اخرین اخبار دانشگاه آزاد اسلامی در تیر ماه ۹۴

اخرين اخبار دانشگاه آزاد اسلامي در تير ماه 94

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”-  به نقل از روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی:آخرین اخبار از دانشگاه آزاد اسلامی در تیرماه سال ۱۳۹۴ را به صورت یک خبر جمع آوری کرده ایم و در اختیار شما بازدید کنندگان قرار داده ایم.

صدور مجوزهای جدید برای رشته محل‌های تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاه آزاد :

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی از صدور مجوزهای جدید برای رشته محل‌های تحصیلات تکمیلی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

حسین غریبی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی :اشاره به ابلاغ مجوز ۱۲۴ رشته محل جدید توسط شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم اظهار داشت: از این ۱۲۴ رشته ۸۰ رشته محل برای کارشناسی ارشد و ۲۴ رشته محل برای مقطع دکتری تخصصی است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۴ تعداد مصوبه‌های اخذ شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی برای دو مقطع کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی به ۵۲۰ رشته محل افزایش یافت.

وی همچنین در خصوص واحدهای ارائه شده در طول ترم تابستان نیز افزود: ارائه حداکثر ۱۰ واحد درسی در ترم تابستان مطابق آیین نامه‌های آموزشی وزارت علوم است.

معاون آموزشی دانشگاه  آزاد اظهار داشت: هر نیمسال تحصیلی شامل ۱۶ هفته آموزشی است و ۲ هفته نیز به امتحانات اختصاص و یا به این زمان در تابستان برای ۶ واحد درسی به ۶ هفته آموزشی کاهش پیدا می‌کند.

غریبی خاطر نشان کرد: دانشجویان دوره کاردانی و کارشناسی که معدل آنها بالای ۱۷  است می‌توانند حداکثر ۱۲ واحد درسی برای ترم تابستان اخذ کنند.

شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای دانشگاه آزاد اسلامی :

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی امور استانی، شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در دو حوزه هیات‌های امنای استان‌ها و هماهنگی امور استان‌ها را ابلاغ کرد.

دکتر حمید میرزاده در نامه‌ای خطاب به دبیران هیات‌های امنای استانی و روسای دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان‌ها آورده است: به منظور راهبری، نظارت و هماهنگی امور استانی دانشگاه در چارچوب مفاد بخشنامه شماره ۱۸۵۹۶/ص/۹۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۲۴ و مصوبه شماره ۷۲۱ مورخ ۱۳۹۱/۸/۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی به پیوست شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی در دو حوزه هیات‌های امنای استان‌ها و هماهنگی امور استان‌ها برای اقدام ابلاغ می‌شود.

شرح وظایف مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای دانشگاه آزاد اسلامی:

الف: حوزه هیات‌های امنای استان‌ها:

۱٫ایجاد ارتباط و هماهنگی بین ساختار ستادی دانشگاه (سازمان مرکزی) و هیات امنای استانی و رئیس دانشگاه به منظور فعال سازی جریان و گسترش مسیرهای تبادل ایده و اندیشه بر مبنای خرد جمعی و تسهیل نظام تصمیم‌گیری.

 1. ایجاد هماهنگی و وحدت رویه بین هیات امنای هر استان با سایر استان‌ها.
 1. برقراری نظم و ساختار سیستمی از طریق ایجاد بانک اطلاعاتی جامع و مدون اعضا، مصوبات و اطلاعات مربوط به هیات‌های امنای استانی.
 1. پیگیری صدور و تمدید احکام اعضای حقیقی و حقوقی هیات‌های امنای استان‌ها.
 1. پیگیری برگزاری مستمر و کارشناسانه کمیسیون‌های دائمی و کمیته‌های نظارت بر مصوبات هیات‌های امنای استان‌ها و نظارت بر عملکرد آنها.
 1. ایجاد هماهنگی لازم به منظور برگزاری منظم و مستمر جلسات هیات امنای استانی.
 1. هماهنگی ستادی برای برنامه‌ریزی و اجرای جلسات هیات‌های امنای استانی.
 1. پیگیری دستور جلسات، دعوتنامه‌ها و مصوبات هیات امنای استانی برای تایید رئیس دانشگاه.
 1. بررسی مصوبات هیات امنای استانی به لحاظ تطابق با قوانین و مقررات دانشگاه آزاد از طریق مراجع ذی‌ربط در دانشگاه.
 1. پیگیری تعیین نماینده برای شرکت در جلسات هیات امنای استان حسب نظر رئیس دانشگاه.
 2. طبقه‌بندی مصوبات تولید شده در جلسه‌های هیات‌های امنای استانی به منظور تسهیل فرآیند تولید اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم‌گیری.

مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، مفصل و حلقه وصل ارتباطات امور استان‌ها و هیات های امنای استانی با معاونان و مدیران در سازمان مرکزی دانشگاه است و روسای دانشگاه‌های استانی و معاونان و مدیران دانشگاه همکاری لازم را با مرکز مذکور معمول خواهند داشت

 1. همکاری در زمینه ارائه مدل‌های نظارت بر مصوبات هیات‌های امنای استانی و اخذ گزارش از کمیته نظارت هیات امنای استان حداقل دو بار در سال و ارائه آن به هیات امنای استان‌ها.
 1. تصویب برنامه‌های کوتاه مدت، میان‌مدت و بلندمدت دبیرخانه‌های هیات‌های امنای استانی.
 2. بررسی و نظارت بر عملکرد دبیران هیات های امنای استانها.
 1. بررسی و نظارت بر عملکرد روسای دبیرخانه هیات‌های امنای استان‌ها.
 1. نظارت بر رعایت تمامی قوانین و مقررات مرتبط از جمله مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و دستورالعمل‌های مرتبط با وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های ابلاغی سازمان مرکزی دانشگاه توسط دبیر هیات امنای استان.
 1. همکاری در ارزیابی عملکرد روسای واحدهای استان‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب هیات رئیسه دانشگاه با هماهنگی معاون برنامه‌ریزی دانشگاه.
 1. همکاری با معاون برنامه‌ریزی دانشگاه در جمع‌آوری عملکرد واحدها طبق فرمت‌های مصوب.
 2. تنظیم صورت‌جلسات هیات‌های امنای استان‌ها و کنترل و تطبیق مصوبات با مفاد مقررات و آیین‌نامه‌های دانشگاه و سایر قوانین و مقررات و حذف مواردی که خلاف آنهاست یا جزء وظایف هیات امنای استان نیست و آماده کردن صورت‌جلسات برای امضای رئیس دانشگاه.
 3. پیگیری سایر امور مربوطه که از طرف رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ارائه گزارشات دوره‌ای بر اساس وظایف محوله به رئیس دانشگاه.

ب- حوزه هماهنگی امور استان‌ها:

۱٫برگزاری جلسات منظم با روسای دانشگاه‌های استان برای هماهنگی، تبادل‌نظر و حل مشکلات و مسائل مختلف دانشگاه در استان‌ها در محدوده مقررات و ضوابط دانشگاه و نظارت بر تشکیل منظم و عملکرد شورای دانشگاه استان‌ها.

 1. بررسی و نظارت بر عملکرد روسای دانشگاه‌های استان در حوزه وظایف هماهنگی استان و همفکری، هماهنگی و تعامل با روسای واحدهای دانشگاهی استان برای حل مشکلات و تنظیم مناسبات واحدها و مراکز آموزشی استان در چارچوب مقررات دانشگاه.
 1. بررسی صلاحت انتصاب افراد پیشنهادی به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنای استان.
 1. نظارت بر تعیین تکلیف وضعیت افراد شاغل در ستاد هماهنگی استانی سابق و ساختمان‌ها و دفاتر و امکانات و تجهیزات در اختیار آنها توسط دبیر هیات امنای استان مطابق مقررات.
 1. نظارت بر تشکیل منظم و عملکرد شوراهای تخصصی استان.
 1. پیگیری برای دریافت گزارش عملکرد و ارزیابی فعالیت‌های واحدها و مراکز آموزشی استان و ارائه آن به رئیس دانشگاه.
 1. تایید ماموریت و مرخصی دبیر هیات امنای استان با تعیین جانشین و نظر رئیس دانشگاه.
 1. نظارت بر عملکرد هماهنگی و همکاری رئیس دبیرخانه هیات امنای استان در برگزاری شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگاه‌های استانی.
 1. بررسی عملکرد و همکاری در پیشنهاد رئیس واحد مرکز استان به رئیس دانشگاه.
 1. هماهنگی با استان‌ها درخصوص اجرای برنامه‌ها و دستورات رئیس دانشگاه و بخشنامه‌های صادره در سطح استان.
 1. تهیه بانک اطلاعات افراد واجد شرایط برای همکاری در واحدهای استان‌ها.
 1. مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی دانشگاه آزاد اسلامی، مفصل و حلقه وصل ارتباطات امور استان‌ها و هیات های امنای استانی با معاونان و مدیران در سازمان مرکزی دانشگاه است و روسای دانشگاه‌های استانی و معاونان و مدیران دانشگاه همکاری لازم را با مرکز مذکور معمول خواهند داشت.
 1. مرکز هماهنگی امور استان‌ها و هیات‌های امنای استانی موظف است با همکاری دفتر فناوری اطلاعات دانشگاه نسبت به راه‌اندازی سایت هماهنگی برای تسریع در امور مربوط و ایجاد ارتباط الکترونیکی با همه استان‌ها و همسان‌سازی فرآیندهای مرکز مذکور اقدام کند.
 1. پیگیری سایر امور مربوطه که از طرف رئیس دانشگاه ابلاغ می‌شود و ارائه گزارشات دوره‌ای بر اساس وظایف محوله به رئیس دانشگاه.

نقص مهم رشته‌های دانشگاه آزاد/ برای دانشجویان مشکل پیش نمی‌‌آید:

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: نواقص مطرح شده از سوی وزارت علوم در خصوص رشته های دانشگاه آزاد، تنها به دلیل تعداد نامناسب اعضای هیات علمی و اساتید مجرب در این رشته ها است.

حسین غریبی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تعیین تکلیف رشته های دارای نقص دانشگاه آزاد گفت: دانشگاه آزاد ۴۱ واحد علوم تحقیقات در کشور داشت و در دولت قبل برای این واحدها تعدادی رشته در دوره کارشناسی ارشد و دکتری در نظر گرفته شده بود در حالی که این واحدها از نظر زیر ساخت های نیروی انسانی و فیزیکی شرایط خوبی نداشتند.

وی افزود: در دوره مدیریت جدید قرار شد واحدهای علوم تحقیقات در واحدهای استانی و واحدهای بزرگ تجمیع شوند تا بتوانند از منابع انسانی و منابع رفاهی استفاده بهتری کنند و دانشجویان این واحدها هم دچار کمبودی نباشند.

وی در پاسخ به این سوال که نواقص اعلام شده از سوی شورای گسترش در رشته های دانشگاه آزاد چیست، گفت: رشته های واحدهای علوم تحقیقات سر ریزهای رشته های واحد علوم تحقیقات تهران بود و نقصی که وزارت علوم به آن اشاره دارد مربوط به کمبود اساتید مجرب و مناسب برای رشته های کارشناسی ارشد و دکتری است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر دانشگاه آزاد دارای بیش از ۳۱ هزار عضو هیات علمی تمام وقت و ۳۴ هزار عضو هیات علمی نیمه وقت است، ادامه داد: برای جبران کمبود هیات علمی برنامه ای را تدوین کرده ایم که به موجب آن از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۶ هر سال پنج هزار نفر را به اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اضافه می کنیم.

وی ادامه داد: بدین ترتیب مجموعا طی یک برنامه ۴ ساله ۲۰ هزار نفر را جذب می کنیم.

غریبی اظهار داشت: نقصی که وزارت علوم به آن اشاره دارد مربوط به فضای آزمایشگاهی و یا منابع اطلاعاتی دانشگاه نمی شود، بلکه نقص در تعداد اعضای هیئت علمی است که با برنامه ۴ ساله این نقص جبران می شود. ضمن اینکه باید به این موضوع نیز توجه داشت که فرایند جذب هیئت علمی به خاطر مقررات جدید روند طولانی تری دارد.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه نواقص موجود در این رشته ها طی یک تعامل با وزارت علوم در حال حل شدن است، گفت: همچنین طبق توافقی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داشتیم قرار شده بخشی از این نواقص را با عقد قراردادهای جدید با اساتید جبران و قبل از شروع مهر۱۳۹۴ برطرف کنیم.

غریبی در پاسخ به این سوال که برای دانشجویانی که در این رشته ها تحصیل می کنند مشکلی به وجود می آید یا خیر، گفت: طی توافقی که با وزارت علوم داشتیم قرار شد دانشجویان مشغول به تحصیل در این رشته ها بدون ایجاد مشکل جدید بتوانند به تحصیل خود ادامه دهند، لذا مشکلی برای دانشجویان پیش نمی آید.

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2019 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.