اعلام کد رشـته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸

اعلام كد رشـته‌محل‌هاي جديد و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1398

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور درباره اعلام کد رشـته‌محل‌های جدید و اصلاحات مربوط به دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸

پیرو انتشار دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی آزمون کاردانی به کارشناسی ناپیوسته سال ۱۳۹۸ و اطلاعیه‌های‌‌ مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ و ۹۸/۰۲/۲۲ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان، به اطلاع داوطلبانی که قبلاً در مهلت تعیین شده، در آزمون مذکور ثبت‌نام و انتخاب رشته نموده‌اند‌ (اعم از متقاضیان رشته­ های با آزمون و رشته‌های پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی) می‌رساند که اصلاحات و هم‌چنین کدرشته‌های تحصیلی جدید علاوه بر رشته‌های تحصیلی موجود در دفترچه راهنمای آزمون مذکور بعد از انتشار دفترچه راهنما و اطلاعیه‌ مورخ ۹۸/۰۲/۱۶ به شرح ذیل به این سازمان واصل گردیده است. داوطلبان(اعم از متقاضیان پذیرش در رشته های با آزمون و یا متقاضیان پذیرش در رشته های بدون آزمون )  در صورت تمایل می‌توانند پس از مطالعه دقیق مندرجات دفترچه راهنما، اطلاعیه‌های‌ مذکور (قابل دسترسی در پایگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی www.sanjesh.org) و مندرجات این اطلاعیه، در بازه زمانی ۹۸/۰۵/۰۸ لغایت ۹۸/۰۵/۱۱  نسبت به ویرایش کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام نمایند.

الف – کد رشته‌محل‌های جدید:

۱۱۰ – علوم آزمایشگاهی

توضیحات جنس پذیرش ظرفیت و نیمسال پذیرش نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل کد رشته

محل

دوره

تحصیلی

مرد زن دوم اول
فاقد خوابگاه مرد زن ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد ۶۳۵۶ روزانه

۱۱۱ – مامایی

ممنوعیت انتقال – ویژه کاردان های  مامایی شاغل در طرح پزشک خانواده استان سیستان و بلوچستان زن ۶ دانشگاه علوم پزشکی زاهدان ۶۳۵۰ روزانه

۱۱۳ – هوشبری

فاقد خوابگاه مرد زن ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی لرستان – خرم‌آباد ۶۳۵۵ روزانه

۲۰۲ – ایمنی صنعتی و محیط کار

مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی خردگرایان مطهر – مشهد ۶۳۴۰ غیرانتفاعی
مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد رفسنجان) ۶۳۴۵ غیرانتفاعی

۲۱۰ – مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر

مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی کار (محل تحصیل واحد قزوین) ۶۳۴۶ غیرانتفاعی
مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی راغب اصفهانی – اصفهان ۶۳۴۷ غیرانتفاعی

۲۱۵ – مهندسی تکنولوژی مکانیک خودرو

مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی خراسان – مشهد ۶۳۳۹ غیرانتفاعی

۵۱۲ – علوم ورزشی

مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی عطار – مشهد ۶۳۵۷ غیرانتفاعی

۵۱۴ – علمی – کاربردی حسابداری

مرد زن ۳۰ دانشگاه گنبد ۶۳۴۹ روزانه

۵۱۸ – مدیریت بازرگانی

مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی کرمان ۶۳۴۱ غیرانتفاعی
مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری ۶۳۴۲ غیرانتفاعی
مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی مارلیک – نوشهر ۶۳۴۴ غیرانتفاعی

۵۱۸ – مدیریت دولتی

مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی روزبهان – ساری ۶۳۴۳ غیرانتفاعی
مرد زن ۸۰ موسسه غیرانتفاعی علامه طبرسی – قایمشهر ۶۳۴۸ غیرانتفاعی

۶۰۵ – علمی – کاربردی ارتباط تصویری

زن ۳۰ آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) ۶۳۵۱ روزانه
زن ۱۰ آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) ۶۳۵۲ روزانه
زن ۱۰ آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) ۶۳۵۳ نوبت دوم
زن ۳۰ آموزشکده فنی و حرفه ای دختران تهران – ولیعصر(عج) ۶۳۵۴ نوبت دوم

ب- کد رشته‌محل‌های حذف شده:

کدرشته‌محل‌ مندرج در جدول ذیل حذف شده است و برای آن پذیرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات
۱۰۲ ۱۰۳۲ غیر انتفاعی مهندسی بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار مؤسسه غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی – اصفهان حذف شده است.

ج- افزایش ظرفیت پذیرش:

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل‌ ‌تحصیل توضیحات
۲۰۴ ۱۵۹۱ روزانه مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۰۴ ۱۵۹۲ روزانه مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۰۴ ۱۶۹۵ نوبت دوم مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۰۴ ۱۶۹۶ نوبت دوم مهندسی تکنولوژی برق – قدرت آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۳۲ ۴۰۳۴ روزانه مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۳۲ ۴۰۳۵ روزانه مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۳۲ ۴۱۴۸ نوبت دوم مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر
۲۳۲ ۴۱۴۹ نوبت دوم مهندسی اجرایی عمران آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران ابرکوه – شریف افزایش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۲۰ نفر

د- کاهش ظرفیت پذیرش:

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل‌ تحصیل توضیحات
۱۱۱ ۱۱۳۴ روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان کاهش ظرفیت پذیرش از ۱۵ نفر به ۹ نفر

ﻫ – تغییر نیمسال پذیرش:

کد رشته امتحانی کد رشته محل دوره

تحصیلی

نام رشته تحصیلی نام دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی محل تحصیل توضیحات
۱۰۱ ۱۰۱۸ روزانه تکنولوژی اتاق عمل دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۰۳ ۱۰۵۲ روزانه بهداشت عمومی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۰۷ ۱۰۹۵ روزانه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۰۷ ۱۰۹۶ روزانه تکنولوژی پرتوشناسی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۱۰ ۱۱۱۶ روزانه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۱۰ ۱۱۱۷ روزانه علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی مشهد پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۱۱ ۱۱۳۴ روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۱۱ ۱۱۳۵ روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۱۱ ۱۱۴۴ روزانه مامایی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.
۱۱۲ ۱۱۷۲ روزانه مدارک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مازندران – ساری پذیرش دانشجو برای نیمسال دوم صورت می‌گیرد.

و – شرایط و ضوابط و نشانی برخی از مؤسسات آموزش عالی:

۱- آموزشکده فنی و حرفه‌ای پسران شماره دو تهران (شهید شمسی‌پور): این آموزشکده فاقد خوابگاه می‌باشد.

۲- مؤسسه غیر انتفاعی رشدیه – تبریز: این مؤسسه دارای خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر می‌باشد. ضمناً بند ۴ از شرایط و ضوابط اختصاصی این مؤسسه مندرج در صفحه ۱۵۳ دفترچه راهنمای ثبت‌نام حذف می‌شود.

۳- مؤسسه غیرانتفاعی هرمزان – بیرجند :  نشانی جدید مؤسسه: استان خراسان جنوبی ، شهر بیرجند ، خیابان شهدا ، شهدا ۶

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.