توضیحات کارنامه نهایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کارودانش سال۹۵

توضیحات کارنامه نهایی کنکور کاردانی فنی و حرفه ای و کارودانش سال95

به گزارش -“سایت خبری کانی نت kaninet”-تعریف هر یک از اعداد مندرج در ستون نتیجه کارنامه آزمون دوره های کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  سال ۱۳۹۵

به منظور آگاهی هر یک از داوطلبان از وضعیت علمی خود در آزمون کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  سال ۱۳۹۵، کارنامه نمرات خام دروس مختلف آزمون عمومی ، پایه و دروس اختصاصی هر داوطلب در رشته امتحانی مربوط و همچنین رتبه نهایی در سهمیه و آخرین رتبه قبولی در سهمیه در اختیار وی قرار می گیرد. توجه به توضیحات ذیل در مورد مندرجات کارنامه ضروری است.

الف- این کارنامه برای داوطلبان شرکت کننده در آزمون ورودی کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی  سال ۱۳۹۵ صادر شده است و جز اینکه نشانگر وضعیت علمی داوطلب باشد، ارزش دیگری ندارد و قابل تأیید برای موسسات و سازمانهای داخل و خارج کشور نیست.
ب- داشتن این کارنامه دلیل بر دارا بودن دیپلم کامل فنی و حرفه ای و یا کار دانش نیست.
ج- در دو جدول بالای صفحه مشخصات داوطلب و مشخصات رشته امتحانی، سهمیه قبولی نهایی ،کدرشته قبولی و استان محل اخذ دیپلم و … درج شده است.
د- نمره های دروس در فاصله (۱۰۰و-۳۳/۳) درج شده است.
تبصره-۱ در مواردی که نمره داوطلب در یک درس به صورت عدد صفر (۰) درج گردیده به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخ های داده شده، نمره داوطلب در درس مذکور صفر (۰) شده است.

تبصره-۲ در مواردی که نمره داوطلب در یک درس به صورت عدد منفی درج گردیده به منزله آن است که پس از محاسبه نمرات مثبت و منفی حاصل از پاسخهای داده شده، نمره داوطلب در درس مذکور منفی شده است.
ه- نمرات دروس عمومی و پایه و اختصاصی  به ترتیب از بالا به پایین در جدول مربوطه درج شده است.
تبصره ۱ – نمره در دروس اختصاصی، برای کلیه داوطلبان در هر یک از رشته های مختلف امتحانی نمرات دروس اختصاصی تحت عنوان یک درس در جدول مربوط درج گردیده است.
تبصره۲ – داوطلبانی که دارای دین غیر اسلام (کلیمی ، مسیحی ، زرتشتی) می باشند نمرات آنها بر اساس پاسخگویی به سوالات معارف مربوط درج شده است .
و- مفهوم مندرجات جدول کد رشته های انتخابی، رتبه و آخرین رتبه قبولی در سهمیه:
۱- ترتیب کد رشته محل های انتخابی : کد رشته محل های انتخابی به همان ترتیبی که داوطلب در فرم ثبت نام اینترنتی درج نموده و یا نسبت به اصلاح آن اقدام نموده در این کارنامه درج شده است.
۲- رتبه نهایی در سهمیه: رتبه نهایی در سهمیه مندرج در این جدول عبارت است از رتبه کل داوطلب براساس نمره کل حاصل از آزمون عمومی، پایه و دروس اختصاصی در سهمیه قبولی، رشته امتحانی و کد رشته محل های انتخابی مربوط.
۳- آخرین رتبه قبولی در سهمیه: آخرین رتبه قبولی در سهمیه عبارت است از رتبه کل آخرین نفر پذیرفته شده در کد رشته محل های انتخابی مربوط در سهمیه قبولی و رشته امتحانی مربوط.
۴- نتیجه:
۱-۴- درج حرف (ق) در ردیف ستون نتیجه، در مقابل کد رشته محل انتخابی، به منزله آن است که داوطلب در آن کد محل پذیرفته شده است.
تبصره۱- ثبت نام از پذیرفته شدگان در دانشگاه فنی و حرفه ای و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی محل قبولی، منوط به تأیید اطلاعات ارائه شده داوطلب در برگ تقاضانامه ثبت نام می باشد که توسط دانشگاه فنی و حرفه ای محل قبولی پذیرفته شده بررسی می گردد.
تبصره۲- چنانچه اطلاعات ارائه شده توسط داوطلب با شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنما، اطلاعیه ها و سایر اطلاعات دیگر آزمون مغایرت داشته باشد قبولی وی « کان لم یکن» تلقی و از ادامه تحصیل پذیرفته شده در هر مرحله ای که باشد جلوگیری به عمل خواهد آمد.
۲-۴- درج علامت ستاره (*) در ردیف ستون نتیجه، در مقابل کد رشته محل های انتخابی، به منزله آن است که داوطلب در آن کد محل نمره قبولی دارد .
۳-۴- درج عدد۱ (یک) در ردیف ستون نتیجه به منزله عدم دارا بودن شرایط و ضوابط لازم براساس مندرجات دفترچه راهنما یا اطلاعیه های این سازمان  می باشد.
۴-۴- درج عدد۲* (دو*) در ردیف ستون نتیجه به منزله آن است که داوطلب در سهمیه مجاز دیگری به جز سهمیه ثبت نامی خود دارای نمره قبولی می باشد.
۵-۴- درج عدد۳ (سه) در ستون نتیجه به منزله آن است که با توجه به عدم داشتن حد نصاب علمی لازم در این رشته محل ، داوطلب در سهمیه آزاد رتبه داده شده است.
۶-۴- درج عدد۴ (چهار) در ستون نتیجه به منزله آن است که در این رشته محل ، هیچ داوطلبی قبول نشده است.

۷-۴- درج حرف ۲ق(دو ق) در ستون نتیجه به منزله آن است که داوطلب در سهمیه دیگری بجز سهمیه ثبت نامی خود(به دلیل خالی بودن ظرفیت در آن سهمیه)قبول قطعی شده است.
توصیح:در رشته محل هایی که آخرین رتبه قبولی وجود ندارد، به منزله این است که داوطلبی در این رشته محل پذیرفته نشده است.

ز- نمره کل :

۱- نمره کل داوطلب در رشته های پذیرش با آزمون براساس نمره کل حاصل از آزمون عمومی، پایه و دروس اختصاصی در رشته امتحانی مربوط با توجه به ضرایب هر درس در رشته امتحانی درج شده است.
۲- نمره کل برای داوطلبان در رشته های پذیرش بدون آزمون بر اساس معدل اعلام شده از سوی داوطلب درج شده است.
ح- رتبه کشوری : نمره کل تمامی داوطلبان در هر رشته امتحانی بدون درنظر گرفتن سهمیه از بیشترین تا کمترین نمره کل مرتب شده و رتبه کشوری داوطلب براساس آن تعیین شده است.

آدرس کانال تلگرام ما :

https://telegram.me/kaninet_ir

درباره نویسنده

انتهای پیام/ انتشار خبر از كاني نت

نوشتن دیدگاه

تمام حقوق این سایت برای © 2018 كاني نت|KaniNet. محفوظ است.