اعتراض به نتیجه کنکور سراسری ۹۴

اعتراض به نتيجه كنكور سراسري 94

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”-  به نقل از روابط عمومی سازمان سنجش و آموزش :

“برای اعتراض به نتیجه کنکور سراسری سال۱۳۹۶ اینجا را کلیک کنید”

داوطلبان کنکور سراسری سال ۱۳۹۴ با مشاهده کارنامه کنکور نتایج اولیه و انتخاب رشته ،اگر نسبت به نتیجه کارنامه خود اعتراض دارند می توانند از طریق سامانه زیر اعتراض خود را ثبت نمایند .در صورت هر گونه سوال نسبت به نتیجه کنکور می توانید در قسمت نظرات آنها را مطرح کنید و جواب سوال خود را بگیرید.به منظور آگاهی هر یک از داوطلبان آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ از وضعیت علمی خود در دروس عمومی و اختصاصی، کارنامه حاوی نمرات حقیقی (نمره خام) دروس مختلف آزمون عمومی و اختصاصی و رتبه و نمره کل هر داوطلب در گروه یا گروه‌های آزمایشی در هر یک از زیرگروه‌ها که در آزمون آن شرکت کرده است، به منظور انتخاب رشته‌های تحصیلی در اختیار وی قرار می‌گیرد. توجه به توضیحات زیر، در مورد کارنامه و موارد مندرج در دفترچه‌های راهنما ضروری.
الف) این کارنامه برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون سراسری سال ۱۳۹۴ صادر شده است و جز اینکه نشانگر نمرات امتحانی آنها باشد، ارزش دیگری ندارد و قابل تأیید برای مؤسسات و سازمانهای داخل و خارج از کشور نیست.
ب) داشتن این کارنامه دلیل دارا بودن دیپلم کامل دوره متوسطه نظام قدیم و یا مدرک پایان دوره پیش‌دانشگاهی نظام جدید آموزش متوسطه نیست.
ج) نام استان بومی داوطلب در این کارنامه براساس محل اخذ مدرک تحصیلی سه سال آخر دوره متوسطه و در صورت مغایرت براساس استان تولد داوطلب درج شده است و ناحیه و قطب بومی داوطلب نیز براساس استان بومی و مطابق توضیحات دفترچه راهنمای شماره ۲ تعیین و درج شده است.
د) نمره‌های حقیقی به صورت نمره‌های درصدی، در فاصله (۱۰۰و ۳۳/۳-) درج شده است.
تبصره : در مواردی که نمره حقیقی داوطلب در یک آزمون به صورت عدد صفر (۰) درج گردیده، به منزله آن است که داوطلب به هیچ یک از سوالات امتحانی آن آزمون پاسخ نداده و یا اینکه پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ‌های داده شده، نمره داوطلب در درس مذکور صفر (۰) شده است.
ه) اطلاعات ثبت نامی و آزمونی:
در این بخش به ترتیب اطلاعات فردی داوطلب مثل زبان خارجی، سهمیه، معلولیت، عکس، معدل کتبی دیپلم، عنوان دیپلم، کد دیپلم، سال اخذ دیپلم، کد دانش آموزی، کد منطقه اخذ دیپلم، محل اخذ پیش‌دانشگاهی، محل اخذ دیپلم و ما قبل دیپلم، محل تولد، استان بومی، ناحیه بومی و قطب بومی درج شده است.
تذکر مهم:
در صورت مشاهده مغایرت عکس در کارنامه خود می‌‌بایست حداکثر تا تاریخ ۹۴/۰۵/۱۴ در روزهای غیر تعطیل و ساعات اداری با در دست داشتن اصل شناسنامه عکس دار و کارت ملی به مرکز اجرای آزمون‌های این سازمان به نشانی کرج مشکین دشت خیابان شهید متوسلیان مراجعه نمایید. در غیر اینصورت هرگونه تبعات ناشی از این موضوع به عهده شخص داوطلب خواهد بود
و) مفهوم مندرجات جدول اعلام علاقمندی براساس تقاضانامه:
در این قسمت، اعلام علاقمندی داوطلب براساس تقاضانامه ثبت‌نامی وی شامل رشته‌های دانشگاه پیام‌نور، موسسات آموزش عالی غیر‌انتفاعی و همچنین تمایل به استفاده از سهمیه آموزگاران، بهیاران (گروه تجربی) وکارمندی درج شده است.
ز) مفهوم مندرجات جدول مربوط به وضعیت مجاز به انتخاب رشته:
درج کلمه “مجاز” در ذیل عنوان پذیرش رشته های با آزمون (پذیرش بر اساس آزمون و سوابق تحصیلی) در هر یک از دوره‌های روزانه و نوبت دوم، مجازی و پردیس خودگردان و مازاد، پیام‌نور و غیرانتفاعی دانشگاه فرهنگیان(مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه شهید رجایی و ظرفیت های ویژه بهیاران در رشته های پرستاری (در گروه علوم تجربی) یا پذیرش صرفاً براساس سوابق تحصیلی در تمامی دوره ها(شامل روزانه، نوبت دوم،پیام نور و غیر انتفاعی) به منزله آن است که داوطلب می‌تواند در هر یک از رشته‌های دوره‌های مذکور در گروه آزمایشی مربوطه براساس ضوابطی که در دفترچه راهنمای انتخاب رشته‌های تحصیلی (دفترچه شماره ۲) درج شده است انتخاب رشته نماید. بدیهی است درج کلمه “غیرمجاز” برای هر یک از دوره‌های مذکور به منزله آن است که داوطلب حق انتخاب رشته‌های تحصیلی دوره ذیربط را در گروه آزمایشی مربوطه ندارد. لازم به توضیح است که معیار گزینش علمی نهایی در رشته محل هایی که پذیرش آنها صرفاً براساس سوابق تحصیلی می باشد معدل کتبی دیپلم داوطلبان خواهد بود و نمرات آزمون در این رشته
محل‌ها تأثیری نخواهد داشت و بنابراین داوطلبان اعم از حاضر یا غایب می‌توانند این مجموعه رشته محل‌ها را براساس علاقه مندی در فرم انتخاب رشته خود درج نمایند.
تذکر : داوطلبانی که دوره‌های پیام نور ،غیرانتفاعی ،ویژه فرهنگیان و دانشگاه فرهنگیان (مراکز تربیت معلم سابق) و دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران اعلام علاقمندی ننموده اند یا نسبت به پرداخت هزینه مربوطه اقدام نکرده اند و علاقمند به انتخاب این رشته‌ها می‌باشند، براساس توضیحات کارنامه، درصورت مجاز شدن می‌توانند در زمان انتخاب رشته نسبت به اعلام علاقمندی و پرداخت هزینه مربوطه که از طریق سایت سازمان سنجش به صورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد اقدام و نسبت به انتخاب رشته اینگونه رشته محل‌ها اقدام نمایند .
ح) مفهوم مندرجات جدول وضعیت رتبه و نمره کل داوطلب در هر زیرگروه، گروه آزمایشی:
در ردیف ۱ (چنانچه داوطلب مشمول اعمال سوابق تحصیلی باشد) ضریب تأثیر سوابق تحصیلی در زیرگروه‌های مربوطه درج می‌شود. رتبه داوطلب در سهمیه و همچنین رتبه کشوری داوطلب بدون لحاظ سهمیه در هریک از زیرگروه‌ها در ستون مربوط درج می‌شود. همچنین در این جدول تعداد کل داوطلبانی که با داوطلب مزبور هم سهمیه (ردیف ۲) یا هم گروه(ردیف ۳)  هستند برای اطلاع و استفاده داوطلبان درج می‌شود.
نمره کل درج شده در ردیف سوم، نمره کل نهایی می‌باشد که در هر زیرگروه جداگانه درج می‌شود و مبنای گزینش علمی خواهد بود. نمره کل نهایی داوطلب براساس نمرات تراز دروس کنکور، ضرایب مربوط به هر زیرگروه و همچنین حداکثر تا ۲۵% با تأثیر سوابق تحصیلی (در صورتی که داوطلب  مشمول اعمال سوابق تحصیلی باشد یعنی دیپلم سالهای ۸۴ تا ۹۲ در یکی از رشته‌های ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی باشد) اعمال شده است.
نمره‌کل برای رشته‌های پرستاری ویژه بهیاران در گروه علوم تجربی با توجه به نمره مربوطه در درس تخصصی بهیاری با ضریب چهار و به عنوان یک درس تخصصی ساخته شده است و این نمره علاوه بر نمره کل سایر زیرگروهها برای داوطلبان بهیار درج می‌شود.
همچنین در گروه علوم انسانی نمره کل خاص برای داوطلبان دیپلم علوم و معارف اسلامی(کد دیپلم ۱۸) با توجه به نمره مربوطه در درس اصول عقاید با ضریب ۳ و به عنوان یک درس تخصصی با تأثیر مثبت ساخته شده است و در گزینش رشته‌های متناسب با مدرک دیپلم علوم و معارف اسلامی تأثیر خواهد داشت.
ط) مفهوم نمرات خام دروس کنکور در هرگروه آزمایشی:
با توجه به گروه آزمایشی که داوطلب در کنکور شرکت کرده است نمرات خام دروس استخراج شده و با یک رقم اعشار در جدول مربوط درج می‌شود. این نمرات پس از تراز شدن برای ساختن نمره کل نهایی هریک از زیر گروه‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. در صورتیکه داوطلب در بیش از یک گروه آزمایشی شرکت کرده باشد نمرات خام گروه‌های دیگر نیز در جدول مخصوص آن گروه درج خواهد شد.
ک) مفهوم رتبه‌کل در سهمیه و آخرین رتبه مجاز شده در دوره‌های روزانه و نوبت دوم:
بیشترین نمره کل نهایی زیرگروهای هر داوطلب در هر گروه آزمایشی انتخاب شده و در بین داوطلبان هم سهمیه به ترتیب نزولی مرتب می‌شوند و رتبه کل در سهمیه ساخته می‌شود. این رتبه بدون لحاظ زیرگروه می‌باشد همچنین رتبه آخرین داوطلب مجاز شده در سهمیه نیز درج می‌شود. شایان ذکر است آخرین رتبه مجاز شده در سهمیه فقط برای دوره‌های روزانه و نوبت دوم درج می‌شود.
تذکرات:
۱- چنانچه مشمول اعمال سوابق تحصیلی می باشید و در رابطه با عنوان دیپلم، سال اخذ دیپلم و نمرات سوابق تحصیلی مندرج در این کارنامه، اشکالی مشاهده نمودید لازم است حداکثر تا پایان مرداد ماه با همراه داشتن کارنامه به منطقه آموزش و پرورش مربوطه مراجعه نمائید.

۲- در صورت هرگونه سوال در خصوص سایر موارد (بجز تذکر یک) حداکثر تا ۹۴/۵/۱۵ فقط از طریق سیستم پاسخگویی الکترونیکی اقدام نمایید.

داوطلب / بازدید کننده گرامی !
این سیستم برای برقراری ارتباط هرچه بهتر و سریعتر و پاسخگویی مناسب به شما راه اندازی شده است با توجه به اینکه ممکن است سوال شما در بانک سوالات متداول وجود داشته باشد لطفا پیش از طرح سوال جدید، مطالب موجود در بانک سوال را بررسی کنید.برای اینکه بتوانید درخواست خود را ارسال نمایید باید ابتدا در سایت عضو بشوید.

سامانه اعتراض به نتیجه کنکورسراسری سال ۱۳۹۴:

داوطلبانی که به نتیجه کنکور اعتراض دارند میتوانند از لینک زیر اعتراض خود را ثبت کنند.معترضان به نتیجه کنکور باید اول ثبت نام را انجام بدهند بعد در قسمت تجدیدنظر کردن در نتیجه کنکور شماره داوطلبی و شماره پرورنده خود را وارد نمایند و دلیل اعتراض خود را بنویسند.

“سایت اعتراض به نتیجه کنکورسراسری برای اعتراض به نتیجه کنکور خود اینجا را کلیک کنید”

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

۵۲ Comments

 • zahrasadeghi wrote on ۲ مرداد, ۱۳۹۴, ۰:۲۸

  اعتراض ب نتیجه کنکور

 • zahrasadeghi wrote on ۲ مرداد, ۱۳۹۴, ۰:۳۳

  به رتبه وهمچنین درصد های تمام دروسم مخصوصا زیستو فیزیک اعتراض دارم

 • نعیمه محمد کاشی wrote on ۲ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۰

  با سلام به رتبه و همچنین درصد های تمام دروس بویژه فیزیک و زیست شناسی اعتراض دارم .

 • میلاد محمدی wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۴, ۰:۲۲

  فکر کنم درس هایی که بد زده بودم نتیجه اش بسیار خوب بود ودرسی که به جوابهایشان یقین داشتم ومیدانستم درست است نتیجه ان ها بد آمده بود احتمال۹۹درصد جواب نتیجه آزمون من اشتباه شده است

 • محسن احمدی wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۴, ۲:۳۲

  اعتراض به درصد تمام دروس خودم

 • zahrasadeghi wrote on ۳ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۶

  کجا باید اعتراضمو وارد کنم پس؟؟؟الان دو روزه ک من اینجا نظرمو ثبت کردم ولی…من ۹۹٪مطمئنم نتیجه کنکورم اشتباه شده

 • مدیرسایت wrote on ۱۱ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۱:۴۰

  دوستان نتیجه اعتراضات قابل تغییرنمی باشد زیرا داوطلبین به ترتیب شماره رتبه رو آوردن ،مثلا طرف ۵۰۰ آورده اگه رتبه شما‌ دراعتراض ۵۰۰ شد اونوقت سازمان سنجش به طرف مقابل نمی تواندبگوید رتبه تو بده به یکی دیگه که تواعتراض رتبه اش ۵۰۰ شده.

 • reza wrote on ۱۶ مرداد, ۱۳۹۴, ۲۰:۴۱

  سلام من در کنکور سراسری حاضر بودم موقع اعلام نتایج تو سایت زده بود غیبت داشتم در صورتی که سر جلسه حاضر بودم و برگه ای که روی صندلی ام بوده رو هم دارم و الان سیزده روزه دارم تماس میگیرم به حدود چهل تا شماره یا میگن به ما ربطی نداره یا اینکه جواب تلفن نمیدن تمام دفعات تلفن زدن ها و مکالمه ها رو ضبط کردم موندم حالا به کی باید شکایت کنم تنها انیدم اینه که موضوع رو رسانه ای مطرح کنم و باید بگم مسئووووووولین واقعا خسته نباشید وااااااقعا …وطنم پاره ى طنم …

 • فرید wrote on ۲۱ مرداد, ۱۳۹۴, ۱۵:۲۴

  سلام من به نتیجه درس شیمی اعتراض داشتم در جواب درسهای دیگر بررسی شده عجیبه

 • فاطمه wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴, ۰:۰۸

  سلام
  من مردود شدم چرا؟؟؟ از مسولین درخواست میکنم کارنامه ی من رو یه بار دیگه چک کنید . امسال فوق العاده سوال های کنکور سخت بود و درصد های اکثر درس های من خیلی پایین بود چرا؟؟؟ رسیدگیییییی کنید . چرا انقدر ورود ب دانشگاه ها رو سخت میگیرید ؟؟؟؟ خواهش میکنم کارنامه رو چک کنید .

 • N wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۴:۰۱

  سلام،واقعا عادلانه است کسی با رتبه زیر ۱۰۰۰۰حتی توی رشته علوم آزمایشگاهی هم قبولش نکنن و مردود بشه؟ واقعا عادلانست از بیند۹۰ انتخاب حتی تغذیه زابل که با ۲۰۰۰۰میگیره قبول نکنن،اصلا متوجه هستین یک سال پشت کنکور موندن یعنی چی؟؟؟؟ کاش حال ادمارو یکم درک میکردن

 • N wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۴:۰۵

  ای کاش به وضعیت ماها رسیدگی کنن بااین سایتشون که معلوم نیست چه مشکلی داره اینده بچه های مردمو به بازی میگیرن،خدا ازتون نگذره

 • فاطمه wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۲

  من رتبه ام۶۲۰۰۰شد ودولتی مجاز شدم درحالی که شما حتی پیام نورم منوقبول نکردین منو مردود کردینامادوستم که رتبه اش۷۰۰۰۰شده پیام نور قبول شده چرا؟به خدا ناحقی خواهش می کنم رسیدگی کنید

 • سارا wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۸:۲۳

  اینقد گریه کردم چشام با نمیشه چرا ناحقی میکنید من بیشتر نمیخوام فقط میخوام حقمو بهم بدن همین

 • nazanin wrote on ۱۸ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۷

  سلام، من پیش ۴ تا مشاوربرای انتخاب رشته رفتم ، همه گفتن با رتبه ای که دارم ۱۰۰٪ قبول میشم، اما ، حتی کارشناسی ها رو هم نیاوردم، لطفا یکی بگه باید به کجا اعتراض کنم، این چه بی عدالتی ایه..

 • ali wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۱

  بچه ها سلام 
  من دانشجوی دکتری هستم و الان متوجه شدم که چه اشتباهاتی تو سنجش اتفاق افتاده، من خواهر زادم با رتبه ۶۰۰ در رشته هنر با ۱۰۰ انتخاب هیچ کجا قبول نشد و از نزدیکانمون با رتبه ۲۰۰ شبانه قبول شدن و یکی دیگه با ۱۰۰۰ غیرانتفاعی قبول شده،
  از شما همه خواهش میکنم به سایت سنجش برین و اعتراض خود را وارد کنین:
  ابتدا به این آدرس رفته http://request.sanjesh.org/noetrequest/login/
  و بعد عضو سایت میشین و بعد از عضویت اعتراض خود را وارد کنین.

 • M Gh wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۳:۳۸

  سلام.من رتبه ام در کنکور ۵هزار اومده و۳۵انتخاب داشتم.اول حقوق بعد روانشناسی بعد حسابداری زدم.تقریبا نصف شهرهای ایران رو زدم برای این رشته ها.حتی شهر خودم ایلام.من از مسوولین خواهش میکنم کارنامه من رو دوباره بررسی کنید.چون من هیچ رشته ای رو قبول نشدم.در سایت سنجش هم اعتراص دادم.مسوولین لطفا رسیدگی کنید.ممنون.

 • sadaf wrote on ۱۹ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۳:۴۵

  Toسلام،
  من واقعاً نمی فهمم اینا دارند چیکا میکنن،
  من با رتبه ی ۳۰۰۰ریاضی فیزیک هیچ جا قبول نشدم، نصف دانشگاه های ایران رو زدم، بومی گزینی کردم، من حتی علوم پایه هم زدم، هیچ کس باورش نمیشه من چطور هیچ جا قبول نشدم،اونوقت یکی دیگه با چند برابر رتبه ی من، دانشگاه و رشته ای که من زدمو قبول شده، واقعاً باید چیکا کرد،،،،،
  اصلا شوخی نیست،،،
  یه فاجعه س،
  هیچ دلیلقانع کننده ای وجود نداره…
  باید چیکار کنم؟
  با رتبه ۳۰۰۰پشت کنکور؟؟؟؟؟
  اونوقت nبرابر رتبه من بره دانشگاه،
  این چه بی عدالتیه

 • نرگس wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۶:۴۴

  ب رتبم و به نتیجه ای ک برای دانشگاهم اومد شدیدا اعتراض دارم وهمچنین ب درصدام ک مطمعتم اشتباه محاسبه شده خاهشا بررسی کنید حتما چون مطمعنم

 • محمد wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۶:۴۶

  من بارتبه سی هزارمعدن اراک قبول نشدم بعدطرف باچهل هزاراصلاانتخاب نکرده قبول شده !!!!!

 • فاطمه والنازبدبخت wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۸:۰۷

  مابدبختادوساله پشت کنکوریم یعنی امسال واقعاگندزدن توهمه چی و ماروناامیدکردن یعنی چی پس انصافتون کجاس؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟چرامانباید دانشگاه شهرخودمون قبول بشیم بارتبه ای ک بهترازپارسال بود واقعاواسه بعضیامتاسفم

 • فاطمه والنازبدبخت wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۸:۱۰

  لطف کنین اگه کاری ازدستتون برنمیادحداقل حرصمون ندین و یه نگاهی بکنین میری اعتراض بزنی صفحه اصن برات بازنمیشه اذم نمیدونه چیکارکنه بعدمیگن صندلی هاخالی موندن

 • فاطمه والنازبدبخت wrote on ۲۰ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۱:۲۲

  واقعابراشون متاسفم هیچ جوری نتونستیم واردسایت اعتراض بشیم همش دارهeror میده واقعاکه

 • فاطمه wrote on ۲۱ شهریور, ۱۳۹۴, ۰:۵۱

  سلام من با رتبه۱۱۸ منطقه دو انسانی و رتبه زیر گروه یک۱۰۹ حتی رشته حقوق علامه هم قبول نشدم. به نظر خودم چند تا از مشاوری تحصیلی اشتاه شده.من حقوق دانشگاه کاشان قبول شدم.لطفا پیگیری کنید.ممنون

 • عاطفه ل wrote on ۲۱ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۴:۴۷

  با سلام لطفا بگین باشش هزار فقط شبانه برمیداره انصافتون کجارفته اخه.خیلی ناراحت شدم حداقل تکمیل ظرفیت زود بیاد شاید………………لطفا بررسی کنید من مطمئن بودم از تبریز روزانه قبول میشدم

 • فاطی والی wrote on ۲۱ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۹

  حالامابه کنارولی بنظرمن تو حق خیلیا نامردی شد

 • زهرا wrote on ۲۲ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۲:۲۲

  سلام ببخشیدبه نظرتون واقعاانصافه بارتبه۵۰۰۰ پشت کنکورموند؟؟؟؟؟چراواسه من مردودزدین؟؟؟من اگه امسال قبول نشم خودکشی میکنم

 • زهرا wrote on ۲۲ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۲:۲۵

  خواهش میکنم التماس میکنم دوباره بررسی کنین من حتمابایدقبول شم حتما

 • زهرا wrote on ۲۲ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۲:۲۷

  بارتبه۵۰۰۰واسه من مردودزدن اونوق دوستام بارتبه۱۲۰۰۰قبول شدن انصافه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 • نرگس wrote on ۲۲ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۰

  اعتراض ب نتیجه کنکور و رتبه ودانشگاه

 • راضیه wrote on ۲۳ شهریور, ۱۳۹۴, ۹:۴۴

   چطور اعتراض خودمو بزارم

 • فاطی والی wrote on ۲۳ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۸:۴۲

  توی تکمیل ظرفیت ممکنه شانس قبولی داشته باشیم بچه ها؟؟؟؟؟؟

 • zahra wrote on ۲۳ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۰

  سلام من ب درصددینیم ک اعتراض دارم امامشکلم سرقبولی تودانشگاه پردیس رشته پزشکیه ک ۴تامشاورگفتن قبولم ومردودشدم
  کااااااش رسیدگی بشهههه

 • mahbobe sadat vahdati wrote on ۲۴ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۱

  چرا من با رتبه ۷۲۰۰ رشته الهیات دانشگاه فردوسی مشهدقبول نشدم،درحالیکه ازتربت حیدریه با رتبه ۷۰۰۰رشته الهیات دانشگاه فردوسی قبول شده لطفاتجدید نظر کنید واقعا دلیلش چیست؟

 • rogayehhhh wrote on ۲۴ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۲

  ای خدااااا بخدا خیلی بی انصافیه توروخدا رسیدگی کنین

 • rogayehhhh wrote on ۲۴ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۱:۴۸

  من حالم خیلی بده بقرآن دارم میمیرم جون مادرت جون عزیزت رسیدگی کن توروخدااااااااااا

 • MiSs-Zahra wrote on ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۵:۵۰

  سلام
  من به رتبه ام اعتراض دارم.
  آخه کسی که معدلش ۱۹/۹۳ هستش امکان داره رتبه اش تو کنکور بشه ۳۰ هزار؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ شما رو به اون خدایی که بالاسرمونه قسمتون میدم به ما دانش آموزا کمک کنید و به درخواستای ما رسیدگی کنید.ما چند سال عمر و زمان خودمونو گذاشتیم و درس خونیدم تا هم به آرزوهامون برسیم هم کشورمونو سربلند کنیم.شما هم یک ایرانی هستید پس از ایرانیا دفاع کنید.

 • مجید محمدپور wrote on ۲۵ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۳:۵۲

  سلام:در رشته ی هنر شرکت کردم با رتبه ی ۶۰۰ پذیرش شدم و پس از آزمون عملی در رشته ی مجسمه سازی منتظر جواب آزمون شدم کارنامه ی من صادر شد رتبه ی داوطلبی ام در دانشگاه تهران ۹ شده است اما پذیرش نشده ام لطفا رسیدگی نمایید.

 • زری wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۴, ۱۹:۳۰

  سلام.من با رتبه ۱۸۰۰۰ هیچکدام از رشته های پرستاری و اتاق عمل و یا هوشبری دانشگاه دولتی را قبول نشدم.درحالی که مشاور به من بسیار امیدواری داد که قبول میشم.من واقعا توان پرداخت شهریه دانشگاه ازاد رو ندارم

 • فاطی والی wrote on ۲۹ شهریور, ۱۳۹۴, ۲۲:۰۶

  توروخدانذارین ماهزینه الکی کنیم وبریم ازازاد سردربیاریم اخه واقعانمیشه توخونه بمونیم دیگه هزینه باید باکارکردن جوکنیم اخه این عدالته؟مگه تو اسلام ازعدالت حرفی زده نشده پس چرااینجوری اشک مارو درمیارید

 • مهین wrote on ۱ مهر, ۱۳۹۴, ۱۴:۳۷

  چراااااااا مردود شدیم؟؟؟؟ سه هزار ریاضی شدم چرا مردود شدم؟ حتی دانشگاه دامغان و گرگان و پیام نورم قبول نشدم…..
  تو مملکت مااااا چ خبره؟

 • مهین wrote on ۱ مهر, ۱۳۹۴, ۱۴:۳۹

  یه بزرگی میگفت ‘:

 • ابوالفضل wrote on ۲ مهر, ۱۳۹۴, ۹:۴۰

  سلام….من چندتا از کتاب های عمومیم رو سفید تحویل دادم یعنی هیچ علامتی تو پاسخنامه نزدم……بعد تو کارنامه قبولی به شدت برام نمره منفی زده………و به این نتیجه کاملا اعتراض دارم …خواهش میکنم رسیدگی کنید

 • مهلا wrote on ۶ مهر, ۱۳۹۴, ۱۶:۱۳

  من بارتبه ی۱۳۰۰۰و۷۰انتخاب حتی پیام نور هم قبول نشدم ولی دوستام با ۷۰۰۰۰قبول شدن من باید چیکار کنم لطفا جواب بدید …

 • faeze wrote on ۹ مهر, ۱۳۹۴, ۱:۱۲

  سلام چرامن با ۷۷درصد تخصصی تهران قبول نشدم چرا وقتی فیزیک نزدم برام منفی دراومده لطفا رسیدگی شود لطفا

 • کممممممممممککککک wrote on ۱۹ مهر, ۱۳۹۴, ۱۷:۲۶

  خیلی بی انصافید خیلی منو مردود کردید در حالی که کسایی که رتبشون خیلی افتضاح بود قبول شدن و دارن میرن دانشگاه اهم پشت سرتون حیف اون همه درس خوندن و عمر تلف کردن

 • کممممممممممککککک wrote on ۱۹ مهر, ۱۳۹۴, ۱۷:۳۱

  دولتی که قبولم نکردید ،حتی پیام نور هم مردود میکنید؟اخه ؟دارن بدون کنکور وارد میشن؟اونوقت منو مردود میکنید،همکلاسیم که بلد نبود اسمشم بنویسه تنبل تنبل بهترین دانشگاه دولتی رشته خوب قبول شد اما من که خ خونی کردم از تعطیلات و زندگیم گذشتم مردود؟

 • N D wrote on ۲۰ مرداد, ۱۳۹۵, ۱:۱۱

  اعتراض به کنکور سراسری۹۵ دارم

 • ali wrote on ۳۰ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۶:۱۷

  سلام من قبل از دانشگاه انار دانشگاهایی رو زدم  ک هم رشته ضعیف تر  ک یقین داشتم همونجا قبول میشم  اما دانشگاه انار قبول شدم ترو خدا رسیدگی کنین 

 • ali wrote on ۳۰ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۶:۲۳

  سلام من اعتراض دارم چرااااااااااااا من دانشگاه انار قبول شدم من مطمعا هستم اشتباه شده تروخدا رسیدگی کنید من سه دانشگاه انار وشهربابک رو اخرین انتخابام بودن نمیدونم اشتباه شده چرا. تروخدا رسیدگی کنین

 • كاني نت wrote on ۳۱ شهریور, ۱۳۹۵, ۱۳:۱۶

  با سلام شما باید از طریق سیستم پاسخگویی سازمان سنجش اعتراض خود را ثبت نمایید

 • علی wrote on ۲۷ شهریور, ۱۳۹۶, ۹:۴۵

  چرا اجازه نمیدین مثل کشور های پیشرفته بخش خصوصی با رعایت استاندارد های وزارت بهداشت وارد بخش آموزش پزشکی بشه تا همه پول و سرمایه برای تحصیل از کشور خارج نشه؟؟؟؟
  چرا جونایِ ما باید برن تو کشور های دیگه درس بخون؟؟؟؟

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.