ثبت نام نقل و انتقال آموزش و پرورش ۹۴

ثبت نام نقل و انتقال آموزش و پرورش 94

به گزارش “سایت خبری کانی نتKaniNet” به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش کشور:ثبت نام نقل و انتقال فرهنگیان آموزش و پرورش سال۱۳۹۴ به صورت غیرحضوری و از طریق سامانه نقل و انتقال فرهنگیان قابل انجام است.داوطلبان می توانند درخواست خود را به صورت درون استانی و برون استانی ثبت نمایند.پیرو شیوه نامه شماره ۳/۷۱۰ مورخه ۱۶/۲/۹۴   موارد ذیل  جهت اقدام اعلام می گردد :

از سوی اداره امور اداری آموزش و پرورش کردستان ، اطلاعیه مهم و ضروری در خصوص نقل و انتقالات داخل استان فرهنگیان صادر شد .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان موارد مندرج در اطلاعیه به شرح ذیل است .

با احترام، پیرو شیوه نامه های شماره ۲۵۰۱/۱۲۳۷۴/۵۸۰۰-۲۴/۰۲/۱۳۹۴ و ۲۵۴۰/۱۶۸۵۶/۵۸۰۰-۱۷/۰۳/۱۳۹۴ موضوع نقل و انتقال داخل استان در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ موارد ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.

۱-         در بند ۲ اصلاحیه ۲۵۴۰/۱۶۸۵۶/۵۸۰۰-۱۷/۰۳/۱۳۹۴ عبارت ” منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۴ “حذف می گردد. لذا افرادی که تا سال تحصیلی ۹۳-۹۲ حداقل یکسال و بیشتر بصورت موقت به نواحی ۱ و ۲ سنندج سابقه انتقال موقت دارند و درسال تحصیلی ۹۴-۹۳ انتقال آنان تمدید نگردیده است ، می توانند در صورت تمایل براساس بند ۲ یاد شده و توضیح ذیل آن ، متقاضی انتقال به نواحی مذکور شوند.

۲-         با توجه به اینکه در شیوه نامه های مذکور و بند ۱ فوق کلیه موارد احتمالی درنظر گرفته شده و تسهیلاتی برای متقاضیان لحاظ شده است ، لذا ضمن اطلاع رسانی مناسب به همکاران اعلام گردد که رعایت مفاد دستورالعمل های ابلاغی الزامی بوده و چنانچه افراد بدون توجه به ضوابط مربوطه اقدام به ثبت درخواست نمایند یا امور اداری آن آموزش در بررسی و تایید درخواست آنان دقت نظر لازم را نداشته باشند، مسئولیت آن متوجه همکارمتقاضی ، یا مسئول امور اداری ذیربط خواهد بود.

۳-         انتقال و جابجایی نیرو صرفاً در سامانه وزارتی و براساس نیاز و عدم نیاز مقصد و مبداء خدمتی ، امتیازمتقاضیان و اولویتهای انتخابی به عنوان مقصد و از طریق پردازش سیستمی صورت می پذیرد.

۴-         امتیاز در نظر گرفته شده برای مشمولین بند ۱ فوق الذکر و بند۲ اصلاحیه شماره ۲۵۴۰/۱۶۸۵۶/۵۸۰۰-۱۷/۳/۹۴ ( امکان درخواست برای ورود به نواحی ۱ و ۲ سنندج) صرفاً در سال جاری موثر خواهد بود و درصورت عدم انتقال برابر شیوه نامه های مذکور، هیچ گونه حقی در سالهای آتی برای آنان ایجاد نخواهد کرد.

۵-         همکاران مشمول بند ۲ دستورالعمل اصلاحی نمی توانند مقصد انتقال موقت سال گذشته را تغییر دهند.

۶-         انتظار دارد با اعمال نظارت و کنترل دقیق بر فرایند نقل و انتقال و توصیه به همکاران ذیربط جهت اجرای ضوابط ابلاغی با دقت نظر ، ترتیبی اتخاذ گردد تا اهداف پیش بینی شده شیوه نامه به نحو موثر تحقق یابد.

درصورتی که دوره و رشته تدریس ثبت شده توسط متقاضی در سامانه نقل و انتقال به آدرس : ent.medu.ir با پست و رشته شغلی اصلی متقاضی مغایرت داشته باشد درخواست وی ازسوی اموراداری منطقه مبداء‌ قابل تائید نخواهد بود .ضمنایادآورمی شود خانم های  متقاضی انتقال به شهر تهران بایستی پست مورد تصدی و رشته شغلی اصلی آنها در مبدا خدمت صرفا آموزگار باشد در غیر اینصورت تقاضای آنها قابل بررسی نخواهد بود.مسئولیت بررسی و تائید اطلاعات ثبت شده توسط متقاضی در سامانه بر عهده مسئول امور اداری و تشکیلات آموزش وپرورش منطقه و اداره کل استان مبدا خواهد بود.اداره کل امور اداری و تشکیلات وزارت آموزش و پرورش ، پیرو شیوه نامه نقل و انتقال فرهنگیان ، اطلاعیه ای به شرح ذیل صادر نمود .

به گزارش اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان در این اطلاعیه آمده است : در صورتی که دوره و رشته تدریس ثبت شده توسط متقاضی در سامانه نقل و انتقال به نشانی http://ent.medu.ir با پست و رشته شغلی اصلی متقاضی مغایرت داشته باشد ، درخواست وی از سوی امور اداری منطقه مبداء قابل تایید نخواهد بود .

هم چنین در ادامه این اطلاعیه یاد آور شده است ، خانم های متقاضی انتقال به شهر تهران بایستی پست مورد تصدی و رشته شغلی اصلی آنها در مبدا خدمت صرفا آموزگار باشد ، در غیر این صورت تقاضای آنها قابل بررسی نخواهد بود .

ضمنا مسئولیت بررسی و تایید اطلاعات ثبت شده توسط متقاضی در سامانه بر عهده مسئول امور اداری و تشکیلات آموزش و پرورش منطقه و اداره کل استان مبداء خواهد بود .به اطلاع روسای امور اداری ،کارشناس مسئولان نقل و انتقال ادارات کل آموزش و پرورش و مسئولین امور اداری مناطق و شهرستانها می رساند:

“ثبت کلیه رشته ها و دوره های موجود و فعال در تمامی مقاطع تحصیلی در شهرستانها و مناطق تابعه آن استان الزامی بوده و مسئولیت عدم ثبت تمامی موارد فوق به جهت بروز اشکال در فرایند نقل و انتقال بر عهده آن شهرستان/منطقه و امور اداری استان خواهد بود.حداکثر مهلت ثبت این موارد  نیز تا پایان وقت اداری امروز یکشنبه ۳ خرداد ۹۴ می باشد..اداره کل امور اداری و تشکیلات”

تعاریف:

انتقال:تغییر محل خدمت مستخدم از یک منطقه اموزشی به منطقه ی اموزشی دیگر بر اساس تقاضای کتبی وی با رعایت ضوابط این دستورالعمل انتقال نامیده می شود.

انتقال درون استانی:انتقال از یک منطقه به منطقه دیگر در حوزه تحت پوشش یک اداره کل اموزش و پرورش را انتقال درون استانی می گویند.

انتقال برون استانی:انتقال از یک منطقه در یک استان به منطقه دیگر در استان دیگر را انتقال برون استانی می نامند.

اهداف:

– افزایش بهره وری و کار آیی کارکنان

– افزایش رضایت شغلی فرهنگیان

– استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود

شرایط و ضوابط عمومی:

نقل و انتقال کلیه کارکنان رسمی و پیمانی واحد های اموزشی (مشمولین طرح طبقه بندی مشاغل معلمان) اعم از اداری و اموزشی دوره های تحصیلی بر اساس ضوابط و مقررات این شیوه نامه انجام خواهد گرفت.

تبصره یک:

مدیران و معاونین واحد های اموزشی و کارکنان شاغل در پستهای اداری منحصرا میتوانند در رشته تدریس قبل از انتصاب در سمت مدیران یا معاونت و تناسب با مدرک تحصیلی متقاضی انتقال گردند.

تبصره دو:

تمامی متقاضیان انتقال می بایست در دوره تحصیلی استخدام شده اولیه نمون برگ مربوط راتکمیل نمایند مگر افرادی که برای یک دوره تحصیلی استخدام شده و برابر ضوابط و مقررات تغییر پست و تغییر دوره (تبدیل وضعیت) شده باشند.

تبصره سه:

افرادی که بعد از استخدام در یک دوره و گروه تدریس به یک دوره و گروه تدریس دیگر تبدیل وضعیت یافته اند تا سه سال نمی توانند متقاضی انتقال شوند.

تبصره چهار:

الف-کارکنان رسمی و پیمانی متقاضی انتقال درون استانی در صورت دارا بودن شرایط نقل و انتقال پس از دریافت فرم تقاضای انتقال از امور اداری مبدا خدمتی خود می بایست نسبت به تکمیل ان اقدام نمایند.

ب-عدم نیاز واقعی مبدا و نیاز واقعی مقصد به نیروی انسانی اصلی ترین عامل در تحقق انتقال متقاضیان می باشد. (جدول اعلام نیاز و عدم نیاز مناطق در کمیسیون نقل و انتقالات استان مورد برسی و تایید نهایی قرار خواهد گرفت).ادارات تابعه می بایست تا پانزدهم اردیبهشت جدول تکمیل شده را جهت برسی و تایید به اداره کل ارسال نمایند.

ج-انتقال کارکنان قرار دادی بر اساس ضوابط این دستور العمل امکان پذیر نمی باشد.

د-موافقت با انتقال در هر مرحله تا قبل از صدور حکم انتقال (در مقصد) انتقال قطعی تلقی نمی شود.

ه-انتقال نیرو به نواحی یک و دو ارومیه در بخش خواهران به جز دوره ابتدایی با توجه به کسری ساعت موظف اکیدا ممنوع می باشد.

و-با عنایت به تفویض نقل و انتقالات به اداره تابعه درخواست انتقال صرفا از طریق مبدا خدمتی بوده و هیچ گونه درخواست شخصی در اداره کل مورد بررسی نخواهد گرفت.

تذکر:با عنایت به اینکه فرایند نقل و انتقال همانند سال قبل از طریق سامانه hrm.medu.ir صورت خواهد گرفت لذا کلیه در خواست های انتقال صرف نظر از موافقت یا عدم موافقت در سامانه مذکور ثبت گردد.

انتقال به شهر تهران در کلیه رشته ها و به هر شکلی ممنوع می باشد.

ارزیابی و نظارت:

۱-در هر مرحله از نقل و انتقالات وضیت در خواست ها از لحاظ احراز شرایط و سوابق خدمتی از طریق سامانه فوق مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه ان به اموزش و پرورش مبدا اعلام خواهد گردید.

۲-در بررسی وضعیت تراز نیروی انسانی در طول برنامه نقل و انتقالات ارزیابی توسط اعضای کمیته نقل و انتقالات استان به صورت حضوری انجام خواهد گرفت.

بخش اول:

۱-ضوابط و مقررات متقاضیان انتقال عادی

الف-دارا بودن حد اقل ۵ سال سابقه در اموزش و پرورش تا تاریخ ۳۱/۶/۹۳ به موجب حکم کار گزینی برای مستخدمین رسمی و پیمانی.

تبصره:مدت خدمت حق التدریس,نهضت سواد اموزی,قرار دادی,سایر دستگاه ها,ایام تحصیل فارغ التحصیلان مراکز تربیت معلم,تربیت دبیر و خدمت نظام وظیفه جزء سابقه خدمت موضوع بند فوق الذکر محسوب نخواهد شد.

ب-افرادی که در سال تحصیلی ۹۳-۹۲ از یک منطقه به منطقه دیگر منتقل شده اند مجاز به تقاضای انتقال نمی باشند اشتغال به مدت ۲ سال تحصیلی بعد از انتقال رعایت گردد.(متقاضیان انتقال از مناطق برخوردار به مناطق کمتر توسعه یافته از این بند مستثنی می باشند).

ج-پذیرش انصراف از انتقال بعد از اعلام نتایج نقل و انتقالات مجاز نبوده بنابراین متقاضیان انتقال می بایست قبل از درخواست ,کلیه جوانب امر را در محل تقاضای خود بررسی نماید تا پس از انجام مراحل انتقال با مشکل مواجه نگردند.

د-عدم مراجعه افراد انتقالی به محل های تعیین شده,پس از اعلام نتیجه غیبت تلقی شده و ضمن ممانعت از پرداخت حقوق و مزایا ,با انان برابر مقررات رفتار خواهد شد. لذا لازم است مبدا خدمتی از به کارگیری انان خودداری و ادارات آموزش و پرورش مقصد بلا فاصله مراتب غیبت انان را به هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری و اداره کل متبوع اعلام نمایند.

ه-افرادی که در مرخصی یا ماموریت برون سازمانی به سر میبرند در صورت درخواست انتقال می بایست با رعایت ظوابط این شیوه نامه نسبت به تکمیل فرم تقاضای انتقال اقدام نمایند .

و-ادارات اموزش و پرورش در تکمیل جدول نیاز و عدم نیاز بر حسب دوره / جنس و گروه تدریس دقت کافی داشته و از هر گونه مکاتبه بعدی در زمینه موافقت با انتقال افراد خارج از جدول مربوطه و نیز زمان بندی این شیوه نامه جدا خوداری نمایند و مسئولیت صحت اطلاعات مذکور به عهده ی مدیر/ رئیس اداره خواهد بود.

تبصره:در تکمیل جداول نیاز و عدم نیاز طوری برنامه ریزی گردد که خللی در سازماندهی نیروی انسانی سال تحصیلی ۹۴-۹۳ ایجاد نگردد و کلیه موارد از جمله مرخصی زایمان ,مرخصی بدون حقوق, ترخیص سرباز معلم, بازنشستگی و هر گونه خروج نیرو به صورت پیش بینی لحاظ گردد.

ز-سابقه اشتغال پاره وقت مستخدمین زن که از طرح نیمه وقت بانوان استفاده کرده اند صرفا در احتساب امتیاز سنوات به صورت کامل محاسبه گردد.

ح-زوج فرهنگی متقاضی انتقال از یک مبدا به منطقه دیگر استان می بایست نسبت به تکمیل فرم تقاضای انتقال به صورت عادی اقدام نمایند.

ط-افرادی که در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ,دارای پرونده تحت اقدام و در حال رسیدگی می باشند ابتدا امور اداری مبدا, باید نظر هیات مربوط را اخذ و سپس مبادرت به تقاضای انتقال نمایند.

ی-نقل و انتقال فرهنگیان صرفا در چهارچوب ظوابط این شیوه نامه, یک مرحله ای خواهد بود.

ک-هرگونه درخواست جابه جایی صرفا بر اساس این شیوه نامه قابل بررسی خواهد بود.

بخش دوم:

۲-ضوابط و مقررات متقاضیان انتقال استثناء

انتقال افراد مشمول این بند صرفا به شرط دارا بودن حکم استخدامی رسمی، آزمایشی و پیمانی حد اقل۲ سال سابقه اشتغال تمام وقت تا تاریخ ۳۱/۶/۹۳ امکان پذیر خواهد بود، ضمنا افرادی که طی ۵سال گذشته از موارد استثناء استفاده نموده اند مشمول این بند نمی گردند.

انتقال استثناء از مبدا خارج از جداول نیاز و عدم نیاز صورت می گیرد، لذا لازم است دقت کافی در تکمیل مدارک و بررسی آن به عمل آید و تاید موارد استثناء توسط اداره مبدا و با تایید نهایی اداره کل به منزله ی خروج نیرو از مبدا بدون جایگزین می باشد.

مشمولین بخش استثناء:

 ۱/۲-همسر جانبازان ۵۰% و بالا تر در صورت تغییر محل اشتغال جانباز با ارائه تاییدیه از مراجع ذیصلاح به استناد ماه ۱۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مشروط به عدم تعهد خاص منطقه ای استخدامی و اجتماعی.

۲/۲-همسر شهدا با ارائه مدارک و مستندات تایید شده از سوی بنیاد شهید و امور ایثار گران.

۳/۲-آزادگان با ارائه مدارک و مستندات تایید شده از سوی بیاد شهید و امر ایثار گران.

۴/۲-حافظین ۲۰ جزء از قران کریم منحصراً برای یک بار در طول خدمت.(تشخیص به عهده ی ستاد اعتلاء  دینی و قرآن استان پس از طی مراحل مصاحبه است).-با ارائه مدرک مستند از اداره اوقات و امور خیریه.

۵/۲-همکار فرهنگی که بیماری صعب العلاج همسر یا فرزند و یا پدر و مادر (تحت تکفل قانونی با تایید مراجع ذیصلاح و بررسی دقیق مدارک و گواهی)مانع از انجام وظیفه قانونی وی در محل خدمت کنونی گردد. مشروط به نداشتن امکانات و تجهیزات پزشکی در منطقه خدمت فعلی برای مداوا و تاکید مبنی بر تغییر محل جغرافیایی به سبب ضرورت مراجعه مستمر جهت درمان به یکی از مناطق که امکان مداوا مهیا باشد.(با تایید کمیسیون پزشکی استان و ارائه گواهی مستند از مراجع حمایتی و تحت مداوا……).

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.