌باشند و بدیهی‌ است‌ در صورت‌ شرکت‌ در آزمون‌ از گزینش‌ نهایی‌ حذف‌ خواهند شد.

۱۳- با توجه به اینکه سازمان سنجش آموزش کشور در جهت بهبود و ارتقاء کیفی حوزه­ های برگزاری آزمون، نیاز به نظرات شما به عنوان معتبرترین منبع اخذ داده و اطلاعات برای ارزیابی حوزه­ها دارد، خواهشمند است نسبت به تکمیل نمودن پرسشنامه ارزیابی حوزه امتحانی خود در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ از تاریخ ۹۴/۳/۲۱ لغایت ۹۴/۳/۲۷ بصورت اینترنتی از طریق پایگاه اطلاع رسانی این سازمان اقدام نمائید.

۱۴ ـ نکاتی مهم در خصوص دفترچه‌های سوال گروههای آزمایشی پنج‌گانه و شخصی‌سازی آنها:

در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ به هر داوطلب در کلیه گروههای آزمایشی یک پاسخنامه و ۲ دفترچه سوال (آزمون عمومی«دفترچه شماره ۱» و آزمون اختصاصی «دفترچه شماره ۲») داده می‌شود. داوطلبان دارای دیپلم بهیاری و یا شاغل بهیار در گروه آزمایشی علوم تجربی و داوطلبان دارای مدرک دیپلم و پیش‌دانشگاهی علوم و معارف اسلامی در گروه آزمایشی علوم انسانی علاوه بر پاسخگویی به سوالات دفترچه‌های عمومی(دفترچه شماره ۱) و اختصاصی (دفترچه شماره ۲) می‌بایست به سوالات دفترچه اختصاصی شماره ۳ نیز پاسخ دهند. داوطلبان در کلیه گروههای آزمایشی می‌بایست پاسخ سوالات دفترچه‌های عمومی و اختصاصی را در همان یک برگ پاسخنامه تحویل شده علامتگذاری نمایند.

 هـ ـ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری:

ماده ۵ ـ تخلفات وجرایم در این قانون مشتمل بر موارد زیر است:

الف ـ ارتکاب هرگونه عملی که موجب بی‌نظمی در برگزاری آزمون گردد یا همراه داشتن هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

ب ـ ارتکاب هرگونه عمل خلاف مقررات که آزمون داوطلب را از نظر علمی خدشه دار سازد از قبیل :

۱ ـ ارائه مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول برای شرکت در آزمون.

۲ ـ تبانی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست‌اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سوال برای تخلف در آزمون.

۳ ـ ثبت‌نام در آزمون با هویت مجعول یا شرکت در جلسه آزمون به جای داوطلب اصلی.

ج ـ استفاده از هرگونه وسیله غیرمجاز از قبیل وسایل ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه‌دار.

د ـ کمک به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سوالات.

هـ ـ دسترسی غیرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.

و ـ هرگونه تغییر غیرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون.

ز ـ افشای سوالات آزمون یا تلاش در جهت دستیابی و افشای آن یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون به هر نحو.

ح ـ خرید یا فروش سوالات آزمون یا پاسخ آنها یا شرکت یا معاونت در این امر قبل یا حین برگزاری آزمون اعم از اینکه سوالات یا پاسخ آنها واقعی یا غیرواقعی باشد.

ماده ۶ ـ هیأت‌های رسیدگی به تخلفات، صلاحیت صدور حکم به مجازاتهای زیر را درباره متخلفان دارند:

الف ـ در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۵): اخطار کتبی با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذیربط یا محرومیت از گزینش در آزمون همان سال.

ب ـ در مورد مشمولان بند (ب) یا بند (ج) ماده (۵): محرومیت از گزینش علمی در آزمون همان سال و ابطال قبولی داوطلب در همان سال و محرومیت از شرکت در آزمون از یک تا ده سال بعد.

تبصره ـ آراء هیأت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (۶) این قانون قابل تجدید نظر خواهی در هیأت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها می‌باشد.

ماده ۷ ـ در مورد مشمولان بندهای (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (۵) هیأت‌های رسیدگی متهم را برای رسیدگی و اعمال جزای نقدی از ده میلیون (۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریا ل تا یک میلیارد (۱٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا حبس از یک تا پنج سال یا هر دو مجازات به محاکم دادگستری معرفی می‌نمایند.

ماده ۸ ـ ارتکاب هر یک از اعمال موضوع ماده (۵) چنانچه در قالب عضویت در یک گروه یا شبکه باشد موجب تشدید مجازات می‌شود و تشکیل دهنده و سرکرده گروه یا شبکه به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد. مجازات هر یک از اعضاء که در ارتکاب تخلفات و جرایم فوق دخالتی نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذکر شده برای مرتکب می‌باشد.

ماده ۹ ـ رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسیدگی برابر سایر قوانین جزایی یا رسیدگی در هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری یا هیأت‌های انتظامی اعضای هیأت علمی یا کمیته‌های انضباطی دانشجویان نیست و مرتکب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (۶) و (۷) این قانون به مجازات مقرر در سایر قوانین و مقررات محکوم می‌گردد.

ماده ۱۰ ـ در صورت محکومیت قطعی فردی به یکی از مجازاتهای مندرج در این قانون، به استثنای مجازات مندرج در بند (الف) ماده (۶)، هیات رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها، قبولی وی در آزمون را ابطال می‌نماید. در این صورت موسسه آموزشی مربوط از صدور و اعطای هرگونه گواهی یا مدرک به وی خودداری خواهد نمود و چنانچه گواهی فارغ‌التحصیلی به وی اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی ملزم به ابطال آن گواهی می‌باشند.

ماده ۱۱ ـ چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرتهای غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش‌دانشگاهی با رتبه و نمره اکتسابی در آزمون وجود داشته باشد، با تأیید هیأت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید. تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، بر اساس نتایج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هیأت بدوی می‌باشد.

ماده ۱۲ ـ هر موسسه یا آموزشگاه علمی و آموزشی که برای افزایش آمادگی داوطلبان شرکت در آزمون‌های مورد بحث این قانون فعالیت می‌کند چنانچه در تخلفات ماده (۵) مشارکت داشته باشد مجوز تاسیس آن لغو می‌شود و مدیران مسوول آنها علاوه بر محرومیت دائمی از تاسیس و اداره این گونه مراکز به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین محکوم می‌شوند و چنانچه موسسه یا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مدیران مسوول آنها حداکثر مجازات مندرج در ماده (۶) می‌باشد.

تبصره ـ در مورد آموزشگاههایی که فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانونی ذیربط مدعی‌العموم نیز می‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پیگیری تخلفات آنان اقدام نماید.

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

۳۶۵ Comments

 • ashkan wrote on ۳۰ فروردین, ۱۳۹۴, ۲۳:۳۰

  خوب است

 • nil oufar wrote on ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۲:۵۳

  خوبه…ممنون

 • saber wrote on ۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۲:۰۴

  اقا این چه وضعیه اخه چرا کنکورو انقد اوردن جلو

 • یه غربیه wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۹

  اخه عزیز من به مدیر سایت چه ربطی داره که میگین چه وضعیه عزیزم مشکل از جای دیگس نه پیش مدیر این سایت خخخخخخخخخ

 • mahsa wrote on ۱۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۲:۲۳

  اقااا خیلییی سخته چرا انقد زود خستگی امتحانا نرفته کنکور آخه!

 • aysa wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۱:۲۰

  بخاطر ماه رمضون افتاده جلو.زمانش خوبه بابا .تا زود تر کنکور بدیم راحت شیم .فقط کاش زمان اعلام تتایجم مینداختن جلو.میفتاد تیر

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۱۳

  آفرین درسته…بذارین زودتر بدیم راحت بشیم از دستش اووووووووووف

 • H a d i wrote on ۱۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۲:۳۱

  خوبه که کنکور جلو افتاده چون بلافاصله بعد امتحانات کنکورمیدیم و مطالب از ذهنمون نمیپره!تا تنور داغه باید بچسبونیم

 • مهسا wrote on ۱۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۱:۵۵

  سلام ما بدشانسی آوردیم با این کنکور که جلوافتاده مگه ماچه گناهی کردیم اصلا نمیرسم ب جمع بندی من خیلی ناراضیم بخدا

 • محمد wrote on ۱۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۵:۲۱

  ای کاش بعد رمضان کنکور میداریم

 • ستاره wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۳:۳۱

  سلام, بچه ها خواهش میکنم جواب بدین, سرجلسه باید کارت ملی رو هم ببریم؟من گم کردم تا المثنی بگیرم طول میکشه

 • كاني نت wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۹:۱۸

  سلام
  هر کارت شناسایی باشه مشکلی نیست به جاش شناسنامه ببرید

 • behnam wrote on ۲۶ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱:۰۳

  کنکور۹۴

 • نجم الدین wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۱

  سلام .نه لازم نیست .فقط شماره ملی رو باید حفظ باشی

 • فریما wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۰:۲۰

  من امسال پشت کنکوریم حتما کارت ملی یا شناسنامه باید برده شه سرجلسه یکی میاد بالا سرت چک میکنه و اسمو چهره رو تطبیق میده

 • كاني نت wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۱:۲۲

  باید حتما کارت شناسایی داشته باشی حالا ملی باشه یا شناسنامه یل پاسپورت ….

 • غزال wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۳۹

  باید شناسنامه عکس دار باشه هاا

 • mohammad wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۳:۵۸

  از شانس بد ما هرسال باید یه چیزی بیاد جلو…..پارسال که امتحانات نهایی به خاطر جام جهانی جلو اومد.امسال هم به خاطر رمضان کنکور میاد جلو. یه فکری هم به حال ما بکنید اخه چجوری این همت درس رو جمع بندی کنیم

 • بیخیال wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۴:۲۱

  با خاک انداز جمعشون کن!خخخخخخخخخخخخخ

 • بهنواز wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۰۷

  وااااااااااااااااقعا راست میگین اینم شانسه ماداریم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  همش ۱۰روزواسه جمع بندی زمان داریم

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۱۶

  خب جمع بندی باید توزمان کوتاه انجام شه دیگ..مثلا ادبیات۲رو باید تو۲ساعت جمع بندی کرد!

 • paniz wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۱۵

  jaye man bodi chi migofti

 • سمیه wrote on ۲۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۶

  بعد میگن دهه ۶۰نسل سوخته هستن.
  چقد رو ما مانور دادن.
  بیچاره تر از ما خودمونیم.
  ایشالا نتیجه خوب باشه.شرایط واسه همه یکیه
  موفق باشید همگی….

 • ............ wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۴

  چه ربطی به نسل سوخته داره اخه

 • sahar wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۷:۴۰

  به نظر من که خیلی خوبه….زود میدیم راحت میشیم….برای همه آرزوی موفقیت میکنم…

 • میلاد wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۰:۴۹

  اره بابا زود بده راحت شو

 • نجم الدین wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۲

  والا راس میگی.اه بسه بابا تا کی بخونم نهایتش چی بی کاریه دیگ .

 • abdolah wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۵۴

  ههههههه

 • بلوچ wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۰

  kaninet::کانی نت

 • lili wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۹

  سلام به همه بچه ها خییییییییییلی استرس دارم آخه برا چی انداختن جلو به قول محمد کاش بعد ماه رمضون کنکور میدادیم افسسسسسسسسوس.درهر حال موفق باشید بیایید برا هم دعا کنیم .من برا همتون دعا میکنم.

 • lili wrote on ۲۲ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۱:۵۱

  راستی خبر دارین سطح کنکور امسال چجوریه؟ آسونه؟ یا سخت؟

 • aref wrote on ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۸:۱۲

  خوب معلومه دیگه مثل همیشه سخت اینم سواله که می پرسی

 • milad wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۲:۵۲

  شیمیش میترکونه

 • unknow wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۵۶

  از چه لحاظ؟؟؟؟؟؟

 • سحر wrote on ۲۳ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۶:۳۴

  سلام کنکور به نظرمن خوبه زمانش چون زود تر تمام بشه دیگه استرس هم نداریم منکه پشت کنکوری هستم حوصله درس خوندن هم ندارم ولی هم برای خودم و هم شما دعا میکنم امیدوارم همه موفق بشیم

 • fatemeh wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲:۲۸

  سلام
  ستاره جان. بله کارت ملی باید همراهتون باشه با کارت ورود به جلسه. موفق باشین

 • maryam wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۰

  مرسی از اطلاع رسانیتون

 • هدیه..چهارم ریاضی..ساری.. wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۳:۰۳

  بابا چیه انقد شلوغش کردین…از اول باید فکر اینجاشو میکردین…پس ما چی بگیم کلاس فیزیک سوم درس نمیخواد بده..گفت نمیرسم..فصل اخر پیشم درس نمیده..کل دوم رو پنج جلسه تموم کرد..از ما بدبخت ترم هست؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ایشالله همه موفق میشیم..*****

 • هدیه..چهارم ریاضی..ساری.. wrote on ۲۴ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۳:۰۶

  راستییییییی سطح کنکور امسال میگن خیلییییییییییی سخته…..

 • zahra wrote on ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۶:۵۹

  سلام.وای خیلی بده که انقد کنکورو آوردن جلو.من خیلی استرس دارم. بچه ها من فقط دبیری شهید رجایی تهران میخواهم. امیدوارم همتون موفق باشید خواهش میکنم برا منم دعا کنید… خدایا به همه کمک کن

 • حاتم wrote on ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۱:۵۲

  بچه این روزا همه میترسن ازجمله من ولی ازتون می خوام که از زحمتاتون دست بر ندارین و به خدا توکل کنین
  و مطمئنم خاجونم نا امیدم نمیکنه خدا همه ی ما رو به راه مصلحت هدایت فرما بعضی ها رو هم عقل بفرما از جمله اون یارویی که کنکورو اورده جلو

 • مهسا wrote on ۲۵ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۲:۵۶

  سلام خواهش میکنم بمن بگید دقیقا امتحان کنکور تجربی چندمه ?

 • نجم الدین wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۳

  ۲۲

 • payam wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۴:۴۶

  Fk konam 21 tajrobi
  ۲۲m riazi

 • شهرزاد wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۸:۲۳

  تجربی۲۲ خرداده

 • sima wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۰

  من که راضیم از زمانش…ایشالا همه خوب بدیم کنکورو مخصوصا ما تجربیا

 • ۴ ساله کنکور میدم wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۳

  اره واقعا زمانش خوبه….
  ولی ما تجربیا تعدادمون و بالاست و شانسمونم خیلی کم
  ولی رشته ی ریاضی همشون صد در صد قبولی رو شاخشونه,,,
  ولی ما اگه بخوایم میتونییییم

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۱۹

  ایشالله…خدا از دهنت بشنوه..من که حاضر نیستم یه روز بیشتر برا کنکور لامصب بصبرم …اووووووف کی حوصلشو داره….
  خدا کنه هممون عالی بدیم

 • sahar wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۳:۰۸

  سلام چقدر دیر ج میدن ار استرس میمیریم ک…

 • پارسا wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۷:۱۲

  چیه باباهمتون استرس استرس می کنیدحالاخوب بود توماه رمضون بوداونوقت سهمیه بیسگوییتمون می کشیدن بالا .یه ذره آینده نگرباشیدخوب حقمون ضایع میشد

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۱۹

  خخخخخخخخخخخخ ایول لایک…

 • نجم الدین wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۴

  سلام .وای نکنه کنکور امسال شیمیش مث پارسال باشه .والا این جوری باشه پسرا باس کلا سرشون کچل برن سربازی .از من گفتن بود

 • ملیکه wrote on ۲۸ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۹:۲۳

  من چی بگم که دلم خونه!
  من تا ۱۹ خرداد امتحان مدرسه دارم
  چیکار کنم آخه ه ه ه ه ه
  کی جمع بندی کنم آخه ه ه ه ه ه ه ه

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۲۰

  واه مگ میشه..مدرستون کجاس باوو..ما۱۰ام تموم میشه..همزمان با آخرین امتحان نهایی:|

 • ali wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲:۵۹

  سلام
  من تا ١٩ ام امتحان دارم 😐
  حداقل یه زمان واسه مرور قبل کنکور میذاشتید :))))))
  کنکورم خوبه جلوعه بدیم بره راحت شیم
  من که خدارو شکر کارم معلومه فقط واسه اینکه تو کارى مهارت داشته باشم میخوام برم دانشگاه واسه کنکور حقیقتا نخوندم و استرس ندارم
  امید وارم همه مزد زحمتشونو بگیرن
  فقط شانسى نزیند و استرس نداسته باشید

 • ali wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۳:۰۱

  داداش اگه شیمىً سخت باشه جایه کچل کردن باس موهاتو ژل بزنى برى پرند
  دیوونه اى برى سربازى ؟

 • mohammad wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۱:۰۳

  سلام خدمت تمام کنکوری های عزیزمخصوصا رشته های انسانی زمان کنکور۹۴ عالیه. ..عزیزان کنکور ۹۳ خیلی راحت بود ولی تراخدا یک زره بیشتردرس بخونید. …من الان پشیمونم .باارزوی موفقیت برای همه دوستان

 • امیر حسین wrote on ۲۹ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۶:۲۹

  سلام سخت نگیرید من الان تازه شروع کردم درس خوندن البته اگه مخم بکشه.چیزی که ریخته تو مملکت دانشگاهه. میگن امسال صد در صد همه قبولن. نشدم سال بعد. زندگی کنید.والا. من درس نمیخونم ولی درسخونارو دوس دارم.

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۲۱

  ماهم درس نخونا رو دوس داریم…والا دل به دل راه داره…

  الکی مثلا من درسخونم:)))))))))

 • بیخیال wrote on ۳۰ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۱۴:۲۰

  ای بابا چرا اینقدر همه استرس دارین؟ بیخیال بابا تنتون سلامت من خودم تا امسال رتبه اول کلاس و مدرسه بودم اما امسال زدم به تیپ بیخیالی مگه چی میخواد بشه؟این همه صندلی خالی توی دانشگاه ها هست یکی از اونا هم مال ما!!!
  من فکر میکنم امسال کنکور (ریاضی) خیلی آسونه! آخه امتحانات نهایی خیلی سخت بود و معمولا کنکور یک سال درمیان سخته خدارو شکر امسال(طبق پیش بینی های من)سالی که باید کنکورو آسون بدن…البته بقیه رشته ها رو اطلاعی ندارم! آهان راستی امسال تعداد داوطلب های ریاضی حدود ۱۸۰ هزار نفره درحالی که ظرفیت دانشگاه ها در رشته ی ریاضی ۲۵۰ هزار نفره… ایشالا همه قبولین توکلتون به خدا باشه…

 • samira wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۰:۰۲

  خوشبحالت ۱۸۰هزارنفر

 • paniz wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۲۲

  jedi migiii?

 • فایزه wrote on ۳۱ اردیبهشت, ۱۳۹۴, ۲۲:۰۲

  سلام میشه یکی بهم بگه سطح سوالای کنکور زبان درچه حدیه ؟@_@ من پشت کنکوریم میخوام زبان مشهد قبول بشم واینکه توی کنکور انگلیسی رو انتخاب کردم انتخاب رشته میتونم فرانسه بزنم ؟؟؟

 • نفس wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۲۳

  عمومیارو بالا بزن…زبان اختصاصی رو۴۰بزنی تهران قبولی…حتما مشهد راحت تره قبولیش دیگ

 • sina wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۱۸

  دوستان ریاضی امسال آسونه بخونید حیفه مخصوصاآمارودنباله.ولی شیمی امسال وحشیه سوالاتش بازیست

 • ayda wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۵۰

  سلام.از ی طرف خوبه ک کنکورو میدیم راحت میشیم از طرف دیگه بده ک وقت برا جمع بندی نداریم

 • ayda wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۵۳

  ۳سال دبیری ور نمیداره ظرفیت ها تکمیل شده

 • hosein/ensani wrote on ۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۳

  سلام.بخدا از استرس دارم میمیرم شمارو بخدا بگید کنکور انسانی چندمه?

 • ارزو wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۱۸

  با سلام من یک دانشجو هستم میخام کنکور شرکت کنم چیزی هم نخوندم برای منم دعا کنید

 • سایه wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۱۹

  اخه با دعا کردن که چیزی درست نمیشه خدا میگه از تو حرکت از من برکت

 • كاني نت wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۳۳

  ولی به انسان امید میده

 • ارزو wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۲۰

  کنکور انسانی؟؟اگه ۲۲ تجربی باشه ۲۳هم انسانی لابد؟؟؟

 • شهرزاد wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۱۸

  بیست و سوم نیست ک!!توکلی گفت تو دو روزه:۲۱و۲۲خرداد

 • دکتر wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۳۴

  کیک ساندیسم میدن کنکور چیه دیگه کیکوساندیسو عشقه

 • عسل wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۴۲

  وای ۲۰ روز دیگه کنکور دارم ،اصلا نخوندم…دلمم معماری میخواد…ساکن شیرازم…همون شیراز دولتی میخوام ،یعنی میشه ؟

 • الناز wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۴۰

  اینجا کسی از ظرفیت پذیرش هنر خبر نداره؟؟؟؟؟؟؟؟

 • شاهین wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۰۸

  چه وضعشه من پارسال کنکور دادم خراب کردم امسال اوردن جلو هیچی نخوندم هنوز!!!ریدم تو این……..

 • abdolah wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۵۲

  من پارسال بهار دسته جمعی خراب کردم،،،
  یعنی میشه امسال پزشکی بیارم..هه اش به همین خیال باش

 • ۴ ساله کنکور میدم wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۴۶

  بچه ها سعی کنید تو این ۲۰ روز باقی مانده تلاشتونو بکنید که قبول شید. من ۴ ساله متوالی پشت کنکورم و رشته مورد علاقمو نمیتونم بیارم چون واقعا فاصله افتاده بین درس خوندم و الانم دیگه نمیکشه.
  من که پشیمونم و به دردی هم نمیخوره. وضعیت کارم که میبینید چجوریه؟
  به هر حال آرزوی موفقیت میکنم واسه همه اونایی که ” واقعا” زحمت کشیدن
  سختی کشیدن و به نتیجه ی خوبی هم انشاا… میرسن,,,
  موفق باشییییییییییییییییییید

 • سایه wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۱۷

  دوست عزیز من نمیدونم تصمیم با خودته ولی به نظر من امسال هر چی فبول شدی برو اخه مشاورم میگفت فقط تا یک سال اجازه پشت کنور نشستن باید به خودمون بدیم

 • سایه wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۱۵

  من که گذاشتم واسه سال بعد …. همین

 • id line: reza.atoom wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۳۳

  راضیم..

 • سازمان کنکور wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۵

  من اگه امسال قبول بشم نزرمو ادا میکنم من پسرم دعام کنید..

 • فائزه wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۰۵

  سمیه جان ک گفتی دهه شصتیا نسل سوختن خوب مام نسل پدر سوخته هستیم دیگه ..!!!!!!!
  باید چندتا بلام سر ما بیارن !!!!!!!!!

 • محمد wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۵۰

  خوبه کنکور جلوتر افتاده زود راحت شدیم هم واسه روزه گرفتن هم واسه این که بدیم بره این کنکور لعنتی رو…

 • Mr.mostafa.m.p wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۸

  سلام. من رشته ی ریاضیم امسال هم کلاس کنکور رفتم تا الان نتونستم همه درسامو خوب جمعبندی کنم. برام دعا کنید تا قبل کنکور بتونم همه ی درسامو جمع بندی کنم. به امید دیدارتون توی دانشگاه خوب<3<3:-*:-*

 • farhad wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۳۴

  من که میرم دانشگاه ازاد ….بدون کنکور ورودی (کرمانشاه)قبول میکنه شما فشار به مغزتون بیارید برا کنکور خخخخخخخخخخخخخخخ

 • فائزه wrote on ۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۳

  واااااااااااااای … امتحان دینی رو کجای دلم جا بدم …………………………………………………………..

 • fateme wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۶:۵۵

  سلاممممم اومدم بگم کـــہ تو این وقت باقے مونده هم مـــیشہ معجزه کرد… پس به گذشتــہ و آینده فڪ نکنـــید…فقط تلاش…)تجربی(

 • sh wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۰۱

  ینی به شدت با آقا فرهاد موافقم.. وقتی بدون کنکور میگیرن واسه چی این همه استرسو فشارو تحمل کنیم؟؟ جالب اینجاست ک رشته های بدون کنکورم جزو رشته های خوبن… من که بدون کنکورمیرم.. تا جایی ک یادمه همیشه یا داشتم درس میخوندم یا اگه هم نمیخونوم استرسش رو داشتم دیگه خسته شدم میخوام زندگی کنم

 • esmaeil wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۲۰

  سلام حداکثر رتبه ی مجاز برای رشته فوریتهای پزشکی چنده ؟لطفا کمک کنید…

 • كاني نت wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۲۶

  با سلام دوست عزیز هر سال ظرفیت پذیرش متغییر می باشد و ظرفیت پذیرش امسال در دفترچه شماره ۲ انتخاب رشته سال ۹۴ مشخص خواهد شد

 • ronak wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۵۰

  سلام من امسال پشت کنکورییم پارسال بااینکه نخونده بودم رتبم ۵رقمی شدازتهران میکروبیولوژی قبول شدم ولی نرفتم خونوادم نذاشتن کسایی که میخوان ساله بدکنکوربدن پشت کنکوربمونن ببینین میتونین تحمل کنینو فقطدرس بخونین؟واسه من خیلی سخت شد اگه میتونین وواستون مهم نیس که دوستاتون میرن دانشگا و یک سال عقب میوفتین بمونین من که این موضوع دیوونم میکرد هروز گریه میکردم .امسالم خیلی استرس دارم میترسم اونی که میخوام قبول نشم

 • فائزه wrote on ۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۱۶

  بچه ها بد کنکور همه بیاین بگین چی قبول شدین. باش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • Baran Anvari wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲:۲۶

  بچه ها سلام. جواب کی میاد؟

 • بهنواز wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۱۲

  بچها تا میتونید سوالات کنکور گذشته رو کاربکنید،میگن مفیده
  الــــــــــــــــــــــــــتماس دعاااااااااااااااا

 • بهنواز wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۱۶

  فردا امتحان زیست دارم نهایی برام دعا کنید نمیدونمممممممممممم چرااسترس دارم
  ایشالله همه اون چیزی رو که دوست دارن قبول شن

 • تجربی wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۱۱

  حداکثررتبه مجاز دانشگاهای دولتی چنده؟

 • محمد wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۵۳

  بابا کاری نداره که، کنکور ۹۵ شرکت کنیم،‌‌ هم مدرسه نداریم، هم امتحان؛ تازه سیصدو شصتو پنج روزم وقت هست… بدون هیچ استرسی… والا!

 • کنور 94 wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۵۳

  Like!

 • فرشاد wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۰۴

  راس میگن امسال پشت کنکوری نداریم?

 • Sarah wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۰۷

  آره، اگه یه سال واسه کنکور ۹۵ بمونم به نظرم بهتره کلی وقت دارم
  از تو کلاس ما تقریبا نصف بیشتر بچه ها میخوان واستن برای سال بعد اینطوری که تنها نیستیم زیاد سختم نیست دور همی میشینیم میخونیم برای دانشگاه تهران…. حالا سال بعد این سازمان سنجش هر کاری خواست بکنه؛ ما که از بند امتحان و مدرسه آزادیم.

 • محمد رضا wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۲۴

  نه یَرِه پشت کنکور نمونِن ها! مُ یه سال موندُم دهنُم سرویس رفت!

 • ronak wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۰۱

  گفتن جوابارو هفته اوله مرداد میدن

 • ronak wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۰۲

  کی گفته پشت کنکوری نداریم پس ما چی هستیم؟:)

 • amir si wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۰۸

  نمیشد یکم دیگ جلو بندازین کنکورو از شر این کنکور هم خلاص بشیم

 • محمد wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۱۹

  پارسال که اینجا ( مشهد ) فقط یه کیک خشک دادن، از ساندیسم خبری نبود

 • maral wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۳۵

  ینی واقعا هم قبولیم!؟؟؟؟؟¿¿¿

 • م.الف wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۱

  بچه ها من رشتم ریاضیه، فک میکنین با این درصدا رتبم تو منطقه یک چند هزار میشه:
  ادبیات: ۷۰
  عربی :۳۰
  دینی: ۹۰
  زبان : ۸۰
  ریاضی:۰
  فیزیک:۱۰
  شیمی:۴۰

 • احمد wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۴۶

  چقد مسخره همه چی هست بجز جوابی که سوال میشه

 • احمد wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۴۸

  تاریخ و محل دریافت کارت وتاریخ آزمون کنکور تجربی

 • م.الف wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۳۱

  من نمیدونم اونایی که ریاضی بالای چل پنجا میزنن از کجای این جهان هستی اومدن؟!!!
  خیـــــــــــــــــــــــــــلــــــــــی سوالاش سخته، اونم با این وقت کم!!!!!
  حالا چی برسه که چنتا درس تخصصیو هم زمان با هم بالا بزنی!!! من که از تخصصیا فقط یه شیمیو خوندم، امیدمم به عمومیاست… تازه عربیم نخوندم؛ دوس دارم تو همین شهر خودم، مشهد، دانشگاه فردوسیم قبول شم( مهندسیم باشه) ینی میشه؟!!!!!

 • فائزه wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۰

  همه قبولن ولی ن دولتی! آزاد و غیرانتفاعیم هس عزیزم.
  همه قبولن ولی ن پزشکی و پرستاری و دبیری! کتابداری و رشته های … دیگه تو ناکجا آبادم هس!!!!!!!!!
  ان شاا.. هممون موفق باشیم …

 • paniz wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۳۵

  امسال خدا کمکمون کنه فقط! دیدم کسیو که درس نخوانده ریاضی شرکت کرده ۵۰۰۰۰شد الان مهندسی معماری اطراف تهرانه! چون خدا باهاش بود، جدی از خدا بخواین! هرچی قبول شدین برین، یه سال الکی نمونین مثل من! من پارسال کنکور ندادم الان با دیپلم تجربی کنکور ریاضی میخوام بدم، مثل چی پشیمونم! همه قبولین ایشالا

 • M.J wrote on ۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۴۴

  پارسال تا رتبه های بیست هزارم تو منطقه یک ریاضی دانشگاه دولتی آوردن( رشته های مهندسی صنایع و …) حتی برق بجنورد تا هجده هزارم گرفته. ایشالا ما هم قبول میشیم، غم نخورین!

 • afsane wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۳۲

  من پشت کنکور انسانیم هیچیم نخوندم.ظرفیتش چقدره تو اخبار گفت همه قبولن.حقیقت داره عایا

 • afsane wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۳۷

  راستی پارسال هم . ۲۷هزا ر انسانی

 • afsane wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۴۵

  من پشت کنکور انسانیم هیچیم نخوندم.ظرفیتش چقدره تو اخبار گفت همه قبولن.حقیقت داره عایا ؟من ک پارسال

 • سارا wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۲۳

  مرسی عالی آخ جووون بالاخره کنکور
  دکتربشم ای خداالتا

 • سارا wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۲۹

  مرسی عالی آخ جووون بالاخره کنکور
  دکتربشم ای خدا

 • Baran wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۵۴

  اونایی که میگن همه قبولن به این توجه کنن که دانشگاه داریم تا دانشگاه .بله همه بدون کنکور هم میتونن برن بشینن تو دانشگاه آزاد. ولی هیچوقت نمیشه برن و شهید بهشتی بخونن.از این جمله که میگن”همه قبولن “متنفرم.والاااااااا

 • zahra wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۱۹

  من خیلی خوب خوندم ولی این آخرا ناامید شدم.ًامیدوارم همه مزدواقعی روبگیرن…راستی. سوالات روپیش بینی نکنید مثلاهمین ک میگین شیمی سخته..هرچندسخت باشه اگه واقعا بخونین میتونین بزنید فقط با تمرین زیاد…التماس دعا

 • مهدی wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۴۶

  هر سال که میگذره هم سوالا سخت تر میشه هم دانش آموزا خنگ تر میشن!
  چن سال پیش رشته های دانشگاهای خوبو باید زیر دو سه هزار میشدیم،الان همونارو با زیر هف هش هزارم میگیرن!!! البته ظریتاهم بیشتر شده…

 • قاصدک wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۲۷

  آخه این چ وضع تاریخ مشخص کردنه!!!!!!

 • فائزه wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۴۳

  منم مثل شما از تابستون بکوب میخوندم ولی از اردیبهشت ب بد کم آوردم.
  التماس دعا …

 • ایمان wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۰۶

  اینقدر غر نزنین اینقدر هم استرس نداشته باشین.هم زمانش خوبه هم سطح سوالات.مثل بقیه ی آزمون ها میریم میزنیم میایم.به همین سادگی.منکه حاضرم همین جمعه کنکور باشه

 • قاصدک wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۵۸

  ما التماس دعا داریم
  حالا با این التماسا کاری پیش نمیره بچه ها

 • علی wrote on ۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۳۱

  بخونید بخونید ان شالله هرکسی نتیجه حق نصیبش بشه
  منم از امروز شروع کردم به خوندن …
  بی جهت موج منفی ندید که بقیه دچار استرس بشن

 • Masih wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۰۶

  ممنون از اطلاع رسانی تون

 • R_M wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۲۴

  دستتون درد نکنه.خوبه زود برگذار میشه ولی بیچاره ما ک….
  دعا کنید…برا همتون ارزوی موفقیت و پیروزی ….

 • خانم دکتر wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۴۱

  ایمان واقعا کارت عالیه…ینی اصلا استرس نداری؟؟؟؟؟
  من سال دوم ک پشت کنکورم باید حتما سراسری مجاز شم تورو خدا برام دعا کنید…
  خیلی دیر شرو کردم…
  امیدوارم بعد کنکور پستایی ک میذارید خوشال کننده باشه…
  توکل برخدا بدووید برید سر درساتون….

 • marmaryy wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۵۰

  سلام زمان برگزاری کنکور انسانی چندمه؟؟

  منم خیییییلی کم خوندم یعنی سال اول شرکت نکردمو پشتم باد خورده انگار!!!
  برای همتون دعا میکنم شماهم برای من دعا کنید لطفا!!!

 • poshtkonkoori wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۰۸

  استرس دارم چی کارکنم

 • poshtkonkoori wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۰۸

  استرس دارم چی کار کنم

 • فاطمه wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۰۹

  سلااام چه خبره اینجاا ماشالا جمعتون جمعه گفتم منم یه چی بگم.!ازهمین تریبون میگم همین الان دارم بکوب میخونم در حد بننننزز نتیجه اصن مهم نیس روز امتحان مهم نیس فقط دارم حال میکنم با درسا تموم:) ^¬^فردام تولدمه:)

 • علی wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۳۹

  کامنتای پست خبری!!
  منو توکلی یهویی

 • علی wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۴۲

  @poshtkonkori
  یکی ازسوالات کنکور رو پرسیدی؟
  استرس دارم چکارکنم؟D :

 • میلاد wrote on ۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۵

  یاعلی گفتیم وعشق آغازشد…..

 • ایمان wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۵۷

  خانوم دکتر بله استرس که ندارم هیچ تازه انقدر به خودم مطمئنم حاضرم از الان شیرینب قبولی رو هم بدم.توی همه ی آزمون های آزمایشی هم رتبه ی عالی دارن میدن.معدل هم ۱۹/۴۰ اصلا استرس ندارم.پزشکی واس ماس یعنی کلش ماس ماس

 • faezeh wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۶:۵۶

  سلام تاریخ کنکور انسانی کی هس

 • lightooooo wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۲۳

  مگه کنکور ساعت هشت نیست؟
  ساعت پنج بیدار میشیم میخونیم دیگه 😀

 • fatima wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۳۶

  سلام ب همگی! کنکور تجربی ۲۲ خردادِ؟!!!
  بچها من ۷۰% سهمیه ایثارگری دارم..پرستاری آزاد میخام برم اونم یزد بنظر شما با چ رتبه ای قبول میشم؟؟؟

 • علی wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۰۴

  @fatima
  سلام
  بلی صبح روز جمعه …
  منم برای پرستاری یزد می خونم
  شرایط فرق کرده تا سال ۹۲ با رتبه ۵۰ هزارهم قبول شدن در تکمیل ظرفیت بهمن ماه حتی بدون سهمیه رتبه ۷۰ هزارهم قبول شد اما سال ۹۳ شرایط پذیرش سخت شد امسال بستگی به ظرفیت و شرایط داره شانس قبولی توی تکمیل ظرفیت بیشتره…
  شما که حتما قبول هستید چون سهمیه دارید

 • علی wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۰۶

  @lightooo
  انقدر درس نخون کمی هم برای بقیه دواطلبا رحم کن بذار بقیه هم طعم مهندسی دکتری و قاضی بودن رو تجربه کنن

 • احسان wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۴۱

  بچه ها هنوز دیر نشده بشینین بخونین، من تازه از امروز صبح شروع کردم
  هنوز دو هفته دیگه مونده، از هر درسی سی چل درصدم که بزنین رتبتون عـــــــــــالی میشه! یعنی از ادبیات فقط قرابتو بزنین، عربییم همون چنتا تست اول که معنیه، دینیم یک تاب بزنین بسه( دینی سال دوم یا سوم یا چهارم)، زبانم که چنتا کلمه بزنین… اختصاصیایم که با توجه به رشتتون، باور کنین اگه همه درسارو کم بزنین( تو همون رنج سی چل درصد) ولی همشونو تقریبا یکسان بزنین، رتبتون بهتر میشه از این که یک درسو بالا بزنینو یک درسو اصلا نزنین یادکم بزنین!
  موفق باشین

 • میلاد اهواز wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۱۷

  سلام خدمت همه کنکور های گل و درس خون من رشته ام ریاضی و اگه خدا بخواد میخوام برم مهندسی پزشکی فرقی هم نمیکنه چ ازاد چ دولتی خدا کنه همه موفق بشن برای همتون ارزوی موفقیت میکنم با اینکه کنکور اومده جلو ولی همش ۱۰ روز جلو اومده اونی ک درس خونده باشه کاری به این ۱۰ روز نداره پ علکی استرس نگیره شمارو باور کنید مک میتونید خواستن توانسته انشالله بین ریاضیا رطبه خوبی بگیرم برام دعا کنید.

 • ر سول wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۰۵

  از شانس بد ما پارسال یه حاج اقای چشم ابی اومد بالا سرم ول کنمون نبود خلاصه هرچی خونده بودیم پرید خدا کنه امسال اینجوری نباشه

 • ر سول اصانلو _زنجان_کرسف wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۰۷

  خدا عاقبت همه رو بخیر کنه الهی امین!!

 • ر سول اصانلو _زنجان_کرسف wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۱۱

  والا ما نع سهمیه داریم نه ایثار گری ولی همیشه اول خدا بعد دستامو و ذهن خودمو می دونم ولا غیر

 • ر سول اصانلو _زنجان_کرسف wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۱۳

  بروپچس می تونن برا روحیه گرفتن با این شماره تماس بگیرن

 • زهره wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۱۸

  سلام ببخشید امسال ظرفیت دانشگاه آزاد برای رشته های پرستاری و مامایی چقدر هست؟

  یعنی رتبم باید چند باشه که قبول بشم؟
  پارسال پرستاری نیاوردم اما امسال حتما باید ازاد قبول بشم ، متاسفانه نه سهمیه دارم از درسای دبیرستان هم فقط شیمی ۳ و پیش با زیست ۳ و پیش خوندم با ادبیات و دین و زندگی، امسال سال دوم پشت کنکوریم هست و با بی فکری تموم و رشته تجربیم رفتم پیام نور روانشناسی حالا هم امتحان پایان ترم دارم هم کنکور ، واقعا نمیدونم چه غلطی کنم. بچها واقعا التمااااااااااااااااااااااااااااااااااااااس دعاااااااااا

 • حسین wrote on ۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۴

  ای بابا . یه کاری با ما دهه هفتادی و دیپلم های سال ۹۳ و کنکوری های۹۴ کردن که دغدغه و استرسمون بیشتر واسه پاس کردن درس های نهایی و داخلی باشه . اون از جبر و بقیه درسهای پارسال . اینم از دیفرانسیل امسال .

 • ronak wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۲۸

   همین کسایی که سهمیه دارن ماروبدبخت کردن دیگه ماهاباید ٢سال پشت کنکوربمونیم تابتونیم تازه مجازشیم اونوق کسایی که سهمیه دارن قبولیشون ١٠٠٪:(بدون خوندن

 • afsane wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۴۴

  یه … که اینقد استرس نداره.لیقاتووو دمت گرم خوب اومدی خخخخ
  راستی کنکور انسانی چندمه؟؟؟

 • farshad wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۵۷

  آدم هرچقد میخونه احساس میکنه چیزی بلدنیست.شمام اینجوریید؟

 • کاربر wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۰۱

  سلام بچه ها من شنیدم امسال زیست تجربیا خیلی وحشتناک سخت عمومیا اسون

 • ندا wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۵

  عاقا پارسال ک ب ما ابمیوه ندادن ایشالا امسال بدن من بخاطر ابمیوش دارم میرما گفته باشم

 • شهرزاد wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۳۳

  کنکور ریاضی :صبح۲۱خردادساعت۸
  تجربی:صبح۲۲خرداد
  انسانی هم اگه اشتباه نکنم ۲۲خرداد بعدازظهره

 • شهرزاد wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۳۹

  واسه دریافت کارت برین سایت سنجش>بالا سمت چپ نوشته”سیستم توزیع کارت آزمون ها”
  http://www.sanjesh.org

 • فائزه wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۵۵

  کارت ورود به جلسه رو کی میذارن تو سایت؟؟؟؟؟ ج بدین

 • كاني نت wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۵۸

  ۴روز قبل کنکور

 • یاسر wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۸

  سلام عزیزان شماها چ عجله ای برای ورود ب جامعه بیکاران دارید…….از الان ب فکر ی شغل ازاد باحال برای خودتون باشید…….موفق باشید

 • علی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۰۴

  سلام
  از ۱۷ تا ۲۰ خرداد میذارن رو سایت سنجش

 • عاطی wrote on ۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۱

  سلام کنکورهنرکی برگزارمیشه بازبان خارجه؟؟؟من رشتم انسانیه ولی سه تا کنکورشرکت کردم خداکنه یکی رشته خوبی بیارم …باتوکل به خدا…نه زیاد خوندم نه کم درحدمتوسط خوندم…التماس دعا یاحق

 • یه فارغ التحصيل بیهوشی wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۳

  ایشالا که همتون قبول شین…. منم امسال واسه دندان شرکت کردم امید که قبول شم

 • سمانه wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۴

  وای خیلی استرس دارم خدا کنه زود تموم شه راحت شیم یایا دوساله درگیرم

 • ایلار wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۵

  خدا کنه تموم بشه ما هم نفس راحت بکشیم از درس خوندن زیادی مامانمون

 • محمد wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۵۷

  اقا ما چه گناهی کردیم مگه پارسال امتحانات نهایی اوردن جلو هیچی نگفتیم ولی خدایی داره در حقمون ظلم میشه دیگه کنکورو اوردن جلو بعد دوست دارن رتبتم خوب بیاد ما تا بیایم امتحان نهایی پیش رو بدیم یه نفسی بگیریم باید کنکور بدیم جون نمیمونه واسه ادم یکی رسیدگی کنه لطفا حالا دخترا فرصت دارن سال دیگه شرکت میکنن ما پسرا که کلکمون کندس

 • yasin wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۰۲

  سلام دوستان میدونین ظرفیت دانشگاه ها در رشته انسانی چن نفره؟؟؟

 • حمید wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۰۶

  خیلی ممنون

 • مژده خانووووم زاهدی wrote on ۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۱۸

  عاقا دارین بدبختمون میکنیننااااااااااااااااااااااااا…

 • رحیم wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۵۷

  اغا دم سازمان سنجش گرم اگه میشه ده روز دیگه بندازین جلو کنکورو بدیم بریم سر زندگیمون 🙂

 • zizo wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۴۶

  خداییش من که امیدی ندارم. هفته بعد کنکور ریاضیه. خدایا خواهش میکنم کمک کن!!!!
  من که فک میکنم هیچیه هیچی بلد نیستم. درسام مونده خدا… چرا انقد انداختن جلو؟؟؟؟!!!

 • zizo wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۴۹

  رااااااستی چراااااااااااااااااااااا ما ریاضییاااااااااااااااااااای بیچاره رو همیشه میندازن جلوی همه؟؟؟!!!! کنکورم که ما همیشه جلوتر از بقیه باید بدیمممممممممممممممممممممممم اه………

 • طنین wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۳۷

  ببخشید یه سوال…سر جلسه کنکور باید کارت ملی همرامون باشه؟من ندارم!!!!!

 • كاني نت wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۱۷

  با شناسنامه هم میشه رفت سرجلسه کنکور

 • آتنا wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۹

  سلام، بچه ها اینقدر استرس نداشته باشید و ناامید نباشید اگه خوندید مزدتونو میگیرید. اصلا به حرف اطرافیانتون اهمیت ندید. هر رشته ای که دوست داشتید و بزنید و بدونید چون با علاقه انتخابش کردید موفق میشید. همه که نباید دکتر و مهندس بشن شاید یکی بخواد آشپز بشه یکی خواننده یکی معلم و… من دو ساله پشت کنکورم به خاطر حرف اطرافیانم تو دبیرستان میخواستم برم انسانی چون عاشق باستان شناسی بودم فرستادنم تجربی گفتن باید دکتر بشی سال اول پرستاری قبول شدم نذاشتم برم سال دوم پزشکی آزاد تهران قبول شدم گفتن باید سراسری تهران قبول بشی، حالا خیلی افسرده و ناراحتم دیگه اگه بخوام تلاشم کنم نمیتونم، امیدوارم همتون موفق باشید و چیزی که میخواید بشید. هیچ وقت نذارید دیگران براتون تصمیم بگیرن چون عمر اینقدر زیاد نیست که به خاطر حرف دیگران هدرش بدید خودتون تصمیم بگیرید که کی میخواید بشید. موفق باشید.

 • مهدی wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۹

  ریاضی ها امسال هم همه قبولن. البته همه جای خوب قبول نمیشن
  کنکور هم آوردن جلو به ضرر کسی نمیشه چون رقابتیه .
  توصیه ی من اینه که هیچکس برا سال بعد وای نسه.

 • علی wrote on ۱۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۵۵

  سلام خسته نباشبد موقع دریافت کارت چه مدارکی باید تو سایت سنجش بدیم ؟
  من اون پرینت رسیدمو گم کردم راحی هست بتونم گیرش بیارم ممنون میشم جواب بدید

 • كاني نت wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۱۴

  باسلام دوست عزیز باید مشخصات شناسنامه ای و یا کد پیگیری و شماره پیگیری را داشته باشید

 • بیندیش تا حقیقت را دریابی wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۵۸

  باسلام.همه چبز درس و کنکور نیست امیدوارم همه مون از آزمون زندگی سربلند بیرون بیام و
  جوری  زندگی کنیم ک هرگز غم گذشته ها رو نخوریم.
  با یا بی کنکور و دانشگاه سعی کنید بیاموزید برای بهتر زیستن نه…
  در پناه و به راه خدا باشید.

 • مهندس دما wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۱۳

  کنکورییییی ها نگران نباشید شربت بخورو اینیشتین شو تولید شد بشتابید بشتابید به نقل از کلاغ نیوز نفرات اول کنکور ۹۳ نیز ازین دارو استفاده کردن و الان هم به اینجا رسیدند ولی ازین بحثا گذشته نستراداموسم پیش لینی یه کنکور راحتو کرده عاقا فقط امیدوارم عکس۳در ۴پروندتون خوب بوده باشه وگرنه تلویزبون نشون میده سه میشه

 • emad wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۱

  بعله

 • Fatemeh wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۱۹

  ی سال انتخابات ی سال جام جهانی حالا ماه رمضون اینم شانسه ماداریم ؟؟؟حداقل سولای کنکورو ی ذره آسون تر بدین خو والا

 • Fatemeh wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۲۱

  من س تا کنکور دارم خخخخ زبان و هنر و انسانی

 • امیر wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۷

  واسه قبولی تو دبیری یه جاییه خوب کسی میدونه باید در چه حدی کنکورو خوب داد رشتم ریاضیه

 • فقط ساندیس کنکور wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۰۳

  همتون قبولید زحمت نکشیدکارت دانشجویی را هم پیشاپیش صادرکردن…بخونید فقط یه تذکرکلیدی
  نذر کنید اگر امسال قبول نشدید سال بعدهم کنکور بدید خخخخخخخ

 • سوگد wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۵۹

  یه سلاااااااااام پر انرژی به همیه کنکوری های عزیز و دوستای گلم و اینو یادتون باشه که بدترن چیز از دست دادن امیده.. به خودتون همش تلقین کنید که شما میتونید و اگه سخت باشه کنکور واسه همه سخته..و اینکه خیلیا هستن که وضعشون از شما بدتره و شما از خیلیا جلوترید..قبل رفتن سره جلسیه کنکور چندتا نفس عمیق بکشید و چندتا صلوات بفرستید و همه چیزو بسپارید به خدای بزرگ و مطمین باشید که خدا بده هیچ کی رو نمیخواد در ضمن تلقین مثبت و امید یادتون نره….موفق باشید.

 • ندا wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۰۱

  ناموسا اذیت نکنید من امسال سال دومه کنکور میدم
  خو حسش نبود بخونم
  بیایدو برادری کنید یا خواهری حالا فرق نمیکنه خلاصه انقد نخونید بذارید منم یجا قبول شم خب گناه دارم پوسیدم تو خونه

 • ندا wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۰۳

  درضمن امسال اگه باز ساندیس ندن بهم ب نشانه ی اعتراض پامیشم وسط جلسه قر میدم
  گفته باشم:(

 • علی wrote on ۱۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۴۸

  انرژیت اینقد زیاد بود ن اسمت پرید خواهرم

  با این انرژی بری سر جلسه……………………..واویلاااااااااااااا

 • میلاد wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۲۶

  آقا من شماره پرونده و سریال کارت اعتباری ثبت نامم رو گم کردم برای گرفتن کارت نیازه یا با شماره شتاسنامه و کد ملی میدن؟

 • mozhdeh wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۱۶

  کنکور۹۴

 • نرگس wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۴:۳۹

  سلام به کنکوری های امسال
  اول اینکه یه سری اطلاعتو بدونین تا راحت تر باشین
  مثلا
  از نظر تعداد شرکت کننده ها تو کنکور ۹۴اول رشته تجربی بعد انسانی.ریاضی.زبان و در اخر هنر هستش
  و یه چیز مهم دیگه این که امسال شرکت کننده ها کم تر از سال های گذشته هست و این که دانشگاه ها چه ده نفر و چه صد نفر ظرفیتاشون رو افزایش دادن مثلا دولتی حدودا ده نفر آزادو پیام نور و… خیلی بیشتر
  همه امسال دانشجو میشن اما نکته مهم اینه که کدوم دانشگاه درس بخونن
  اگه مدرک مهمه براتون دولتی قبول شدین هر رشته ای برین اما اگه رشته مهمه آزادم قبول شدین برین
  و این که الان دانشگاه های زیادی هست که بدون کنکوردانشجو قبول می کنه
  اینم راهی برای کسایی هست که کنکورو بد دادن یا حالا به رشته دلخواهشون با کنکوری که دادن نرسیدن
  و این که امسال اگر رشته ای قبول شدین برین چون سال بعد احتمالا سال آخر کنکور باشه و این که به جز تعداد کمی که استثنا هستن سال دوم رتبه بدتر از سال اول و پذیرش دانشگاها با رتبه ها متغیره

  امیدوارم هر کدوم از دوستان هر دانشگاه و رشته ای که می خوان قبول بشن
  برای منم دعا کنین سال اولیم

 • نرگس wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۴:۴۳

  منم انسانی و هنر رو کنکور دارم تجربی ها ۲۲خرداد
  انسانی ها ۲۱خرداد صبح و
  هنر ۲۱خرداد بعد از ظهر
  کارتای ورود به جلسه کنکور از۱۷تا۲۰خرداد تو سایت سنجش قرار میگیره

 • باران wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۴۵

  من پزشکی رومیخوام بابا این چه وضعیه کنکورزودتره اره بخاطرماه خدا میدونم خب سوالاش چرا انقد سختن!!اینقدمیمونم تاپزشکی روبدس بیارم….

 • Mina wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۱۶

  زیاد استرس نداشته باشین.هر چی قسمت باشه همون میشه.سر جلسه فقط به سؤالا فکر کنین.به فکر بیکاری بعد از اونم نباشین

 • yalda wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۲۱

  وای بچه ها من خییییلی استرس دارم ۲هفتست کارم شده دکتررفتنوسرم وصل کردن کلاروحیمو باختم بااینکه پس اندازای خوبی دارم امادلم شورمیزنه!یکی کمک کنه!!!!!!!!

 • mahsa wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۶

  آقا کنکور انسانی ۲۱امه 

 • mahsa wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۹

  منکه ب عشق ساندیس میرم شمام ک ایشالا قبولید

 • bita wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۵۶

  سلام بچه ها چههههههه خبره انقدر شلوغش کردین استرس دارین استرس ی چیز خیلی کوچیکه ک بچه ها همه واسه خودشون تبدیلش کردن به ی هیولا من دلم نمیخواد کل ایندم با ی چیز خیلی کوچولوخراب شه همه شماها ایندتون به این کنکور بستگی داره خرابش نکنین به خودتون امید داشته باشین ک قبولین بعدشم کنکور امسال اسونه استادمون گف اولین سالیه ک کنکور افتاده توخرداد پس حال مارودرک میکنن نترسین این کنکور وسیله ایه برای رسیدن به بزرگترین ارزوهام ازچیزایی ک دورتونه بهترین برداشتو داشته باشین ایشا…همتون موفق باشین وهمچنین به ارزوهاتون برسین دعاتون میکنم

 • bita wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۵۷

  سلام بچه ها چههههههه خبره انقدر شلوغش کردین استرس دارین استرس ی چیز خیلی کوچیکه ک بچه ها همه واسه خودشون تبدیلش کردن به ی هیولا من دلم نمیخواد کل ایندم با ی چیز خیلی کوچولوخراب شه همه شماها ایندتون به این کنکور بستگی داره خرابش نکنین به خودتون امید داشته باشین ک قبولین بعدشم کنکور امسال اسونه استادمون گف اولین سالیه ک کنکور افتاده توخرداد پس حال مارودرک میکنن نترسین این کنکور وسیله ایه برای رسیدن به بزرگترین ارزوهام ازچیزایی ک دورتونه بهترین برداشتو داشته باشین ایشا…همتون موفق باشین وهمچنین به ارزوهاتون برسین دعاتون میکنم…..

 • سوگند wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۱۴

  سلام.دوستای گلم.من پرستاری آزاد میخونم از رشتم خیلی راضی هستم با اینکه سخته ولی از دانشگام اصلا راضی نیستم و کلا اینو بتون بگم که جو دانشگاه ملی برای درس خوندن با آزاد خیلی فرق میکنه همینطور طرز نگاه استاد به دانشجوی دانشگاه آزاد اصلا انگار یه تصور دیگه ای دارن از دانشجوی دانشگاه آزاد و این خیلی بده…پس به دانشگاه آزاد راضی نباشید دوستای گلم…منم امسال دوباره میخوام کنکور بدم و امسال از پارسال بیشتر خوندم و امیدوارم هممون امسال به امید خدا موفق بشیم…در ضمن لطفا از همین الان ناامید نباشیییییییییییییییید.

 • الهام wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۴۳

  ســــــــــــــلام به همه بچه های کنکوری ۹۴امیدوارم همگی روز ۲۱و ۲۲ خرداد خوشحال باشیم که کنکورمونو خوب دادیم…

  الهی همگی به اون چیزایی که میخوایم برسیم
  …….توکلتون به خدا باشه…درپناه حق

 • فقط ساندیس کنکور wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۵۲

  Yalda
  چرا استرس؟؟؟
  زیادی کنکور برای خودتون بزرگ کردید!
  این همه داوطلب این همه دانشجو اونا هم کنکور دادن
  این آزمون هم مثل مابقی آزمون ها
  هرکسی خونده باشه نتیجه ش رو میگیره دیگه استرس
  حس منفی و خودساختگی از روی بعضی تفکراته
  *فقط ساندیس کنکور*

 • سوگند wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۹

  بابا ساندیس که نمیدن یه بیسکویت اونم تاریخ گذشته و هواخورده بهمون میدن…ولی اقا ما فقط به عشق همون میریم سر جلسیه کنکور…خخخخخخخخخ.دوستان خودتون تخمه و آجیل ببرید دلتونو به بیسکویت هواخورده سازمان سنجش خوش نکنید…فک کنید دارید میرید سینما…خخخخخ.از فیلم ترسناک کنکور لذت ببرید،داوطلبان کنکور سراسری۹۴…….

 • سوگند wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۹

  بابا ساندیس که نمیدن یه بیسکویت اونم تاریخ گذشته و هواخورده بهمون میدن…ولی اقا ما فقط به عشق همون میریم سر جلسیه کنکور…خخخخخخخخخ.دوستان خودتون تخمه و آجیل ببرید دلتونو به بیسکویت هواخورده سازمان سنجش خوش نکنید…فک کنید دارید میرید سینما…خخخخخ.از فیلم ترسناک کنکور لذت ببرید،داوطلبان کنکور سراسری۹۴….

 • پریا wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۰۰

  بچه ها هر کی این و خوند از ته دلش واسم دعا کنه که قبول شم چون من پارسال تخمین رتبه های همه ی ازمونای جامعم پزشکی قبول بودم خیلی ام اماده بودم ولی سر جلسه انقد استرس بهم وارد شد و خودمو باختم که خراب کردم فقط به خاطر استرس یکسال عقب افتادم تورو خدا واسم دعا کنید

 • yalda wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۲۸

  فقط ساندیس کنکور “بابت انرژی مثبتتون واقعا ممنون’امیدوارم یه ساندیس خنک توکنکور گیرت بیاد!واسه همتون ارزوی موفقیت میکنم پیروزوسربلندباشین

 • yalda wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۳۱

  فقط ساندیس کنکور,بابت راهنماییاتون ممنون امیدوارم سرکنکور یه ساندیس خنک گیرت بیاد.واسه همتون آرزوی موفقیت میکنم پیروزوموفق باشین

 • باران wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۳۵

  انشاا…خدا جواب زحمات روبده…درس خوندن واقعا سخته کی گفته سخت نیس زحمت کشیدیم همه…

 • باران wrote on ۱۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۴۰

  امیرحسین چقدریلکسی کاش منم مثل شما فک میکردم…سال بعدو…بدجور ناامیدم ….

 • Ali wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۱۳

  داریم داغون میشیم 🙂

 • farnaz wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۰۶

  بابا بسپارید به خدا ایشاالله همه قبولیم

 • ياسمن wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۰۶

  بچه ها من می خوام شهید بهشتی قبول شم پزشکی میشه برام دعا کنید

 • پری wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۴

  ممنون

 • سین جیم wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۴

  بالاخره کنکور انسانی کی شد???? کاش میشد حوزه امتحانی رو تغییر بدیم. با این جابجایی زمان آزمون برنامه هام بهم ریخت. نمیدونم چیکار کنم????? ۲۳th کنکور انسانیه?

 • fati wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۹

  اوووووووفی راحت میشیم چن روز دیگه…. لعنت ب هر چی کنکوره

 • سوگند wrote on ۱۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۳۲

  سین جیم سلام.دوست عزیز طبق چیزی که من تو سایت سنجش خوندم کنکور ریاضی و فنی و انسانی صبح پنج شنبه۹۴/۳/۲۱ برگزار میشه و کنکور هنر بعد از ظهر روز پنج شنبه و کنکور تجربی صبح جمعه۹۴/۳/۲۲ و کنکور زبان هم بعد از ظهر جمعه برگزار میشه…

 • Omid wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲:۰۸

  وایی فقط هفت روز دیگه مونده. میگن هر کی برای دیگری از ته دل دعا کنه مستجاب میشه من برا همتون دعا میکنم از ته دل شما هم دعا کنید.خدا کنه همه ب هر چی می خواییم برسیم و تو این کنکور مزخرف موفق شیم. ولی دانشگاه دولتی ی چیز ه دیگست . من ک دارم از استرس متلاشی میشم

 • hani wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۱۸

  اخی عزیزانم منم مث شما بودمو خیلی استرس داشتم واسه کنکو ر تا این ک عشقم امشب اومد خواستگاریم وقرار شده شب قبل کنکور ینی ۵ شنبه نامزد کنیم وخیلی خوشحالم  ودیگه استرسم ندارم من تو این چند ماه خیلی زحمت کشیدم امیدوارم ک جوابشم ببینم…بچهای گلم هم واسه خوشبختیم هم واسه کنکورم دعا کنید

 • مهساا wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۱۵

  خوشحالم که کنکور افتاده جلو
  زودتر از شرش خلاص شیممممم
  با آرزوی موفقیت براى همه کنکورى هاا

 • mahla wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۲۸

  من ماده ۷ رو درک نمیکنم!!!!!!!
  طرف هرکاری دلش خواست میکنه بعد جزای نقدی داره؟؟؟؟
  چه سودی واسه بقیه داره؟؟؟اون پول صرف چی میشه؟؟؟

 • مهدی wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۵۹

  چرا اینقد گندش میکنید کنکورو فوقش میرید ازاد دیگه .یه ساندیس ام میزند تو بدن ایشاالله ی ساندیس هفت میوه گیرتون بیاد اونم خنک .استرس چیه؟

 • مریم صفی wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۴۵

  سلامممممممممممممممممممم من ۷ روز دیگه کنکور دارممممممممممممممممممممم خخخخخخخخیییلللیییییییی مممیییتتتررررسسسسسممممم مامانننننننننننننننننننننننننننننننننننیییییی

 • sabaس wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۳۲

   ووووا ا ا ی بچه ها چقد استرس میدین؟؟؟؟؟
  بابا ۹۳ هم که اونقد سخت نبود از اول سال همه مارو ترسوندن…
  منک دلم روشنه ایشالا اونی که میخام میشه
  ولی بچه ها سال دگ شرکت نکنین چون اولا کنکور دو هفته افتاده عقب تر و حتی اگه منم طراح بودم انتقام این دو هفته زمان بیشترو میگرفتم بعدم تمآم استادای ما میگفتن بچه های سال دگه ( ینی سومای الان) خیلی خیلی بچه های درس خونو قوی هستن من خودم سومامونو با خودمون مقایسه میکنم همشون تا قبل عید کل درسارو چه پیش چه پایه بسته بودن و پا به پای بچه های ما میرفتن کلاسای کنکور وقتی بخوای با همچین آدمایی رقابت کنی باید خیلی قوی باشی….منک تواناییم انقد نیسووای 

 • فقط ساندیس کنکور wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۴۷

  دواطلب هایی که بیشتر تلاش کردند بیشتر درس خوندند؛برعکس!بیشتر استرس دارند!!
  خب معلومه هرکسی بهتر بیشتر مطالعه داشته رتبه ش بهتره
  تلاش چرا استرس دیگه چرا؟

  😀

 • زهرا wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۳

  وایییییییییییییییییییییییییییییییی خدایا به همه کمک کن من خیلی میترسم

 • نیما wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۳۲

  …… چنین مدیرانی که برای اینکه معلوم کنند بابا ماهم یه کاره ایم تو این کشور دست به کار هایی میزنند که متاسفانه برای دانش آموزان کنکور گرون تموم میشه این تصمیم و هر کسی …………. خدایه منان میخوام که به زودی از صحنه ی روزگار………… فکر میکنم

 • مرجان wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۰۱

  سلااااااااام وای اصلاباورم نمیشه یه هفته دیگه کنکوردارم ینی چی من میخوام بخونم تازه نخندین خب راست میگم این یه هفته بخونم چه خاکی میتونم بسرم بریزم بنظرتون؟؟؟؟؟؟

 • zaria wrote on ۱۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۵

  فقط ۶ روز دیگ مونده

 • مبین wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۴:۳۴

  بابا کنکور خیلی اومده جلو تر زمان جمع بندی نداریم

 • مبین wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۴:۳۵

  انشاالله تمام کسلیی که زحمت کشیده اند، موفق بشن

 • مبین wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۴:۳۸

  خدایا…..

 • ReZa wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۳۴

  وایییییی،حالا من چطوری از امتحان دانشگاه،سرکار و…بپیچم بیام کنکور ساندیساشو بخورم،سال قبل ک اب معدنی دادن 😐 برام دعا کنید ک توو کنکور شرکت کنم

 • سخت طلب ! wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۱۸

  بابا توروخدا انقد نگین کاش زود میدادیم کاش دیر میدادیم
  کاش اصلا کلا کنکور نمیدادیم !!!! D:
  خوب نبود اینجورى ؟؟؟؟

 • امین wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۹

  سلام دوستان من پیش تجربی هستم.۱۰ امتحانا تموم شدن،تا الانم هیچی نخوندم!الان میخوام شرو کنم به خوندن!به نظر شما رتبم حدودا چن میشه؟
  زبان ،زیست،دینی،ادبیات اینا رو یکم میخونم.اونم کتابای چهارم رو فقط!
  واسم دعا کنید میگن جوونا واسه یکی دعا کنن،مستجاب میشه! ان شاالله همه اونی که شایسته شیم ،بشیم 🙂

 • امین wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۲۱

  زیاد استرس ندارم اگه امسال نشد سال دیگع!بیشتر رو سال دیگه تمرکز کردم:دی

 • غزاله wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۵۸

  بچه ها یکی تورو خدا جواب منو بده من نه کارت ملی دارم فعلا نه شناسنامه تا درست بشه طول میکشه چیکار کنم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • نگار wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۱۱

  حالا مگه میمیرن کنکور بعد از ماه رمضون باشه
  سال دیگه پس چیکار میکنن حتما میارن تو حلق امتاحانا والا
  ساندیسم نمیدن ……..

 • امیر wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۱۴

  شماره سریال ۱۲ رقمی خرید کارت ندارم
  چیکار باید بکنم؟؟؟؟؟

 • reza wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۲۰

  سلام دوستان عزیزم انشاالله همگی در این آزمون سراسری موفق باشیم.

 • reza wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۲۲

  نگار خانوم سلام برو از اداره ثبت احوال یه نامه بگیر. تا برات دردسر ساز نشه.

 • reza wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۲۴

  نگار خانوم ببخش با غزاله خانوم بودم.

 • فقط ساندیس کنکور wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۴۲

  نگار،
  از قسمت پرسش وپاسخ سایت سنجش بپرسید مطمئن تره

  اگر کپی کارت ملی و شناسنامه دارید را بردارید
  اگر هم ندارید از روی پرونده تحصیلی بردارید

  وهم یک نامه و گواهی موثق از ثبت احوال بگیرید

 • ارزو18 wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۴

  سیلامون علیک…
  الان ۷ روز دیه مونده ب کنکور…

  من ک پرستاری دوس دارم..
  ولی ی چیزی اگه کنکور ۹۴ مثه ۹۳ باشه من یکی حتما پزشکی میارم…
  بابا همش میگفتن سخته سخته…کوجاش سخت بود؟
  ابکی ترین سوالای زندگیمو توی کنکور ۹۳ زدم…
  خدا کنه هرکسی هرچی میخادو ب صلاحشه قبول شه…

 • ایلام wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۶

  منطقه ۳ هستم…سهمیه جانبازی ۲۵ درصد ب بالا هم دارم…درسمم خوبه…
  ینی میتونم پرستاری اصفهان بیارم؟ ب همین قانع ام..هیشوخت ب بالا فک نکردم..چون موضوع فقط قبولی نیست..باید بتونی پاسشم بکنی…من نمیتونم…خخخخخ

 • پشت کنکوری بد بخت wrote on ۱۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۳۶

  سلام.بچه ها خیالتون راحت باشه.اصلا استرس نداشته باشین مثل من”والا.فقط نمی دونم چراقلبم داره تند میزنه.زیاد نه یکم در حد سکته

 • محمدرضا wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۰۱

  ی هفته ب بد بختی یا خوشبختی عایا؟

 • حامی از بابلسر wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۴۱

  در کنکور امسال کسی موفقه که سر جلسه مدیریت داشته باشه و به سوالات شکدار زیاد جواب نده هرچند بعضی درسارو نخونده باشه

 • zak wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۲۵

  خدا کنه هیچکی مثل من درس خوندنو واسه سه روز آخر نذاشته باشه

 • سارا wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۳۴

  اشکالی نداره فوقش واسه سال دیگه برنامه ریزی میکنی

 • نرگسی wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۵۷

  وای من احساس میکنم هیچی بلد نیستم،زمانش خیلییی بده من تو یه روز ۲تا کنکور دارم….تجربی و زبان هدفم زبانه میترسم قبول نشم 

 • کنکور wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۱۵

  سلام ب همگی موفق باشین امسال تعداد شرکت کننده ها خیلی پایینه با یکم تلاش همه قبولیم..

 • بهنام wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۱

  کنکور۹۴ پرچم انسانی هااااااااااااااااااا بالاس همشون قبوووولن

 • بهنام wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۲

  میگن با اسلحه سوالات و میارن واویلااااااااا

 • بهنام wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۳

  فردا کارت ورود به جلسه کنکور میاد؟

 • masoudk1376 wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۰۵

  بچهها به نظرتون امسال کنکور تجربی سخته؟

 • مریم wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۱۲

  سلام، اقا ما که کارت ملی نداریم شناسنامم  که دادم واسه عکس دار شدن نیومده هنوز
  بچه هام که یکی میگه باید شناسنامه باشه یکی میگه نه هیچی نمیخاد خاهشا یکی منو راهنمایی کنه چیکار باید بکنم؟؟؟؟!!!! همون کارت ورود به جلسه که ۱۷ باید بریم بگیرم و داشته باشم کافیه؟؟؟ واسه گرفتن اون شناسنامه یا مدرک خاصی میخان؟؟؟!!!!

  خیلی ممنون میشم اگه راهنماییم کنین خیلی مهمه… 
  برای همتونم آرزوی موفقیت و خوشبختی میکنم!

 • سارا wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۵۸

  کمتر از یک هفته دیگه کنکور داریم………………. یاپیغمبر

 • MOHAMAD wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۱۷

  با سلام با وجود این همه صندلی خالی حتی تو دانشگاه های معتبر دیگه چرا سوالات کنکور رو هر سال سخت تر میکنن؟؟؟؟؟؟ واقعا چرا/نه/واقعا /نه/

 • یورش wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۲۲

  راستی هنوزم کیک ساندیس میدن حداقل بریم کیک ساندیس مونو بخوریم
  ۵۰هـــــــــــــــــــــــزار تومـــــــــــــــــان پول دادیــــــــــــــــــم الکـــــــــــــی مگه………
  دل شوره نگیرید عزیزان خدا خیـلی بزرگه♥♥♥■■■…

 • سعید wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۲

  مریم خانم یه بنده خدایی میگفت اگر یه چیز که برای شناسایی باشه عیبی نداره
  مثلا همون شناسنامه خوبه

  . بعد هم کارت ملیتونو باید برید بگیرید من که ۳ ماه منتظر موندم نیومد رفتم اداره پستی که اقدام کرده بودم گرفتم

 • shaqayeq wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۴۱

  ممنون از توضیحاتتون
  و سلام خسته نباشبد به کنکوریای گل.امیدوارم آروم و بانشاط باشید
  من کنکور اولی ام اما ازخیلی مشاورای کاربلد مشاوره گرفتم ومیخوام یه رمزی رو بهتون بگم.
  ببینید بچه ها میدونید که سرجلسه استرس خیلی بالاست و مطمئنا کسایی که خیلی عااالی هم خوندن،ازروی استرس ممکنه چند سوالی رو اشتباه‌بزنن و این یعنی نمره منفی واسه اونا و نکته مثبت واسه شما،سعی کنید از هر درس سوالای کمی رو جواب بدید اما مطمئن باشید که اون سوال درسته،ینی نمره منفی ازتون دور میشه و یه اتفاق خیلی خوبه.
  امیدوارم همگیمون موفق باشیم.
  راستی،یک روز قبل از کنکور درس نخونید وجایی برید که انرژی و استرستون تخلیه بشه جایی مثل شهربازی.
  پیروز باشید

 • زهرا wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۵۴

  سلام بچه ها………….من اصلا استرس ندارم خیلی بده بخداااااا.قبلا داشتم میخوندم یکم ولی الان انگار ن انگار ۴روز دیگه کنکوره…….من هم تجربی ام هم زبان هم هنر……….خدایاااااااااااااا ینی قبول میشم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • کرامتی wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۱

  سلام بچه ها .به نظرشما واسه صبحانه روزکنکورچی بهتره بخوریم؟

 • مهراسا wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۲۴

  سلاااام و ادب …برای صبحانه روز کنکور بهتره از مواد غذایی استفاده کنید که بتونه به تدریج انرژی مورد نیازتون رو تامین کنه…مثل میوه ها و مغز خشکبار…بهتره یک شیرینی چیزی و آب هم سر جلسه همراه خودتون داشته باشید…موفق باشید یاحق

 • هستی wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۱۴

  وااااای دارم از استرس میمیرم من هم کنکور ریاضی میدم و هم تجربی ایشالا همه به رشته ای که میخوان قبول میشن 

 • نوید خاااااااان wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۲۳

  s s s s slam به همگی بچه کنکوری های پیر و جوان

  چطورین خوبین>؟
  من بدم
  جم بندی خوبی اصلا نداشتم نیدونم چیکار کنم ولی رتبم خوب میشه میدونم؟
  شیمی رو بالای ۵۰ میزنم شک نکن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ان شاالله همه تون کم بیارین////یعنی بد بیارین دیگه//////////

 • نوید خاااااااان wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۱:۲۶

  الو الو کسی هس جاوااااااااااااااااب بده؟

  میگن ۵ شنبه کنکوره آره؟

 • faeze wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۴۷

  بابا شما ب این فکر کردین چ جوری چهار ساعتتتتتتتتتتتت رو صندلی کنکور بشینیم؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟//وااااااااااای اصن معضلی شده واس من..بابا سر نیم ساعت تست هایی ک بلدیمو میزنیم بقیشو پشه بکشیم اخههههههههههه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • faeze wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۴۹

  من ک دارم جنیفر گوش میدممممممم llol

 • مجید wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۰۱

  آقا نامردیه انسانی روز اول!!!!!!!!!!!!! اونم صب!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • سوگند wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۲۶

  سلام.نوید خان بعله کنکور انسانی و ریاضی و هنر ۵شنبه هست و کنکور تجربی و زبان جمعه…
  من با اینکه از پارسال خیلی بیشترخوندم ولی بازم استرس دارم و میترسم رتبه ی خوبی نیارم … این روزا هم که هم امتحانات دانشگاه هست و هم کنکور موندم کدومو بخونم…جمع بندی شیمی و زیست پیش مونده…تو رو خدا واسم دعا کنید خدا خودش شاهده که من اول واسیه بقیه کنکوری ها دعا میکنم بعد واسیه خودم.

 • مریم wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۳

  سلام اقا سعید راس میگین؟ ینی خیالم راحت باشه اخه یوقت نکنه مشکلی پیش بیاد یا به شناسنامه گیر بدن؟ اخه هنوز عکس دارش برام نفرستادن یه مشکلی داشت گفتن که اخرای این ماه تحویل میدن…

  وای بچه ها خیلی استرس دارم با این خبرم که کنکور باز چند روز جلوتر افتاد به کلی روحیمو باختم دیگه نمیدونم چیکا کنم؟!!!!!

 • ستار wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۴

  خیلی خوب بود. ممنون.

 • مریم wrote on ۱۶ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۵

  سلام مجدد…
  بله نوید خان مگه بالای صفحه رو درست نخوندین؟؟؟/ روز پنج شنبه ۲۱ خرداد کنکور انسانی و ریاضی و هنر
   
  و روز جمعه ۲۲خرداد کنکور تجربی و زبان برگزار میشه

 • amir wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۳۶

  همه موفق باشین سخت تلاش کنین تا کنکور خوبی بدین یا حق

 • محسن wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲:۳۱

  سلام برای دریافت کارت ورود به جلسهسراسری
  میشه با مشخصات فردی کارت و دریافت کرد؟

 • محمد wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۷:۲۵

  خدایــــــــــا ! لطف کن تا حالا هرچی گناه کردیم، تلافیشو سر جلسه کنکور در نیار، بذار بعد کنکور…. اگه بخواد این جوری بشه که امسالم مثل پارسالم میشه… ای خـــــــــــــــــــدااااااااا

 • taranom wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۷:۳۳

  @هستی
  آخه مگه میشه ریاضی و تجربی با هم داد؟!:/

 • taranom wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۷:۳۴

  چرا سایت سنجش خرابه آخه؟؟؟برا همه اینطوره؟یا فقط مال من اینجوریه؟!:(

 • ali wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۰۴

  دقت کردین بد بخت ترین نسل ممکن نسل ما

 • فاطی کماندو wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۸:۱۴

  خدا این دانشگاه ازاد و از ما نگیره . من تجربی هستم دانشگاه های استان ما دارن مامایی پرستاری پرتو درمانی ژنتیک لیزر درمانی و غیره رو بدون کنکور می گیرن 

 • محمد مهدی wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۱۲

  سلام.

  بابا انقد نگران نباشین هر کی هر چقد تلاش کرده باشه همونقد مزد میگیره . باور کنین .
  انقدم استرس نداشته باشین به خودتون امید بدین . این کنکور سراسری که ی مرحله ای از زندگیه ایشالا تو کنکور زندگی موفق بشین
  . یا علی

 • حسین wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۱۶

  این چه وضعی اصلا ماه رمضا‌ن ربطی به کنکور نداره که کنکورو انداختن جلو

 • mina wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۹:۴۰

  ۵ شنبه ریاضی و انسانی جمعه تجربی

 • بلی wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۲۲

  ب………………..لی

 • احمدرضا wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۲۷

  نوید خان تو توضیحات نوشته کنکور کیه

 • مهشید wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۵

  من فارغ التحصیلم و دارم دوباره کنکور میدم یه توصیه دارم اقا پسرا اگر پارتی دارن اول کارشون رو پیداکنن بعد درسم بخونن ودختر خانوماهم رشته هایی که بازار کار داره انتخاب کنن نه مثلا مرتع وآبخیز داری- این یه واقعیته برا بعضی رشته ها کار نیست مث مهندسیا عمرتونو الکی هدر ندین باچیزی به اسم علاقه اگر که د ر آینده دوست دارین سر کار برین مدیریت وحسابداری بخونین موفق باشید .

 • سردار ازمون wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۶

  ما که سردار آزمونیم
  اینقد کنکور میدیم تا قبول شیم

 • سردار ازمون wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۱۹

  یکی به فکر عشقه یکی به فکره یاره
  یکی داره میخنده به روزگاری که وفا نداره
  ما خاک بر سر همش به فکر درس و کنکوریم…

 • احمدرضا wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۲۶

  بدشانسی میاریم هرسال اون از امتحانات نهایی  و اینم از کنکور که جلو افتادن

 • نوید خاااااااان wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۲۴

  احمد رضااااااااا کنکور چیه دیگه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • ویدا wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۳

  اانشاله خداکمک کنه هرکس به اندازه زحمتش نتیجه بگیره ……………………………….

 • نوید خاااااااان wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۴

  می گن دخترا خیلی استرسی هستن آره؟>؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  من که اصلا استرس ندارم ؟

  ضمنا آبجی اااا سر جلسه بی هوشی, چیزی نشین هااااااااااا؟

  نه اصلا اگه رتبه ی بد بیارین چی میشه ها ……….

 • نوید خاااااااان wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۸

  منتشرشد

 • 112 wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۱۵

  ادمین واقعا تاسف باره یه از خدا بیخبری اسمشو نوشته بود”فاطی کماندو”
  خودت نمیدونی این حربه ی دشمنه؟

 • هانیه wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۱۰

  من برای هنر هیچ انتخابی نکردم نمیدونم باید کجا برم کدوم صفحه اصلا نیست که من گرایشمو انتخاب کنم خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
  کمکم کنین لطفا وقت ندارم

 • سوگند wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۵۹

  سلام.دوستای عزیزم این کارت کنکور کوفتی هم اومد و ما رو بسی ناراحت و استرسمونو بیشتر کرد… آخه اسمش روشه کنکور و ورود به دانشگاه اونوقت ما چرا باید بریم تو دبیرستان کنکورو بدیم که از لحاظ جوی خیلی جوش با دانشگاه فرق میکنه…ولی بیخیال حالا که شده…ان شالله همتون موفق باشید…یه چیزه دیگه تا ماه رمضون حدود یک هفته دیگه زمان بود آقایون محترم سازمان سنجش میتونسن کنکور چند روز به ماه رمضون بگیرم حالا ۵شنبه و جمعه نشه چی میشه اگه ۳شنبه۴شنبه میشد زمین به آسمون که نمیومد…

 • مهسااا wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۴۸

  وای یا خدا من میترسم خیلی استرس دارم امیدوارم هممون قبول بشیممممم

 • زری wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۴۵

  ایشالا همه کنکوریاقبول بشن براخواهرمنم دعاکنید اونم کنکور داره.استرس نداشته باشید توصیه اینکه اونایی رو که بلد نیستین نرنید نگین برگه رو خالی بذاریم اعصابمون خورد میشه !!!!!!!من خودم دانشجوی رشته روانشناسی همدان هستم.میخوام بگم توکلتون به خداباشه.فقط استرسسسسسسس نداشته باشید.موفق باشید

 • حورا wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۰

  من که قبولم اونم دندون شهید بهشتی ….
  استرس کیلو چند؟؟!!

 • حورا wrote on ۱۷ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۶

  به قول یه نفر : کن کور را کور کن !!!
  امیدوارم کسایی که زحمت کشیدن نتیجهاش رو هم ببینن….

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۲:۵۳

  شقایق خانوم ممنون از راهنمایی هاتون اما اگه انرژیمونو خالی کنیم ک دیگه سرجلسه واویلا میشه

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۲۴

  راستی استرسو اینجورچیزام وللش من زیادنخوندم فقط دو سه تا ازکتابای سال سومو بعدم کتابای پیشوخوندم امابااین مطالعه کم اصلاً امیدمواز دس ندادم وبه دلم افتاده ک ب یه رشته ودانشگاه خوبی قبول میشم تازه تصمیم گرفتم به هررشته ایم ک قبول شدم برم چون فکر کارمم کردم ازامسال میخوام برم تو کارموسیقی

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۴۱

  ایشالابعدازاینکه قبول شدیمو ازمهرماه امسالم رفتیم دانشگاه ی بزن وبکوبی راه میندازیم الان فقط دارم ب این فکر میکنم که چجوری باید ازساعت ۵بیدارشم؟راستی دوستان ی سوالی داشتم اگه من زبان انگلیسی رو۸۰درصد بزنم رتبم حدوداً چن میشه؟ رشتم انسانیه

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۴۸

  ب نظرتون موقع رفتن به سرجلسه،رانندگی استرس میاره؟؟؟

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۴:۰۲

  لطفاً ب سوالام جواب بدین، ایشالاهمگی ب رشته ای که دوس داریم قبول میشیمو بااون شکممونو پرمیکنیم مث رشته ماکارونی.

 • فاط wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۰۱

  زمان دریافت کارت ورودبه جلسه “کنکورسراسری ۹۴″

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۰۵

  حورا بگوهمه نتیجه خوبی میگیرن ن فقط کسایی ک زحمت کشیدن

 • نیلوفرنصیری wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۵۷

  سلام,
  باید قسمت اثر انگشت وامضا رو کارت ورود به جلسه رو پر کنیم؟؟
  لطفا اگ کسی میدونه جواب بده…ممنونم

 • نیلوفرنصیری wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۰۱

  راستی بچه ها انقد اینجا و سایتای دیگه نیاید بنویسید استرس دارم استرس دارم بخدا مام استرس میگیریم

  …آخرین آزمون قلمچی ۱ دختره بالا آورد حال هممونم بهم زد همش میترسم این بلا سر منم بیاد …لطفا سوال قبلمو جواب بدین خیلی مهمه

 • سوگند wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۳۴

  سلام نیلوفر خانم نه خودشون سر جلسیه کنکور ازمون اثر انگشتو میگیرن و لازم نیست ما قبلش کاری کنیم فقط کارت ورود به جلستونو از محلی که علامت گزاری شده قیچی کنید یعنی کوچیکش کنید…همه موفق باشید دوستان

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۲

  اگه الانم پرنکنی سرجلسه موقعی که میان ازت بگیرن میگن امضاش کن

 • yasin wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۵

  منم ازپسرداییم پرسیدم، لطفاً اگه میشه ب سوالای منم ج بدین

 • حورا wrote on ۱۸ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۵۲

  اوکی یاسین جان انشاالله هممون قبولیم ….

 • سامان wrote on ۱۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۲:۵۴

  من که نخوندم امسال و آزمایشی میرم تمام تلاشمو میکنم که ساله دیگه حقوق علامه طباطبایی قبول شم خدا تلاش هیچکدومتون رو بی نصیب نزاره توکل بر خودش موفق باشین دوستان درضمن استرس هم ندارم چون هیچی نخوندم

 • یه کنکوری wrote on ۱۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۸

  من گله دارم
  .و نمیدونسم کجا باید اعتراضمو بگم.فکر کردم شاید اینجا بخونین حرفامو.اولین گله ی من راجب تاثیر سوابق تحصیلی.شما که میگین فلان قدر تاثیر داره خبر دارین ……. که دبیرا با افتخار میان و واسه دانش اموزا تعریف میکنن و از زرنگ بودنشون میگن.این حق خوریه؟اونوقت خیلی راحت میخواین نمره ای که یه سری به ناا حق گرفتنو تو کنکور تاثیر بدین؟از حوزه ها بازرسی میکنین ولی همه از قبل خبر دارن که کی بازرس میاد و خودشونو اماده میکنن.بازرسام فکر میکنن همه چی ارومه ….!!!!!گله ی دومم راجب بعضی از سوالای کنکوره که بخاطر رقابتی که بین بچه هاس و تکراری شدن سوالا بیشتر شبیه یه مسابقه شده!
  دقت کردین درصدا چند ساله پایین اومده؟
  اینکه من بدونم فلان شاعر در چه سالی فلان کتابو گفته کجای زندگیم به دردم میخوره؟میگین سوالا از کتابه ولی شما قرابت معنایی هارو از تو کتاب میدین؟بعضی از بیتاشو اگه بد بخونیم مفهوم اشتباهیو ازش برداشت میکنیم و بخاطر همین بد خوندن رتبه ها جابجا میشه و اینده یه سری عوض میشه!
  اگرم درست بخونیم در عرض ۴۳ ثانیه که واسه هر سوال فرصت داریم چطور میتونیم خیلی سریع بین ۴ گزینه نا اشنا گزینه درست رو انتخاب کنیم؟دفترچه عمومیم که جمع میکنین!و فرصتی نداریم!بعضی از سوالات ریاضی و فیزیک و شیمی و… که اصا نمیشه صورت سوالو خوند!کنکورو اوردین جلو به این فکر کردین که بچه ها میرسن درسارو قبل از امتحانات تموم کنن؟؟؟ما همه ی درسارو تموم نکردیم!و اخر هفته کنکور باید جواب بدیم!!!حالا وقت نداریم هیچی…سوالارو سال به سال سخت تر میکنین که چی؟؟یه سال سوال میدین بهرام که گور میگرفتی همه عمر/دیدی که چگونه گور….گرفت!۱)شهرام ۲)/بهرارم ۳)ارام ۴)مهرام….یه سالم سوال میدین در بیتی که تلمیح ندارد چند استعاره وجود دارد!
  خلاصه اینا هیچ کدوم انصاف نیست!تو شهر ما دبیرستان تیزهوشان دخترانه منطقه ۲ و دبیرستان تیزهوشان پسرانه منطقه ۳ و فاصله ی کمی دارن….جای بسی تامل داره!!!!!!

 • محیا wrote on ۱۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۰۵

  امروز همه کتابامو جمع کردم !!!!!
  پیش به روی پیروزی….

 • علی رنجبر wrote on ۱۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۲۲

  برای همتون ارزوی پیروزی  می کنم 

 • فرشته wrote on ۱۹ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۲۵

  موفقیت یعنی زمانی که همه ناامید شدند تو دست از تلاش نکشی

 • yasin wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۲۴

  خوش به حالت محیامن تازه میخوام فردا یکمی زبان انگلیسی مطالعه کنم ب توئم توصیه میکنم که یکمی زبان فارسی مطالعه کن چون بایدبسوی پیروزی بری ن بروی پیروزی

 • yasin wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۳۱

  شوخی کردم حتماً ازشوروحال کنکورهول شدی تمرکزتم جمع کنی ایشالادیگه همه چی حله

 • yasin wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۳۴

  بچه ها بنظرتون اگه سرجلسه زلزله بیادچه اتفاقی میفته؟؟

 • yasin wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۳:۳۸

  البته خدانکنه همچی اتفاقی بیفته هاا، همینطوری ناخودآگاه به ذهنم رسید خواسم ببینم بنظرتون چی میشه؟ 

 • محمد wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۰۷

  من هنوز ریاضی هیچی نخوندم، فردا هم کنکور ریاضی دارم…. ولی امیدمو از دست ندادم, حالا یه ریاضیو صفر درصد میزنم ولی عمومیامو خیلی خوندم، ایشالا اگه خدا یاریم کنه و همونایی رو که خوندمو بتونم بزنم، خیلی عالی میشه…

  بچه ها بیاین برا هم دعا کنیم تا هممون موفق شیم، باور کنین که دعا اثر دارد اثر دارد ….
  ایشالا خدا کمکمون کنه تا هممون موفق شیم

  یا الله…

 • محمد wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۲۱

  بچه ها میخوام یه رمزیو بهتون بگم تا همتون روحیه بگیرین:

  یه داستانی هست که میگن: زمان نادر شاه یه مرد نابینایی بوده که هرروز میرفته به ضریح امام رضا متوسل میشده تا خدا چشماشو برگردونه، یه روز نادر شاه با خدم حشمش میره حرم امام رضا همه رو بیرون میکنه، وقتی به اون مرد میرسه قضیه رو از اطرافیانش میپرسه، اونا هم میگن که آره یه همچین بابایی هروز اینجایه تا شفا بگیره، نادر شاهم به اون بارو میگه من میرم تو زیارتمو میکنم برمیگرم، اگه شفا گرفتی که هیچی، ولی اگه نگرفتی میدم گردنتو بزنن ( نادر شاه با کسی شوخی نداشت )… خلاصه این نابیناهه با تمام وجودش به امام رضا متوسل میشه که از خدا بخواد شفاش بده و وقتی نادر برمیگرده اون نابینا بینا شده بود….

  اینو گفتم که تو شرایط تنگ از خدا غافل نشیمو از خدا از ته دل بخوایم واقعا اون چیزی که حقمون هستشو بهمون بده… بلکه بیشتر ( مگه تو درس ۶ دینی ۴ نداشتیم که انسان مجاهد یک قدمش به اندازه ده قدم جواب میده؟!!! بیایم با خدا عهد ببندیم که بعد کنکور همه سعی کنیم انسان خوبی باشیم…)

 • محمد wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۲۴

  من از اینجا (مشهد) از امام رضا میخوام که هممون موفق شیم، شماهم هر جای کشور که هستین دعا کنین…

  دور مرو، سفر مجو، پیش تو است یار تو

  نعره مزن، که زیر لب، میشنود دعای تو

 • محمد wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۰:۲۶

  ایشالا هممون فردا صبح با تمام انرژی میریم که امتحان با خوبیو موفقیت بدیمـــــــــــــو بیایم….

  خــــــــــــــــدا یـــــــــــــــــــارمــــــــــــــــان

 • محیا wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۲:۰۶

  آره یاسین انقد ذوق داشتم که همه چیو جمع کردم برا همین اشتباه تایپ کردم تازه من دیشب رفتم شمال !!!!!! البته فردا صبح برمیگردم …. همیشه با صدای دریا آروم میشم به همین خاطر رفتم…..
  از ته دلم برا همتون دعا میکنم …. موفق باشید

 • محمدرضا wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۴:۵۲

  سلام میشه بگین کارت دانشجویی باید از کجا گرفت 

 • مهسااا wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۵۶

  وای منم دلم شمال خواست محیا جون بهت خوش بگزره خدا کنه هممون کنکورمونو خوب بدیم ریاضیام ایشالا با دست پر برگردن و ایشالا بر وفق مرادشون باشه

 • ایمان wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۱۵

  سلام به همگی.با انرژی و نشاط فوق العاده منتظر رسیدن کنکور سراسریه تجربی هستیم.من و سه تا از دوستام از مهر ماه برای جمعه برنامه ریخیتم و پا به پای هم اومدیم.خدا رو شکر آزمون های کانون رو فوق العاده رد کردیم الانم با انرژی مافوق نور نشستیم تا جمعه برسه.هیشکی نا امید نباشه.استرس وجود نداره خودتون میسازینش.استاندارد ترین آزمون ممکن کنکوره.امیدوارم مثل ما رقابتتون سر دانشگاه باشه نه رشته برای همه دعا میکنم همتون به اونی که میخواید میرسید.توکل کنین.لحظه شماری میکنم زودتر برسه.به امید شنیدن نتایج خوبتون تا جمعه به درود

 • yasin wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۲

  این یکیودیگه واقعاً خوش به حالت

 • yasin wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۶

  کجازندگی میکنین ک یه روزه میخوای برگردیواستراحت کنی فردام بری سرجلسه کنکور؟؟

 • محمد wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۴۳

  من نتونستم هیچی بخونم تجربی هم که انگار چه خبره همه اومدن رشته ی تجربی با این اوضاع باید برم سربازی من گفتم خوبه بعد امتحانات فرصت دارم بخونم اینا هم که کنکور اوردن جلو اینم از شانسه منه دیگه ولی ارزو دارم همتون قبول شین یه جای خوب

 • محیا wrote on ۲۰ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۵۷

  تهرانیم ….. فردا صبح که راه بیفتم فوقش تا س ۲ میرسم بعدش هم استرااااحت !!!
  جمعه هم کنکوووور …….

 • فاطمه wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۵:۱۷

  سلاااام
  بچه ها اصلا سعی نکنید دولتی قبول شین،من کاردانیمو از دانشگاه دولتی گرفتم،وقتی پولی واسه دانشگاه نمیدی به جاااش عذابت میدن،منم امسال پشت کنکوریم، ایشالاه هممون
  رشته ی مورد علاقمونو قبول شیم…

 • فاطمه wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۵:۲۰

  سلاااام
  میگم واسه رشته های دانشگاه آزاد آزمون جدا میگیرن؟
  یا همون آزمون سراسریه فقط؟

 • ronak wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۰۳

  سلااام کسایی که ریاضی دادن امروز چطور بود  کنکور؟آسون بود یا سخت؟:(

 • محمد حسین wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۲۹

  سلام لطفا” کمکم کنید.
  میخوام کارت ورود به جلسه کنکور بگیرم ولی سایت باز نمیشه لطفا” بگید چکار کنم

 • yasin wrote on ۲۱ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۳۳

  کنکورعالی بود خیلی خوش گذشت

 • Omid wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۱۶

  سخت بود واقعا تک تک سوالات نکته داشت ولی ما تلاش خودمون رو کردیم از اینجا ب بعد فقط خدا میدونه سرنوشتمان چیه آخه مگه ما با پارسال چ فرقی داشتیم اونا فقط شیمی شون سخت بود اونم برا ماست ب امید خدا

 • محیا wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۴۰

  بچه کنکورو چکار کردین؟؟!! من عالی دادم اصلا فکرشو نمیکردم انقد خوووب بدم…..
  خدااااجونم مرسیییی….

 • محمد wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۱۶:۴۲

  یعنی اگه این طراحای سوال کنکور تجربی گیرم بیان میدونم باهاشون چیکار کنم

 • سوگند wrote on ۲۲ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۴۹

  سلام. دوستان چطور بود کنکور تجربی؟؟؟؟؟؟؟؟
  درسای عمومیش بد نبود ولی اختصاصی سخت بود مثلا زیست هرچیزی رو به یه چیزی ربط داده بودن شیمی شم که اصلا قابل فهم نبود…دینم که خیییییییلی رو متن کتاب رفته بودن من وقتی اون سوال خوب عزیز مصرو دیدم خندم گرفت…نه به این جور سوالات و نه به سوالاتی که اصلا نمیشه بهشون نگاه کرد…

 • فقط ساندیس کنکور wrote on ۲۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۱:۴۶

  سلام احوال کنکوریایی که اومد تموم شد
  همه خسته نباشید
  آرزوی موفقیت…
  Yalda*
  شما چه کار کردید؟به استرس غلبه کردید آزمون چجور بود؟؟

 • هوووووووووووووووووم ام ام ام wrote on ۲۳ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۲:۱۶

  بچه ها بچه ها من از الان غذا نمیخورم تا سیر نشم بتونم ساندیس کنکور رو بخورم پارسال که گیرم نیمومد دور رسیدم سر جلسه

 • ایمان wrote on ۲۴ خرداد, ۱۳۹۴, ۰:۰۷

  آزمون تجربی عالی بود به شخصه راضیم همون جور که گفته بودم قبلا استرس اصلا نداشتم منتها فقط فیزیک رو خراب کردم سخت بود.شیمی و ریاضی ساده بود زیست هم یه کم سخت بود عمومی ها هم راحت بود ایشالا امسال سه رقمی رو زدیم.شکر

 • yasin wrote on ۲۵ خرداد, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۵

  بچه ها بعدازاینکه ج آزمونااومد بیاین بگین کدوم دانشگاه قبول شدین

 • هانیه wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۴, ۸:۵۴

  زمان کنکور عملی موسیقی کیه؟؟؟؟؟؟؟؟؟هرچی می خونم نمی فهمم میشه زیرگروه ۶

 • هانیه wrote on ۷ تیر, ۱۳۹۴, ۸:۵۸

  فقط ازمون  عملی مجموعه ۱ ۲ ۳  اعلام شده که تو مرداده ازمون عملیه موسیقی کیه پس؟

 • z.11 wrote on ۲۹ تیر, ۱۳۹۴, ۲۰:۲۳

  من شماره داوطلبیمو فراموش کردم چیکارکنم

 • REZA wrote on ۳۱ تیر, ۱۳۹۴, ۱۰:۲۶

  سلااااااااااااام بچه ها

 • میثم wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۴, ۸:۴۱

  ممنون از شما عالی بود دست درد نکنه

 • mohsen.sef@t wrote on ۶ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۵۹

  وای من موندم با چی حسی برم سر جلسه بشینم

  خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ

 • sana wrote on ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۸:۰۷

  سلام من کارت ملیم رو نگرفتم نمیشه کاریش کرد حالا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • كاني نت wrote on ۱۳ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۸

  با شناسنامه برید سر جلسه

 • youness wrote on ۱۵ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۰۹

  اخه من که نه کارت ملی ونه شناسنامه عکس دار ندارم باید چه خاکی توی سرم کنم…….شناسنامه دارم ولی عکس دار نیست.از یک افغانی بدون اقامت هم بدتر شدم.

 • پ یسا wrote on ۶ بهمن, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۸

  کد دواطلبی کنکور سراسری ۹۴ رو فراموش کردم’چیکار کنم

 • ملانیا wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵, ۱۱:۰۲

  قراره کارت ورود به جلسه کنکور سراسری با پست درب منزل برسد ولی قراره از اونجا اسباب کشی کنیم میخواستم ببینم چجوری باید آدرس را تغییر دهیم؟

 • كاني نت wrote on ۲۷ اردیبهشت, ۱۳۹۵, ۲۲:۰۲

  کارت ورودبه جلسه از طریق سایت سازمان سنجش و آموزش کشور sanjesh.org منتشر خواهد شد .هیچ و قت از طریق پست ارسال نمیشود.

 • مخمد wrote on ۱۴ تیر, ۱۳۹۵, ۱۰:۵۸

  الان من چیکار کنم 

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.