اعتراض به نتیجه کنکور سراسری

اعتراض به نتيجه كنكور سراسري

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”-  به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش :

توضیحات کارنامه اعلام نتایج اولیه کنکور سراسری سال ۱۳۹۶
توضیحات کارنامه:
به منظور آگاهی هر یک از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ از وضعیت علمی خود در دروس عمومی و اختصاصی، کارنامه حاوی نمرات حقیقی (نمره خام) دروس مختلف آزمون عمومی و اختصاصی و رتبه و نمره کل هر داوطلب در گروه یا گروه‌های آزمایشی در هر یک از زیرگروه‌ها که در آزمون آن شرکت کرده است، به منظور انتخاب رشته‌های تحصیلی در اختیار وی قرار می‌گیرد. توجه به توضیحات زیر، در مورد کارنامه و موارد مندرج در دفترچه‌های راهنما ضروری می باشد.
الف) این کارنامه برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۶ صادر شده است و جز اینکه نشانگر وضعیت علمی آنها باشد، ارزش دیگری ندارد و قابل تأیید برای مؤسسات و سازمانهای داخل و خارج از کشور نیست.
ب) داشتن این کارنامه دلیل دارا بودن دیپلم کامل دوره متوسطه نظام قدیم و یا مدرک پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه نیست.
ج) نام استان بومی داوطلب در این کارنامه براساس محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه و در صورت مغایرت براساس استان تولد داوطلب درج شده است و ناحیه و قطب بومی داوطلب نیز براساس استان بومی و مطابق توضیحات دفترچه راهنمای شماره ۲ تعیین و درج شده است .
د) نمره‌های حقیقی به صورت نمره‌های درصدی، در فاصله (۱۰۰و ۳۳/۳-) درج شده است .
تبصره : در مواردی که نمره حقیقی داوطلب در یک آزمون به صورت عدد صفر (۰) درج گردیده، به منزله آن است که داوطلب به هیچ یک از سوالات امتحانی آن آزمون پاسخ نداده و یا اینکه پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره داوطلب در درس مذکور صفر (۰) شده است.
ه) اطلاعات ثبت نامی و آزمونی :
در این بخش به ترتیب اطلاعات فردی داوطلب مثل سال تولد ، دین ، زبان خارجی، سهمیه، معلولیت ،  معدل کتبی دیپلم، عنوان دیپلم، کد دیپلم، سال اخذ دیپلم، کد دانش آموزی دیپلم، کد منطقه اخذ دیپلم،کددانش آموزی پیش دانشگاهی،عنوان پیش دانشگاهی ، سال اخذ پیش دانشگاهی ، محل اخذ پیش‌دانشگاهی، محل اخذ دیپلم و ما قبل دیپلم، محل تولد، استان بومی، ناحیه بومی و قطب بومی درج شده است.
تذکر ۱ :
در صورت مشاهده مغایرت عکس در کارنامه خود می‌‌بایست حداکثر تا تاریخ ۹۶/۰۵/۲۸ در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری با در دست داشتن ۲قطعه عکس ۴*۳ ، اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی به مرکز اجرای آزمون‌های این سازمان به نشانی کرج ، مشکین دشت خیابان شهید متوسلیان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت هرگونه تبعات ناشی از این موضوع به عهده شخص داوطلب خواهد بود
و) مفهوم مندرجات جدول اعلام علاقمندی براساس تقاضانامه :
در این قسمت، اعلام علاقمندی داوطلب براساس تقاضانامه ثبت‌نامی وی شامل رشته‌های دانشگاه پیام‌نور، موسسات آموزش عالی غیر‌انتفاعی و همچنین تمایل به استفاده از سهمیه  بهیاران (گروه تجربی) وکارمندی درج شده است.
ز) مفهوم مندرجات جدول مربوط به وضعیت مجاز به انتخاب رشته :
درج کلمه “مجاز” در ذیل عنوان پذیرش رشته های با آزمون (پذیرش بر اساس آزمون و سوابق تحصیلی دیپلم و پیش دانشگاهی) در هر یک از دوره‌های روزانه و نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان و مازاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی ، دانشگاه فرهنگیان(مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه شهید رجایی و ظرفیت های ویژه بهیاران در رشته های پرستاری (در گروه علوم تجربی) یا پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره ها(شامل روزانه، نوبت دوم،پیام نور و غیر انتفاعی) به منزله آن است که داوطلب می‌تواند در هر یک از رشته‌های دوره‌های مذکور در گروه آزمایشی مربوطه براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) درج شده است انتخاب رشته نماید. بدیهی است درج کلمه “غیرمجاز” برای هر یک از دوره‌های مذکور به منزله آن است که داوطلب حق انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره ذیربط را در گروه آزمایشی مربوطه ندارد. لازم به توضیح است که معیار گزینش علمی نهایی در رشته محل هایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی می باشد معدل کتبی دیپلم داوطلبان خواهد بود و نمرات آزمون در این رشته
محل‌ها تأثیری نخواهد داشت و بنابراین داوطلبان اعم از حاضر یا غایب می‌توانند این مجموعه رشته محل‌ها را براساس علاقه مندی در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.
تذکر ۲ : داوطلبانی که دوره‌های پیام نور ،غیرانتفاعی ،ویژه فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام علاقمندی ننموده اند یا نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نکرده اند و علاقمند به انتخاب این رشته‌ها می‌باشند، براساس توضیحات کارنامه، درصورت مجاز شدن می‌توانند در زمان انتخاب رشته نسبت به اعلام علاقمندی و پرداخت هزینه مربوطه که از طریق سایت سازمان سنجش به صورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد اقدام و نسبت به انتخاب رشته اینگونه رشته محل‌ها اقدام نمایند .
تذکر ۳:داوطلبانی در دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق )و دانشگاه شهید رجایی مجاز به انتخاب رشته می باشند که دارای نمره کل نهایی حداقل ۶۵۰۰ در یکی از زیرگروهها باشند وضمنا داوطلبانی مجاز به انتخاب رشته های وی‍ژه فرهنگیان می باشند که شاغل وزارت آموزش و پرورش باشند.
ح) مفهوم مندرجات جدول وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در زیرگروه های گروه آزمایشی :
در ردیف ۱ (چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم  باشد) ضریب تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم در زیرگروه‌های مربوطه درج می‌شود. همچنین در ردیف ۲ (چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی باشد)ضریب تاثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی درج می شود .رتبه داوطلب در سهمیه در ردیف ۳ و همچنین رتبه کشوری داوطلب بدون لحاظ سهمیه در ردیف ۴ در هریک از زیرگروه‌ها درج می‌شود. همچنین در این جدول تعداد کل داوطلبانی که با داوطلب مزبور هم سهمیه (ردیف ۳) یا هم گروه(ردیف ۴)  هستند برای اطلاع و استفاده داوطلبان درج می‌شود.
نمره کل درج شده در ردیف پنجم، نمره کل نهایی می‌باشد که در هر زیرگروه جداگانه درج می‌شود و مبنای گزینش علمی خواهد بود. نمره کل نهایی داوطلب براساس نمرات تراز دروس کنکور، ضرایب مربوط به هر زیرگروه و همچنین حداکثر تا ۲۵% با تأثیر مثبت سوابق تحصیلی دیپلم و حداکثر تا ۵%با تاثیر مثبت سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی اعمال شده است.(در صورتی که داوطلب  مشمول اعمال سوابق تحصیلی باشد یعنی دیپلم سالهای ۸۴ تا ۹۵ در یکی از رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی باشدو در صورتی که داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی باشد یعنی مدرک پیش دانشگاهی خود را در یکی از رشته های تحصیلی ریاضی فیزیک ، علوم تجربی ، علوم انسانی ، علو م ومعارف اسلامی و هنر در سال ۹۱ لغایت ۹۶ اخذ کرده باشد) .
نمره‌کل برای رشته‌های پرستاری ویژه بهیاران در گروه علوم تجربی با توجه به نمره مربوطه در درس تخصصی بهیاری با ضریب چهار و به عنوان یک درس تخصصی ساخته شده است و این نمره علاوه بر نمره کل سایر زیرگروهها برای داوطلبان بهیار درج می‌شود.
همچنین در گروه علوم انسانی نمره کل خاص برای داوطلبان دیپلم علوم و معارف اسلامی(کد دیپلم ۱۸) با توجه به نمره مربوطه در درس اصول عقاید با ضریب ۳ و به عنوان یک درس تخصصی با تأثیر مثبت ساخته شده است و در گزینش رشته‌های متناسب با مدرک دیپلم علوم و معارف اسلامی تأثیر خواهد داشت.
ط) مفهوم نمرات خام دروس کنکور در هرگروه آزمایشی :
با توجه به گروه آزمایشی که داوطلب در کنکور شرکت کرده است نمرات خام دروس استخراج شده و با یک رقم اعشار در جدول مربوط درج می‌شود. این نمرات پس از تراز شدن برای ساختن نمره کل نهایی هریک از زیر گروه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتیکه داوطلب در بیش از یک گروه آزمایشی شرکت کرده باشد نمرات خام گروه‌های دیگر نیز در جدول مخصوص آن گروه درج خواهد شد .
ک) مفهوم رتبه‌کل در سهمیه و آخرین رتبه مجاز شده در دوره‌های روزانه و نوبت دوم :
بیشترین نمره کل نهایی زیرگروهای هر داوطلب در هر گروه آزمایشی انتخاب شده و در بین داوطلبان هم سهمیه به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند و رتبه کل در سهمیه ساخته می‌شود. این رتبه بدون لحاظ زیرگروه می‌باشد همچنین رتبه آخرین داوطلب مجاز شده در سهمیه نیز درج می‌شود. شایان ذکر است آخرین رتبه مجاز شده در سهمیه فقط برای دوره‌های روزانه و نوبت دوم درج می‌شود.
تذکر ۴ :
چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصیلی دیپلم یا پیش دانشگاهی و یا هردوی آنها می باشید و در رابطه با عنوان دیپلم، سال اخذ دیپلم ، نمرات سوابق تحصیلی دیپلم ،عنوان پیش دانشگاهی ، سال اخذ پیش دانشگاهی و نمرات سوابق پیش دانشگاهی مندرج در این کارنامه، اشکالی مشاهده نمودید لازم است حداکثر تا پایان مرداد ماه با همراه داشتن کارنامه به منطقه آموزش و پرورش مربوطه مراجعه نمائید.
تذکر ۵:
 در صورت هرگونه سوال در خصوص سایر موارد (بجز تذکر چهار) حداکثر تا ۹۶/۰۵/۲۸ فقط از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی اقدام نمایید .

برای اعتراض به نتیجه کنکورسراسری سال۱۳۹۶ اینجا را کلیک کنید

داوطلبانی که به نتیجه کنکور اعتراض دارند میتوانند از لینک زیر اعتراض خود را ثبت کنند.معترضان به نتیجه کنکور باید اول ثبت نام را انجام بدهند بعد در قسمت تجدیدنظر کردن در نتیجه کنکور شماره داوطلبی و شماره پرورنده خود را وارد نمایند و دلیل اعتراض خود را بنویسند.

سایت اعتراض به نتیجه کنکورسراسری برای اعتراض به نتیجه کنکور خود اینجا را کلیک کنید

  • پس از عضویت امکان تغییر مشخصات فردی وجود ندارد؛ ملاک پیگیری و پاسخگویی، مشخصات و اطلاعات ثبت شده در این مرحله است؛ بنابراین در وارد کردن اطلاعات بطور صحیح و معتبر، دقت کنید. (پروفایل های ناقص، تکراری و حاوی اطلاعات اشتباه یا مغایر با سایرسامانه ها غیرفعال می شود)
  • با توجه به اینکه رمز پروفایل به پست الکترونیکی وارد شده در این فرم، ارسال می شود باید پست الکترونیکی معتبر و فعال باشد؛ لازم به ذکر است هر کاربر باید ایمیل مخصوص به خود داشته باشد و استفاده از یک ایمیل برای چندین کاربر امکانپذیر نیست
  • اطلاعات و مشخصات داوطلب در این سامانه از نظر سازمان شخصی و محرمانه است و انتظار می رود همانطور که سازمان در این خصوص تلاش می کند، کاربران نیز از انتشار اطلاعات شخصی خود نزد دیگران خودداری کنند
  • مسئولیت عدم دسترسی به سیستم به دلیل وارد کردن اطلاعات اشتباه برعهده کاربر است و سازمان سنجش آموزش کشور در این زمینه مسئولیتی نخواهد داشت

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.